Stanisław Moniuszko – kompozytor nieznany

Serdecznie zapraszamy na sierpniowy Wieczór Tumski, który odbędzie się 30 sierpnia br. o godz. 19.00 w kościele św. Krzyża na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.

W tym miesiącu pragniemy Państwu zaproponować bliższe poznanie sylwetki i twórczości znakomitego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki.

Wykład pt. „Stanisław Moniuszko – kompozytor nieznany” wygłosi dr Andrzej Wolański z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, wybitny znawca opery.

W części muzycznej wystąpi sopranistka Olga Ksenicz – absolwentka Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie prof. Piotra Łykowskiego, solistka m.in. w Warszawskiej Operze Kameralnej.

Na organach grać będzie Tomasz Głuchowski – absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu, organista kościoła św. Wojciecha we Wrocławiu (OO. Dominikanie). W wykonaniu artystów usłyszymy kompozycje Stanisława Moniuszki.

Serdecznie zapraszamy
Wstęp wolny

Andrzej Wolański
Studia muzykologiczne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1983 r. związany z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W 1996 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie dysertacji Dramat liturgiczny w średniowieczu, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Woronczaka (opublikowanej w 2005 r.). Od 1997 r. zajmuje się głównie swoją rozprawą habilitacyjną, przygotowywaną obecnie do druku: Minnesang i meistergesang na Śląsku. W pracy naukowo-badawczej interesuje się także retoryką w muzyce dawnej, szeroko rozumianą problematyką estetyki bel canto, jak również historią oraz teorią opery i dramatu muzycznego. Szczególną pozycję w jego badaniach zajmuje kategoria symetrii w muzyce, jak też ściśle z nią związana „harmonia sfer niebieskich”. W 1993 r. wydał, napisaną wspólnie z prof. drem hab. Janem Mozrzymasem, książkę Harmonia sfer niebieskich i muzyka abstrakcyjnych symetrii. Obecnie prowadzone są prace nad drugim wydaniem tej książki. W swoim dorobku ma blisko sto publikacji naukowych i popularno-naukowych. Ponad dwieście razy wygłaszał referaty na krajowych oraz zagranicznych konferencjach muzykologicznych, m.in.: w Dreźnie (1988), Salzburgu (1991, w sławnym „Mozarteum”), Padeborn (1991), Chemnitz (1997), Lille (2007). Wykładał w Berlinie, Chemnitz, Rostocku, Monachium, Dreźnie. Od wielu już lat współpracuje ze Studium Generale Uniwersytetu Wrocławskiego, natomiast od trzech lat – z Pracownią Literatury Średniowiecznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest członkiem dwóch następujących, prestiżowych, zagranicznych towarzystw naukowych: Arbeitsgemeinschaft für die Musikgeschichte in der Mittel- und Osteuropa na Uniwersytecie w Lipsku oraz Société Internationale pour l’étude du Théâtre Médiévale przy Uniwersytecie w Lille. W 1996 r., na wniosek Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Olga Ksenicz – sopran
Absolwentka Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, w klasie prof. Piotra Łykowskiego (dyplom z wyróżnieniem w czerwcu 2004 roku), obecnie pracownik naukowy (adiunkt) macierzystego wydziału – pracę na nim rozpoczęła bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu. Przed podjęciem studiów muzycznych sopranistka ukończyła (dyplom z wyróżnieniem) Państwową Szkołę Muzyczną II st. w Zielonej Górze (klasa ad. Anny Ulwańskiej) oraz koncertowała jako solistka i kameralistka Zespołu Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis”, mającego swą siedzibę w Gdańsku.
W 2007 roku śpiewaczka zrealizowała przewód doktorski na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, i od października tego samego roku prowadzi samodzielną klasę śpiewu solowego na Wydziale Wokalnym wrocławskiej Akademii Muzycznej; w czerwcu 2014 roku sfinalizowała na rodzimej uczelni procedurę habilitacyjną. Na rodzimej uczelni Olga Ksenicz prowadzi również wykłady w ramach przedmiotów „Zarys stylistyki muzyki dawnej” oraz „Seminarium wykonawstwa muzyki dawnej”.

Śpiewaczka współpracowała jako solistka m. in. z Warszawską Operą Kameralną, na scenie której debiutowała w 2005 roku partią Królowej Nocy w operze „Czarodziejski flet” W. A. Mozarta. Ta sama partia stała się również debiutem sopranistki na scenie szczecińskiej Opery na Zamku w lutym 2007 roku. Wokalistka występowała także na estradach Filharmonii Wrocławskiej, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, występowała z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej w Katowicach oraz zespołami Filharmonii Częstochowskiej i Filharmonii Koszalińskiej pod kierunkiem takich dyrygentów, jak Mirosław Jacek Błaszczyk, Jacek Kraszewski, Ruben Silva oraz Jerzy Swoboda. Sopranistka współpracowała także, jako wykonawczyni strony wokalnej spektakli, z Teatrem im. J. Kochanowskiego w Opolu.

