POLISH-GERMAN YOUTH PHILHARMONIC ORCHESTRA LOWER SILESIA / POLSKO-NIEMIECKA MŁODA FILHARMONIA

F

Polish-German Youth Philharmonic Orchestra is the most important initiative of the cooperation between young people from Poland and Germany in Lower-Silesia. Polish-German Youth Philharmonic promote talented young musicians from both of these countries. Every year festival cooperates with new cities and people. After taking part in festivals’ meetings, many of our young musicians were invited to take part in different courses, competitions, workshops and tours.

Year 2005 was one of the most important years in the history of Polish-German Youth Philharmonic Orchestra. On 10th of May that year Orchestra played at Pariserplatz in Berlin during the ceremony of expose the monument to Jews murdered in Europe. The Orchestra played then under direction of Dan Ettinger, Stanisław Rybarczyk with soloists from Berlin Staatskapelle. Accompaniment by Wroclaw Choir “The White Stork Synagogue” and by world-famous cantor from New York – Joseph Malowany.

koncert 31 a

Polish-German Youth Philharmonic Orchestra performed also in Hamburg and Berlin during Young Euro Classic festival.

IMG_6304

The Orchestra is supported by many cultures institutions both from Poland and Germany.

The famous historian Norman Davies called Wrocław „a Microcosm of Central Europe”, „a Sum of experiences” of the nationality and cultures in this city coexisting.Polish-German Youth Philharmonic Orchestra is a visiting-card of the open city which is opened for international cooperation and the union of Europe in the name of the idea „the music does not know limits”.

AAA

F

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FUNDACJI „PRO ARTE 2002”

 

Fundacja „PRO ARTE 2002” nie organizuje w roku 2012 projektu Polsko – Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk.

W planach Fundacji jest organizacja projektu Polsko – Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk w roku 2013.

Fundacja stwierdza, że nieuprawniona osoba podjęła próbę zawłaszczenia projektu Polsko – Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk, a także jej dorobku i historii.

Wszczęta została procedura dochodzenia ochrony naruszonych praw Fundacji.

 

Wrocław, 21 czerwca 2012 r.

Wiceprezes Zarządu

Stanisław Rybarczyk

Prezes Zarządu

Janusz Domin

 

Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia to najważniejsza inicjatywa współpracy młodzieży polsko-niemieckiej terenie Województwa Dolnośląskiego oraz promocji szczególnie uzdolnionych młodych adeptów sztuki obu krajów. Podkreśla znaczenie porozumienia, tolerancji oraz szerokich form współpracy Polski i Niemiec. Pomost porozumienia budowany poprzez muzykę łączy każdego roku nowe miasta i społeczności obu krajów. koncert 31 aSpotkania młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk owocują licznymi zaproszeniami do udziału młodzieży w kursach, konkursach, warsztatach, koncertach, tournee regionalnych orkiestr obu krajów. Rok 2005 miał dla Orkiestry szczególne znaczenie. Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia uświetniła swoim występem dnia 10 maja na Pariserplatz w Berlinie uroczystości odsłonięcia Pomnika dla Zamordowanych Żydów Europy. Orkiestra wystąpiła pod kierownictwem Dana Ettingera, Stanisława Rybarczyka, wraz z solistami Staatskapelle Berlin, Wrocławskim Chórem Synagogalnym oraz światowej sławy żydowskim kantorem z Nowego Jorku Josephem Malowanym. Zaszczytem były również koncerty w ramach festiwalu Young Euro Classic w Hamburgu i Berlinie. Podjęcie wspólnych patronatów nad Orkiestrą przez władze polskie i niemieckie: Ministra Kultury, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Miasta Wrocławia, Nadburmistrza Miasta Drezna, Premiera Kraju Związkowego Saksonia, Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Hamburgu świadczą o wadze i wartości projektu dla polityki obu krajów.IMG_6304 Projekt podkreśla znaczenie i charakter Dolnego Śląska otwartego na nowe formy współpracy. Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk jest współorganizowana i wspierana przez liczne instytucje kultury obu krajów. Poprzez koncerty, spotkania, uczestniczące w działaniach organizatorów media zwraca uwagę młodzieży oraz szerokiej społeczności na pielęgnowanie wartości międzyludzkich: otwartości, tolerancji, dobrosąsiedzkich stosunków, świadomości kulturowej. Promuje muzyczne dziedzictwo wspólnej Europy. Rozwijając życzliwą współpracę obu narodów ze szczególnym uwzględnieniem ich regionów przygranicznych podkreśla znaczenie harmonii w obliczu jednoczącej się Europy. Słynny historyk Norman Davies nazwał Wrocław „Mikrokosmosem Europy Środkowej”, „Sumą doświadczeń” narodowości i kultur w tym mieście współistniejących. Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk jest wizytówką województwa otwartego na współpracę międzynarodową oraz zjednoczenie Europy w imię idei „muzyka nie zna granic”.AAA

Dodaj komentarz