JE ks. bp Włodzimierz Juszczak

Serdecznie zapraszamy na lutowy Wieczór Tumski, który odbędzie się 22 lutego o godz. 18.00 w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pl. Katedralny 1.

Od kilkunastu miesięcy trwa konflikt zbrojny na terenie Ukrainy. Solidaryzując się ze społeczeństwem tego kraju zapraszamy Państwa na wieczór ukraiński. Pragniemy przybliżyć sytuację Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz przestawić muzyczny świat naszych wschodnich sąsiadów.

Wykład pt. „Ukraiński Kościół Greckokatolicki w kontekście kijowskiego Majdanu i sytuacji na wschodzie Ukrainy” wygłosi JE ks. bp Włodzimierz Juszczak – biskup Wrocławsko-Gdańskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Część muzyczna to koncert artystów związanych z kulturą ukraińską. Wystąpią:
Olga Marko – która zagra ukraińskie pieśni na bandurze – oryginalnym ukraińskim instrumencie
Oksana Terefenko – aktorka filmowa, teatralna i musicalowa
Zespół „Boże – Wilni” – w którym występuje młodzież łemkowska i ukraińska – przedstawi program poetycko-muzyczny „Boże, czy Ty wiesz, jak my potrzebujemy wiary”.

Serdecznie zapraszamy
Wstęp wolny

JE. Ks. Biskup Włodzimierz JuszczakJE. Ks. Biskup Włodzimierz Juszczak urodził się 19 lipca 1957 roku w Legnicy. Ojciec – Bazyli Juszczak, jako kilkunastoletni chłopiec, wraz z rodzicami, w wyniku akcji „Wisła” był wysiedlony z Łemkowszczyzny, z miejscowości Bodnarka (k/ Gorlic) w zielonogórskie. Matka – Iwanna (z domu Tełesnyćka) w 1946 roku wyjechała razem z rodzicami z miejscowości Berezka (k/ Birczy) do Niemiec.
W drodze powrotnej z wygnania rodzina dowiedziała się, że w maju 1945 r. wymordowano tam 280 osób wraz z proboszczem ks. Biłykom. W tej sytuacji na jakiś czas zatrzymała się we wsi Rosochata koło Legnicy. Tutaj, w 1947 r. spotkała się z wysiedleńcami z Łemkowszczyzny. Rodzice biskupa Włodzimierza poznali się na ziemiach zachodnich i w 1956 r. przyjęli sakrament małżeństwa. Pierwszy syn – Roman, otrzymał sakramenty chrztu i bierzmowania w parafii greckokatolickiej w Legnicy, w której posługę duszpasterską pełnił wówczas ks. Włodzimierz Hajdukiewicz i został zapisany w księdze ochrzczonych pod numerem pierwszym. Szkołę podstawową Roman Juszczak ukończył w 1972 r. w Rosochatej i w tymże roku rozpoczął naukę w ukraińskim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Wychowawcą jego klasy była Pani Jarosława Kisielewska – wybitny i oddany swej pracy pedagog. Proboszczem legnickiej parafii i duszpasterzem młodzieży był wówczas ks. Mitrat Jan Martyniak – obecnie greckokatolicki Metropolita Przemysko-Warszawski.
Po maturze, 31 sierpnia 1976 r. Roman Juszczak wstąpił do Zakonu ojców Bazylinów, z którymi utrzymywał kontakty jeszcze pod czas nauki w szkole podstawowej. Przyjął imię zakonne Włodzimierz i odbył nowicjat pod duchowym kierownictwem o. Jozafata Romanyka. Pierwsze śluby zakonne złożył 18 czerwca 1978 r. Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie ukończył w 1983 r. Śluby wieczyste złożył 1 maja 1983 roku. 8 maja 1983 r. przyjął święcenia diakonatu. 28 maja tegoż roku z rąk Metropolity Wrocławskiego Henryka Kardynała Gulbinowicza przyjął w Legnicy święcenia kapłańskie. Następnie o.W.R.Juszczak pracował jako duszpasterz w otwartej w 1982 r. przez o. Juliana Gbura, parafii w Bartoszycach i w istniejącej od 1957 r. parafii w Asunach (woj. warmińsko – mazurskie). Od 1985 r. obsługiwał także parafię w Ostrym Bardzie, gdzie pierwszym duszpasterzem był ks. Bazyli Oszczypko. W 1984 r. rozpoczął zaoczne studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na fakultecie Prawa Kanonicznego, którą ukończył licencjatem w 1990 r.
W 1989 r. prowincjał o. Wasyl Medwit, obecny Biskup – Egzarcha Kijowsko – Wyszhorodzki powołał go do Monasteru Warszawskiego, aby objął obowiązki magistra nowicjatu i prefekta braci – studentów. Służba o. Włodzimierza w Warszawskim monasterze miała miejsce w czasie, gdy Kościół Greckokatolicki w Ukrainie oraz wszystkich byłych krajach komunistycznych wychodził z podziemia (współczesnych katakumb). Aby podać pomocną dłoń bazyliańskim wspólnotom, które dopiero co wyszły z ukrycia, a tym samym i całemu Kościołowi, postanowiono otworzyć warszawski monaster dla bazyliańskich nowicjuszy i studentów z Ukrainy, Rumunii i Słowacji. Jesienią 1993 r. o. W. Juszczak został przeniesiony do monasteru w Węgorzewie, gdzie objął obowiązki proboszcza parafii greckokatolickiej oraz dziekana olsztyńskiego. W Węgorzewie nie przebywa jednak długo. Po podniesieniu o. Wasylija Medwita do godności biskupa, od lipca 1994 roku przejmuje obowiązki protoihumena (prowincjała) bazyliańskiej wspólnoty w Polsce i wraca do Warszawy. Korzystając z pomocy o. Jozafata Romanyka, o. Melecjusza Biłyńskiego, o. Marka Skórki, jak również braci zakonnych zajmuje się studentami, życiem całej prowincji, jednocześnie wykonując obowiązki proboszcza parafii greckokatolickiej w Warszawie. Ze szczególną uwagą zajmuje się oddanymi w 1996 r. przez państwowa administrację, bazyliańskim monasterem i cerkwią na Zasaniu w Przemyślu mając tu oddanego współpracownika w osobie przełożonego o. Tymoteusza Fesza. Dnia 24 kwietnia 1999 roku decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II, o. Włodzimierz Roman Juszczak został mianowany biskupem Eparchii Wrocławsko – Gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Chirotonia i ingres odbyły się 19 czerwca 1999 roku. Siedzibą biskupa jest Wrocław.
www.cerkiew.net.pl

