MISSION / MISJA

The mission of the PRO ARTE Foundation

By querying we provoke to creative researches and new perception of the reality.

We believe that art can deliver timeless values. Furthermore art builds understanding between people according to the spirit of tolerance and awareness of the cultural heritage.

Our activity inspires the intercultural, international and intergenerational dialogue.

We work in concert with many institutional partners, respected authority and artists.

The fact that our activity is supported by state power, municipal administration and church authorities proves the value of our activities.

Stawiając pytania prowokujemy do kreatywnych poszukiwań, nowego postrzegania i budowania rzeczywistości.

Sztuka, naszym zdaniem, potrafi przekazywać wartości ponadczasowe. Buduje porozumienie między ludźmi w duchu tolerancji i świadomości kulturowego dziedzictwa.

Nasza działalność inspiruje międzykulturowy, międzynarodowy i międzypokoleniowy dialog.

Działamy we współpracy z licznymi instytucjonalnymi partnerami, uznanymi autorytetami i artystami.
O randze naszych działań dobitnie świadczą liczne patronaty wysokich władz państwowych, regionalnych, samorządowych i kościelnych.

Dodaj komentarz