Sierpniowy Wieczór Tumski

WIECZORY TUMSKIE 2021

15 sierpnia 2021 r.

Jak Orzech pielgrzymki wodził…”
Pamięci ks.
Stanisława Orzechowskiego

 

Sierpniowy Wieczór Tumski poświęcony będzie pamięci ks. Stanisława Orzechowskiego, znanego wrocławskiego duszpasterza akademickiego, organizatora pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. Zapraszamy serdecznie 15 sierpnia br. do Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim, na placu Katedralnym 1.

Rozpoczęcie o godz. 18.00.

Spotkanie rozpocznie się dysputą ks. Dra Mirosława Drzewieckiego, ks. Tomasza Płukarskiego oraz ks. Dra Aleksandra Radeckiego, którzy przybliżą publiczności postać ks. Stanisława Orzechowskiego. Był on prałatem, duszpasterzem DA „Wawrzyny”, diecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy. W 1981 roku został głównym przewodnikiem Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę. Przewodniczył także corocznej październikowej pieszej Pielgrzymce z Wrocławia do Trzebnicy. „Jak Orzech pielgrzymki wodził…” – pamięci ks. Stanisława Orzechowskiego.

W muzycznej części wieczoru wystąpi zespół 40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach, który został stworzony pod wpływem nauczań ks. Stanisława „Orzecha” Orzechowskiego. Muzycy wykonają autorskie utwory, których część tekstów zaczerpniętych jest z Pisma Świętego – głównie z Psalmów i Starego Testamentu.

Wstęp wolny

Wieczór odbędzie się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

JAK ORZECH PIELGRZYMKI WODZIŁ…

 

Jedno z haseł, umieszczonych na cmentarnym murze przy ul. O. Bujwida w dniu pogrzebu śp. księdza prałata Stanisława Orzechowskiego (1939-2021) brzmiało tak: „Miał pecha, kto nie znał Orzecha”. Dzisiejsze spotkanie w ramach Wieczorów Tumskich” jest jedną z szans, by tę stratę przynajmniej częściowo zrekompensować, przyglądając się umiłowanemu „dziecku” tego legendarnego duszpasterza – czyli Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej na Jasną Górę. Nie tu jednak miejsce na wyczerpujący biogram wrocławskiego duszochwata; niech wystarczy kilka migawek, charakteryzujących tego kapłana. Oddajmy głos jednemu z trzech braci prałata Stanisława – Kazimierzowi, który nad grobem powiedział m.in.: „Staś po urodzeniu ważył 13 (słownie: trzynaście) funtów, czyli 6,5 kg. Tak więc to, że był duży, nie było wynikiem tego – jak chcą niektórzy – że dużo jadł; on się po prostu taki urodził. Owszem, lubił zjeść, ale lubił się też śmiać, lubił również spać, ale krótko i intensywnie tak, że w Jego obecności nikt już zasnąć nie mógł. Od urodzenia był niezwykle witalny, chłonął świat i ludzi całym swoim jestestwem, kochał przyrodę i życie we wszystkich jego przejawach; żadnego stworzenia nie unicestwiał bezmyślnie – nawet natrętnej muchy […]. Głosił więc światu i ludziom teologię ciała, teologię życia, teologię natury – jako daru Stwórcy. Król życia!” Z kazania ks. Aleksandra Radeckiego w dniu pogrzebu: „Był niezmordowanym pielgrzymem i rekolekcjonistą. Nie oszczędzał siebie – istny twardy orzech! Kochał proste, surowe warunki życia. Wnikliwie obserwował otaczającą go rzeczywistość. Interesował go konkret, nie teorie i „bujanie w obłokach”. Kochał Ojczyznę i swoją Wielkopolskę, o której wciąż pamiętał. Zdał egzamin swojej dojrzałości i odwagi w obliczu wyzwań minionego systemu, a także w doświadczaniu swoich licznych chorób i cierpień”. Z Testamentu księdza Stanisława Orzechowskiego: „I proszę też, aby pogrzeb był w miarę radosny”. Był właśnie taki.  Oby dobre dzieła Orzecha były nadal prowadzone i wydawały błogosławione owoce.

ks. dr Aleksander Radecki

Ks. dr MIROSŁAW DRZEWIECKI

Jest rzymskokatolickim księdzem, urodzonym 6 marca 1940 roku w Rudni. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 czerwca 1964 roku we Wrocławiu i to głównie z tym miastem, bo od 1966 roku, wiąże się większość jego codziennego życia. Przez wiele lat był duszpasterzem akademickim, a także środowisk twórczych oraz dyrektorem Katolickiego Radia „Rodzina” we Wrocławiu. Oprócz pełnienia posługi, realizuje się jako pisarz, poeta. Wśród jego dorobku pisarskiego wymienić można m.in. Zbiór Kazań, uprzednio głoszonych podczas stanu wojennego głównie we wrocławskiej katedrze, a później opublikowanych w dwóch zbiorach: Naprawdę wolni. Kazania z lat 1982 – 1988 oraz Ku Wolności. Kazania z lat 1982 – 1998. Jest także autorem kilku tomików poezji: Bóg kocha góry (1986), Rozmyślania listka figowego (1988), Góry są święte (1988), Szczeliny samotności (1991), A jednak czas (1997) oraz prozy, jak choćby Piszę do Księdza… Ks. Mirosław Drzewiecki odpowiada na listy z sieci (2014). Na szlakach Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej pełnił zadania ojca duchownego w latach 1981-1983.

