TUMSKIE EVENINGS / WIECZORY TUMSKIE

/January – December/

This project unites music with words. It takes place at Ostrów Tumski in Wroclaw, on every last Sunday of the month. The meetings are popular with tourists and inhabitants. It consists of two parts. In the first part notable orators or preachers give lectures about philosophy, theology, ethics or about history or ecumenism. In the second part of the evening the audience can listen a bit of interesting and various music for e.g. choirs, orchestras, soloists and unique performers from Poland and others countries. The music is inspired by religion and spirituality. The organizers are Pro Arte Foundation and Papal Theological Faculty in Wroclaw.

/styczeń-grudzień/
Cieszący się od roku 1999 największą popularnością słowno-muzyczny cykl odbywający się na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Organizowany przez Fundację Pro Arte we współpracy z Papieskim Fakultetem Teologicznym skupia w każdą ostatnią niedzielę miesiąca tłumy Wrocławian oraz odwiedzających miasto turystów.
W pierwszej części Wieczoru zaproszeni wybitni mówcy i kaznodzieje wygłaszają wykłady inspirowane m.in. filozofią, etyką, teologią, ekumenizmem, historią.
Druga część Wieczoru to artystyczne dopełnienie części pierwszej – twórczość muzyczna inspirowana pierwiastkiem duchowym i religijnym, sferą sacrum. Ciekawe i różnorodne formy muzyczne – chóralne i orkiestrowe, oratoryjne, kameralne i solowe oraz wybitni wykonawcy polscy i zagraniczni są ważnym elementem decydującym o ogromnej popularności cyklu.

Dodaj komentarz