SIMCHA – MEETINGS WITH JEWISH CULTURE / SIMCHA – FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ

SIMCHA – MEETINGS WITH JEWISH CULTURE

Taking part in Wroclaw since 1999. From year to year attract bigger and bigger audience. The Festival is organized in the White Stork Synagogue in Wroclaw. The festivals program contains evening concerts in synagogue where we can hear world-famous artists, we can meet a lot of interesting people form Jewish society. We can also see there varied exhibitions, watch films. During Simcha Festival there is also organized discussion groups, Hebrew language course, and days of Jewish cuisine in the famous Wroclaw restaurant – Monopol.

The most important festivals aim is get to know Jewish culture, history. The organizer want to show beautiful Jewish traditions. Simcha – Meetings with Jewish Culture breaks stereotypes, teaches respect and tolerance, and shows the differences between cultures.

Odbywa się Wrocławiu od roku 1999. Z roku na rok przyciąga coraz większe grono publiczności i artystów, wspólnie kreujących jego atmosferę. Imprezy odbywają się w Synagodze pod Białym Bocianem we Wrocławiu.
Program Festiwalu obejmuje główny nurt – wieczornych spotkań w synagodze: koncertów muzyki synagogalnej oraz klezmerskiej z udziałem światowej sławy artystów oraz wykłady i spotkania z wybitnymi osobistościami żydowskiej społeczności, różnorodne wystawy, filmy, panele dyskusyjne, kursy języka hebrajskiego oraz dni kuchni żydowskiej w historycznej Restauracji Monopol.
Głównym celem przedsięwzięcia jest sięganie do wspólnych, kulturowych korzeni, przybliżenie publiczności kultury żydowskiej, duchowości, mądrości i piękna żydowskiej tradycji, która przez wieki powstawała na terenach Polski, przetrwała tragedię narodu żydowskiego i wciąż fascynuje.
Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA łamie stereotypy, uczy szacunku i tolerancji dla odmienności kultur, sposobów postrzegania świata.

Dodaj komentarz