ABOUT THE FUNDATIONFUNDACJA

About The Foundation

The mission of the PRO ARTE Foundation

By querying we provoke to creative researches and new perception of the reality.

We believe that art can deliver timeless values. Furthermore art builds understanding between people according to the spirit of tolerance and awareness of the cultural heritage.


Our activity inspires the intercultural, international and intergenerational dialogue.

We work in concert with many institutional partners, respected authority and artists.

The fact that our activity is supported by state power, municipal administration and church authorities proves the value of our activities.

Fundacja Pro Arte – powstała w 2002 roku we Wrocławiu. Zajmuje się promocją i organizacją wydarzeń kulturalnych w całej Polsce i za granicą. Współpracuje ze znakomitymi artystami z całego świata. Organizowane przez Fundację projekty cieszą się dużym uznaniem publiczności, współorganizatorów oraz mediów. Współpracuje z Ministerstwem Kultury w Polsce, Urzędem Miejskim Wrocławia, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Urzędem Wojewódzkim oraz wieloma innymi organizacjami propagującymi kulturę w kraju i za granicą. Projekty Fundacji realizowane są pod patronatem wysokich władz państwa, województwa i miasta.

Celem Fundacji jest promowanie wszelkiego rodzaju artystycznych, kulturalnych i naukowych oraz związanych z kształceniem działań służących rozwojowi Dolnego Śląska. Działania Fundacji Pro Arte są ważnym elementem transgranicznej współpracy województwa dolnośląskiego i kulturalnego partnerstwa miast. Fundacja dąży do nawiązywania nowych, międzynarodowych kontaktów rozwijających dotychczasowe działania, pozwalających na promocję regionu. Uznane regionalne przedsięwzięcia przedstawia szerszej, międzynarodowej publiczności. Wszystkie projekty Fundacji związane są z działaniami na rzecz młodzieży. Fundacja współpracuje z instytucjami publicznymi i pozarządowymi na terenie Polski i Niemiec.

W organizacji i promocji wydarzeń od poczatku współpracuje z Agencją Artystyczną Art&Business Direction z Wrocławia.

Agencja Artystyczna Art&Business Direction
Działa od 1996 roku. Przygotowuje i organizuje imprezy, koncerty, recitale, wystawy, wernisaże, widowiska plenerowe, sympozja, konferencje, zjazdy, warsztaty artystyczne, festiwale, wymiany młodzieżowe oraz projekty kulturalne krajowe i we współpracy z zagranicą. Zajmuje się również promocją młodych, muzycznych talentów. Współpracuje z Ośrodkami Kultury oraz różnego typu placówkami kształcenia.

Ostatnimi nagłaśnianymi w mediach projektami Agencji Art&Business Direction są cyklicznie odbywające się Oleśnickie Spotkania Muzyczne, Ekumeniczny projekt Piramida Światła, Koncerty Hawdalowe, Simcha-Festiwal z Kulturą Żydowską, oraz zorganizowane w ramach głównych obchodów Millennium Wrocławia widowisko – Koniec Wieku – Spotkanie Kultur (widowisko odbyło się wcześniej m.in. w Dzielnicy Czterech Swiątyń we Wrocławiu, w Oleśnicy, w Poznańskich Brodach).

Dodaj komentarz