W trakcie studiów muzycznych wokalistka uczestniczyła w licznych kursach interpretacyjnych i mistrzowskich (odbywających się m. in. w ramach międzynarodowych festiwali „Wratislavia Cantans”), pracując pod kierunkiem wybitnych artystów oraz pedagogów polskich i zagranicznych, m. in. prof. Christiane Hampe, Izabelli Kłosińskiej, Jadwigi Romańskiej-Gabryś, Ewy Iżykowskiej (dyplom mistrzowski w roku 2002), Ingrid Kremling-Domanski (dyplom mistrzowski w roku 2003, 2005 oraz 2011), Ralfa Döringa i Paula Esswooda. W okresie od października 2003 do lutego 2004 roku sopranistka przebywała na stypendium w Hochschule für Musik w Kolonii, pracując pod kierunkiem śpiewaczki o europejskiej renomie i znakomitego pedagoga – prof. Barbary Schlick. W roku akademickim 2003/2004 Olga Ksenicz była także stypendystką Ministra Kultury. Obecną działalność pedagogiczną wokalistka łączy z regularnym uczestnictwem w kolejnych kursach interpretacyjnych, m. in. pod kierunkiem prof. Helgi Meyer-Wagner, prof. Ingrid Kremling-Domanski, prof. Piotra Kusiewicza oraz prof. hc Teresy Żylis-Gara, oraz z działalnością koncertową. Na swoim koncie sopranistka ma także dokonane dla firmy fonograficznej „Musicon” nagranie płyty z prawykonaniem współczesnym utworów religijnych Józefa Elsnera, zrealizowane w ramach nowatorskiego projektu „Musica Claromontana” (przywracanie do obiegu muzycznego utworów zachowanych w archiwach muzycznych klasztoru jasnogórskiego), opublikowane w maju 2009 roku.

Zdobyte przez Olgę Ksenicz laury konkursowe to m. in.:

  • wyróżnienie za wykonanie arii barokowej na I Ogólnopolskim Konkursie Sopranowym im. Haliny Halskiej we Wrocławiu (w roku 2001)
  • wyróżnienie za wykonanie utworów patrona konkursu na II Konkursie Pieśni i Arii im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach (w roku 2002)
  • III nagroda i nagroda specjalna (za wykonanie „Pieśni Roksany” z opery „Król Roger” Karola Szymanowskiego) na VI Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Słowiańskiej w Katowicach (w roku 2003)
  • etap finałowy przesłuchań Concorso Internazionale di canto per IV centrnario dell’opera w Weronie (2007 rok).

Repertuar wokalistki obejmuje szerokie spektrum utworów od renesansu po współczesność, za szczególnym jednak naciskiem na muzykę oratoryjno-kantatową baroku i klasycyzmu, zwłaszcza włosko- i niemieckojęzycznego kręgu kulturowego (twórczość m. in. C. Monteverdiego, A. Scarlattiego, G. B. Pergolesiego, A. Vivaldiego, G. F. Haendla, J. S. Bacha, J. Haydna, W. A. Mozarta).

Tomasz Głuchowski
Absolwent kaliskich szkół średnich: Technikum Budowy Fortepianów oraz klasy organów PSM II st. (Kazimierz Madziała). W latach 1996-2004 studiował organy (Klemens Kaminski) i klawesyn (Marta Czarny-Kaczmarska) we wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Istotny wpływ na jego osobowość artystyczną wywarły liczne wyjazdy naukowe do Holandii (2008-10), gdzie miał sposobność kształcić się na historycznych instrumentach pod okiem Petera van Dijka z Utrechtu. Po ukończeniu studiów doktoranckich (Andrzej Chorosiński, Magdalena Czajka) w maju 2011 r. uzyskał stopień doktora.
Organista wrocławskiego kościoła Św. Wojciecha (OO Dominikanie). Wykładowca akademicki w macierzystej uczelni, nauczyciel we wrocławskich średnich szkołach muzycznych (Podwale, Łowiecka). Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i zagranicą. Posiada w swoim dorobku 7 płyt CD z muzyką organową i kameralną (klawesyn/bc.).
Współzałożyciel i kierownik arystyczny wrocławskiego zespołu muzyki dawnej „Ars Concordiae”, członek wielu stowarzyszeń i fundacji (VEESO, Opus Organi, ŚTMK, Ars & Studium, TMiBZK).