Ks. TOMASZ PŁUKARSKI

ur. 1.04.1974 r. we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 27 maja 2000 r. Od 2018 r. proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja w Brzeziej Łące. Od 1996 r. zaangażowany w służbach pielgrzymkowych Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej. Od 2005 r. rzecznik prasowy Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej. Od 2021 r. Przewodnik Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. dr ALEKSANDER RADECKI

ur. 5.09.1951 r. w Mikołowie. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze wrocławskiej 29 maja 1976 r. Po 15 latach pracy duszpasterskiej posługiwał przez kolejne 23 lata jako jednej z ojców duchownych w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, a przez 5 kolejnych lat jako wikariusz biskupi ds. duchowieństwa w Kurii Metropolitalnej. Od 2019 r. jest rezydentem w parafii katedralnej, pełniąc funkcje penitencjarza.

Prawdziwy pielgrzym dzieli Rok Pański na dwie części: pół roku przed pielgrzymką i pół roku po pielgrzymce – przed kolejną pielgrzymką. Mnie dane było przeżyć ten fenomen „na realu” 15 razy w roli: ojca duchownego grupy V podczas I PPWr., a następnie przewodnika grupy XIV i grupy I pokutnej; w kolejnych latach czuwałem według swych możliwości nad grupą pielgrzymów duchowych.

To wydarzenie pozwoliło mi nawiązać bliskie kontakty z twórcą PPWr. ks. Stanisławem Orzechowskim i współpracować z nim także na innych płaszczyznach posług duszpasterskich. To nasze kapłańskie, dynamiczne „razem” trwało 41 lat! Dlatego za wielką łaskę poczytuję sobie możliwość opowiadania o Orzechu, który pozostawił po sobie świetlany szlak, godzien rzetelnej kontynuacji zarówno po stronie ludzi świeckich, jak i duchowieństwa.

Program koncertu 15.08

 1. Dla Ciebie 
 2. Nad rzekami Babilonu (psalm 137)
 3. Ile mil (psalm 122)
 4. Piosenka dla pozornie opuszczonych
 5. Za wolność (pamięci ks. Jerzego Popiełuszki)
 6. Bohater (Ps. 48)
 7. Perełka
 8. Najlepsze życzenia
 9. Wczoraj umarłem
 10. Jesteś Żyjesz Zmartwychwstałeś
 11. Łaska Twoja Panie
 12. Jest takie miejsce
 13. Piosenka o miłości.

 

40 SYNÓW I 30 WNUKÓW JEŻDŻĄCYCH NA 70 OŚLĘTACH (40i30na70)

 

„40 synów…” to w większości absolwenci wrocławskich uczelni, którzy spotkali się w Duszpasterstwie Akademickim „Wawrzyny” i tam pod wpływem nauczań duszpasterza akademickiego ks. Stanisława „Orzecha” Orzechowskiego oraz świadectw nawróconych muzyków rockowych postanowili powołać do życia zespół grający na chwałę Boga; początek istnienia zespołu datuje się na 4.06.1999 r., kiedy to odbył się jego pierwszy koncert, we Wrocławiu na SacroSongu `99; zespół zdobył tam pierwszą nagrodę. Nazwa zespołu to cytat z Pisma Św. (Księga Sędziów 12,14); dla zespołu cytat ten jest synonimem BŁOGOSŁAWIEŃSTWA (dla Izraelitów męscy potomkowie byli wyrazem Bożej Opieki i Błogosławieństwa). Zespół wykonuje piosenki autorskie, sam komponuje muzykę i aranżuje utwory, wykorzystuje do tego następujące instrumenty: git. klasyczną, git. akustyczną, git. basową, akordeon, sopiłki (ukraińskie flety ludowe), djembe, werbel, bombo i instrumenty perkusyjne. zespół określa swoje powołanie jako służbę Bogu i ludziom; gra na imprezach parafialnych, duszpasterskich, pielgrzymkach, rekolekcjach, festiwalach i przeglądach, ale swoje działanie świadomie kieruje w stronę ewangelizacji – chce pójść wszędzie tam gdzie pośle go Bóg! Zespół posiada w swoim dorobku 6 płyt CD: „GDZIE JESTEŚ?” (2001) DW RAFAEL; (Song Of Songs Festival – nominacja do nagrody TUBA DEI – kategoria/debiut roku),; „JEST TAKIE MIEJSCE” (2003), DW RAFAEL; NOWA RZECZYWISTOŚĆ” (2005), DW RAFAEL; „KONCERTOWO” (2006), DW RAFAEL; „GŁOWA NA PÓŁ”(2009) CULTURARTE; „POZOR” (2016) SPDA Wawrzyny; (2017 r. laureat jury festiwalu MOC DOBRA w Warszawie).

SKŁAD:

Artur Bednarski:        [djembe, instrumenty perkusyjne (przeszkadzajki)]

Jarek Korzonek:         [zestaw perkusyjny]

Marcin Oleksy:           [gitara klasyczna, śpiew]

Andrzej Ruszczak:      [gitara akustyczna, solowa, śpiew]

Robert Ruszczak:       [akordeon, sopiłki, śpiew]

Jacek Ryszewski:        [gitara basowa]

 

Szanowni Państwo, w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącymi organizacji wydarzeń kulturalnych w czasie epidemii COVID-19, prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w Wieczorach Tumskich. Aby uczestniczyć w Wieczorze, należy podpisać oświadczenie uczestnika wydarzenia. W ramach możliwości prosimy o wydrukowanie i wypełnienie jednej kopii oświadczenia. Jeśli nie mają Państwo takiej możliwości, na miejscu będzie możliwość wypełnienia oświadczenia.

oświadczenie_WT (docx)

oświadczenie WT (pdf)

regulamin_WT (pdf)