Wieczór Tumski – 25 lutego 2024 r.

Podczas pierwszego w tym roku, lutowego Wieczoru Tumskiego, usłyszymy wykład Witalia Michalczuka z Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowany „Jerzy Nowosielski. W poszukiwaniu ikony – odkrycie poprzez sztukę awangardy”.

W drugiej części Wieczoru wystąpi Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej Katapetasma, pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni. Wykonają oni dla Państwa śpiewy prawosławnej tradycji Rzeczypospolitej.

Wieczór Tumski odbędzie się 25.02.24, o godzinie 19:30 w Kościele św. Krzyża we Wrocławiu.

Wstęp wolny!

Program:

Przyjdźcie pokłońmy się – monodyczny śpiew tradycji kijowskiej

Stychera do św. Onufrego – Irmologion Jabłeczyński, XVIII w.

Dogmatyk – ton 5, melodia bizantyjska

Pogodna Światłości – muzyka Siergiej Trubaczow (1919-95)

Psalm 134 – śpiew kijowski, Paweł Czesnakow (1877-1944)

Magnificat – melodia monasteru w Jabłecznej

Jednorodzony Synu – irmologion Przemyski, XVII w.

Trisagion – irmologion Przemyski, XVII w.

Kant św. Atanazego Brzeskiego – XVII w.

Pieśń do św. Onufrego: „Uciekając na pustynię” – Bohohlasnik Poczajewski, 1790

Pieśń do św. Onufrego: „Ktokolwiek w jakim utrapieniu” – Bohohlasnik Poczajewski, 1790

Pieśń: „Matko najsławniejsza” – Bohohlasnik Poczajewski, 1790

Niech się wypełni modlitwa moja – Irmologion Supraski, XVI-XVII w.

Teraz siły niebiańskie – muzyka Grigorij Lwowski (1830-1894)

Skosztujcie i ujrzyjcie jak dobry jest Pan – irmologion Supraski, XVI-XVII w.

Chrystus powstał z martwych – melodie: bizantyjska, gruzińska, kijowska

Witali Michalczuk, urodził się 7 stycznia 1987 w dawnym Brześciu Litewskim (ob. Białoruś) w prawdziwej kresowej rodzinie, w której przez wieki są złączone wyznania, języki i narodowości, określa siebie obywatelem I Rzeczypospolitej. Od maleńkości marzył, żeby zostać duchownym prawosławnym i archeologiem. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie i Chrześcijańską Akademię Teologiczną, od czasów studiów w seminarium równolegle studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończył dwa wydziały – archeologię i filozofie, co w decydujący sposób spełniło jego teologiczne poszukiwania, skierowane w stronę człowieka i tajemnicy, dziejącej się w jego granicach. Jest zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta na Wydziale “Artes Liberales” UW w pracowni “Speculum Byzantinum”, pełni funkcję sekretarza naukowego pracowni. Od 2019 roku jest dyrektorem Muzeum Ikon w Warszawie, autor i kurator szeregu wystaw malarstwa ikonowego i sztuki współczesnej. Zajmuje się teologią prawosławną, patrystyką i myślą filozoficzną neoplatonizmu, kulturą bizantyńską, liturgiką i sztuką wschodniochrześcijańską, bada formy doświadczenia artystycznego w liturgii i ich związek ze sztuką współczesną: słowem, architekturą, plastyką i teatrem. Szczególnie zajmuje się prawosławnym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, specyfiką form sztuki, tradycji liturgicznej, mistyki, myśli teologicznej i społecznej powstałych w obrębie kultury państwa polsko-litewskiego.

Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej “Katapetasma”, obrał swoją nazwę od greckiego terminu określającego zasłonę oddzielającą ołtarzową część świątyni od pozostałych części. Liturgiczna rola zasłony polega na udostępnianiu najbardziej tajemniczego i świętego miejsca w centralnych momentach nabożeństw. Zespół “Katapetasma” analogicznie istnieje po to, aby odkrywać esencję piękna zawartego na przestrzeni całej historii muzyki cerkiewnej. Szczególnie ważny repertuar w działalności zespołu, to utwory, których konstrukcja muzyczna pochodzi z najstarszych tradycji śpiewu cerkiewnego takich jak bizantyjska, staroruska czy gruzińska. Tradycje te stanowią wyznacznik muzycznego stylu wschodniej liturgii, na przestrzeni wszystkich epok sztuki zaistniałych w prawosławiu, czego dowodem są melodie monasterskie Rusi istniejące zarówno w monodycznych jak i harmonicznych formach, które to zespół uznaje za bazę wyjściową programów koncertowych i liturgicznych. Ponadto kluczowym zadaniem zespołu jest poszukiwanie i odtworzenie prawosławnej tradycji nabożeństw w dawnej Rzeczpospolitej. Członkowie chóru, to aktywni uczestnicy liturgii, psalmiści, dyrygenci i teolodzy, traktujący działalność koncertową jako przedłużenie muzycznego doświadczenia liturgii. Zespół występował wielokrotnie w kraju i za granicą m in. w Belgii, Serbii oraz Francji, gdzie kilkukrotnie odbył tournée obejmujące łącznie ponad 30 miast. Posiada w dorobku szereg nagrań telewizyjnych i radiowych, a także wydaną płytę CD o tytule “Tryptyk Jabłeczyński”, będącą miarodajnym przekrojem lokalnych stylów liturgii prawosławnej istniejących przez ponad 500 lat w Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej. „Katapetasma” współtworzyła ponadto płytę „Kodeks supraski”, nagrywając utwory dawnych tradycji monodii cerkiewnej włączając w nie słynny Irmologion Supraski. Kierownikiem i inicjatorem “Katapetasmy” jest dr Łukasz Hajduczenia, absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, wydziału wokalnego Uniwersytetu Muzycznego im F. Chopina w Warszawie, wydziału wokalnego Guildall School of Music and Drama w Londynie, solista Warszawskiej Opery Kameralnej oraz Polskiej Opery Królewskiej, laureat międzynarodowych konkursów wokalnych w Nowym Sączu, Moskwie, Łodzi, Katowicach i Barcelonie. Dr Łukasz Hajduczenia jest ponadto badaczem muzyki cerkiewnej, autorem szeregu tekstów oraz obronionej na Wydziale Artes Liberales UW rozprawy pt. „Muzyczna forma liturgii prawosławnej”.

Aktualności

 • Koncert Hawdalowy
  SPIEL KLEZMER, SPIEL 23 czerwca 2024, tj. niedziela, godz. 18:00 Synagoga pod Białym Bocianem ul.Włodkowica 7, Wrocław
 • Majowy Wieczór Tumski
  Wieczór Tumski odbędzie się 26.05.2024, o godzinie 18:00 w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Wstęp Wolny!
 • Kwietniowy Koncert Hawdalowy
  KONCERT HAWDALOWY Aleksandra Idkowska i Dawid Troczewski 21 kwietnia 2024, tj. niedziela, godz. 18:00
 • Wieczór Tumski – 25 lutego 2024 r.
  Wieczór Tumski odbędzie się 25.02.24, o godzinie 19:30 w Kościele św. Krzyża we Wrocławiu. Wstęp wolny