MISJA

Stawiając pytania prowokujemy do kreatywnych poszukiwań, nowego postrzegania i budowania rzeczywistości.

Sztuka, naszym zdaniem, potrafi przekazywać wartości ponadczasowe. Buduje porozumienie między ludźmi w duchu tolerancji i świadomości kulturowego dziedzictwa.

Nasza działalność inspiruje międzykulturowy, międzynarodowy i międzypokoleniowy dialog.

Działamy we współpracy z licznymi instytucjonalnymi partnerami, uznanymi autorytetami i artystami.
O randze naszych działań dobitnie świadczą liczne patronaty wysokich władz państwowych, regionalnych, samorządowych i kościelnych.