PUBLICATIONS / WYDAWNICTWA

Record albums which we recommend promote unusual and unremembered music. This music is reflective and inspirer. It invites into the land of affirmative thoughts and creative research.

If You want to buy ours record albums please contact with us under the telephone number 71 328 07 34 or make the order by Internet biuro@proarte.org.pl

CCF20091103_00001

The record of the Chorus of the Synagogue under the white Stork in Wrocław

Shalom

The record contains unique collection of compositions of the patron of the Chorus, cantor and Jewish composer – Moriz Deutsch, which had been working in Wrocław.

The record is an absolute unique specimen on the music market presenting the creation of Jewish composers.

CCF20091103_00002

The record of The Polish-German Young Philharmonic Lower Silesia

The music does not know limits

The record presents compositions of Jewish composers: M. Moszkowski, L. Bernstein, T. Natanson. Wholes are filled up by the overture to the Nabucco Opera from G. Verdi, which is telling the fragment of the Jewish nation history. Zesty performance of Polish-German Youth Philharmonic of Lower Silesia was recorded in Philharmonic in Wrocław during the fifth jubilee of the Orchestra.

chor

The record of the Chorus of the Synagogue under the white Stork in Wrocław

The record presents compositions of the most famous Jewish cantors and composers: Louis Lewandowski, Salomon Sulzer, Moritz Deutsch, Moshe Koussewitzki, Abraham Ellstein and interpretations of two synagogue compositions from Wroclaw composer Tomasz Kulikowski. The Chorus is accompanied by soloists: violinist Agnieszka Ostapowicz and organist Andrzej Garbarek.

Polecane przez nas płyty promują muzykę niezwykłą, zapomnianą, zaginioną i powtórnie przywołaną do życia. Muzykę, która wzbudza refleksję, inspiruje, zaprasza w krainę pozytywnych myśli i twórczych poszukiwań.

Zainteresowanych kupnem naszych płyt prosimy o kontakt pod numerem telefonu 71 328 07 34 lub zamówienie na adres biuro@proarte.org.pl

CCF20091103_00001

Płyta Chóru Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu

Shalom

Płyta zawiera unikalną kolekcję utworów patrona Chóru, działającego w Wrocławiu w latach …..kantora i kompozytora żydowskiego Moriza Deutscha. Płyta została nagrana w roku…i jest absolutnym unikatem na rynku nagrań prezentujących twórczość kompozytorów żydowskich.

Chór Synagogi Pod Białym Bocianem
Stanisław Rybarczyk- dyrygent

1. Ein Keloheinu– opr. Tomasz Kulikowski
2. Avinu Malkenu– opr. Małgorzata Barczyk
3. Halelujah Awde Adonoi– Moritz Deutsch/ solo Marek Fras
4. Kol Posche Wachatoe– Moritz Deutsch / solo Piotr Bunzler
5. Tow Lehodos-Moritz Deutsch
6. Oschamnu– Moritz Deutsch / solo Marek Fras
7. Ose Shalom Bimromaw-opr.. Małgorzata Barczyk
8. L’shana Hab’a– opr. Małgorzata Barczyk
9. V’taher Libeinu– opr. Małgorzata Barczyk
10. Etz Hayim– opr. Małgorzata Barczyk
11. Shalom Aleikhem– opr. Małgorzata Barczyk
12. Hevenu Shalom Aleikhem– opr. Małgorzata Barczyk
13. Hannukkah– opr. Małgorzata Barczyk
14. Hannukkah oy Hannukkah– opr. Małgorzata Barczyk
15. Shalom Haverim– opr. Małgorzata Barczyk
16. Hine Ma Tov– opr Małgorzata Barczyk
17. Kachol V’lavan– opr. Tomasz Kulikowski
18. Has!Hashemesh Gova Dom– opr. Małgorzata Barczyk
19. Lekhayim Rebe– opr. Małgorzata Barczyk
20. Vigild – Volfe Younin, M. Rauch / solo Piotr Bunzler
21. Hora Ali – Emil Coossetel
22. Hava Nagila– opr. Klaus Ochs

CCF20091103_00002

Płyta Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk

Muzyka nie zna granic

Nagrana w roku 2005 płyta prezentuje utwory kompozytorów żydowskich: M. Moszkowskiego, L. Bernsteina, T. Natansona. Całości dopełnia opowiadająca fragment historii narodu żydowskiego uwertura do Opery Nabucco – G. Verdiego.

Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk
Stanisław Rybarczyk- dyrygent

1. Leonard Bernstein – Suita orkiestrowa z „West Side Story”
2. Tadeusz Natanson – III Symfonia „John Fitzgerald Kennedy in memoriam”
3. Moritz Moszkowski – Suita orkiestrowa „Aus aller Herren Länder”op. 23
4. Giuseppe Verdi – Uwertura do opery „Nabucco”

chor

Płyta Chóru Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu
wydana z okazji Jubileuszu 10-lecia Chóru.

Nagrana w roku 2006 płyta prezentuje utwory największych kantorów i kompozytorów żydowskich: Louisa Lewandowskiego, Salomona Sulzera, Moritza Deutscha, Moshe Koussewitzkiego, Abrahama Ellsteina oraz opracowania dwóch utworów synagogalnych przez wrocławskiego kompozytora Tomasza Kulikowskiego.
Chórowi towarzyszą soliści skrzypaczka Agnieszka Ostapowicz i organista Andrzej Garbarek.

Stanisław Rybarczyk- dyrygent

1. Adonaj Adonaj– Salomon Sulzer
2. Awijnu Malkejnu– opr. Małgorzata Barczyk
3. Wajhi Binsoa– Louis Lewandowski
4. Kadish-Salomon Sulzer
5. Weahawta Et Adonaj– Tomasz Kulikowski
6. Mi Adir Al Hakol– Moritz Deutsch
7. Keduscha– Salomon Sulzer
8. Ose Shalom Bimromaw– Tomasz Kulikowski/ solo Agnieszka Ostapowicz- skrzypce
9. El Male Rachamim– Moshe Koussewitzky
10. Schehechejanu– Ralph Schlossberg
11. Awijnu Malkejnu– Abraham Ellstein
12. Halleluja– Louis Lewandowski

10-lat Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk
Stanisław Rybarczyk – dyrygent

1. Stefan Kisielewski- Koncert na orkiestrę kameralną 1949
2. Mieczysław Karłowicz/Ryszard Bukowski- Pieśni/Jarosław Bodakowski- baryton
Smutna jest dusza moja
Na spokojnym ciemnym morzu
Skąd pierwsze gwiazdy
Zawód
Mów do mnie jeszcze
Czasem gdy długo
Najpiękniejsze piosenki
3.Jan Walczyński – Fanfary ku czci świętej Elżbiety
4.Grażyna Pstrokońska- Nawratil – Koncert na perkusję Le Soleil 1991/Bartłomiej Dudek-perkusja
● Monet- Wschód Słońca
● Seurat- Niedziela na wyspie la Grande Jatte
● Van Gogh- Droga z cyprysami
5. Camille Saint- Saëns- II symfonia c-moll „organowa”, op.78 ( fragm.)
6. Wojciech Killar- Krzesany(1974)

Dodaj komentarz