Olga MarkoOlga Marko ur. się w Olesku (obw. Lwowski na Ukrainie). Jej muzyczne fascynacje skupiły się na oryginalnym ukraińskim instrumencie ludowym – bandurze. Dlatego też ukończyła Liceum Muzyczne w Drochobyczu właśnie w klasie bandury i kontynuowała tę naukę na Uniwersytecie Kultury w Kijowie, kształcąc się również w zakresie śpiewu.
Ukończywszy studia, wyjechała do Polski. Od 1997 r. mieszka we Wrocławiu, gdzie nawiązała współpracę z polskimi artystami. Występowała w galowym koncercie laureatów XXX Ogólnopolskiego Konkursu „Poezja i proza na wschód od Bugu” i na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki im. Anny Jantar we Wrześni. Zagrała w rock- operze „Wilgefortis”, współpracowała z orkiestrą Vincenza przy projekcie „Starowiek” Obecnie uczy dzieci gry na bandurze przy Związku Ukraińców w Polsce, koło we Wrocławiu.

Oksana TerefenkoOksana Terefenko – aktorka filmowa, teatralna i musicalowa. W 2012 roku założyła Ukraiński Teatr Navpaky, w którym wyreżyserowała spektakle dramatyczne, jak i muzyczne. Obecnie współpracuje z Teatrem Komedii Valldal, Teatrem Czwarte Miasto oraz ze Sceną SAM w Cetrum Kultury Gdyni. Zagrała tytułową rolę w filmie krótkometrażowym “Olena” nominowanym do Złotej Palmy w Cannes 2013. Jest założycielką i wokalistką zespołu Coolбаба. Laureatka wielu nagród w ogólnopolskich konkursach poezji śpiewanej.
Wykona dla Państwa utwory:
“Żinocza Dola” sł. Bohdan Ihor – Antonycz, muz. własna, aranż. Agnieszka Birecka
“I płyną dni” sł. Taras Szewczenko, tłum. Jakub Kornacki, muz. Witalij Radysz, akompaniament Demian Gela
“Piseńka z Wariacjamy” sł. Lina Kostenko, muz. własna aranż. Roman Drozd
“Na Sybiri” sł. Wasyl Stus, muz. Bohdan Mojsej Drozd, aranż. Roman Drozd

zespół Boże - WilnyjZespół Boże-Wilnyj jest złożony z młodzieży łemkowskiej i ukraińskiej. Grupę tworzą wokaliści i instrumentaliści różnych zespołów łemkowskich i ukraińśkich m. in. 7kropka, Kyczera, Coolбаба, Lemko Tower. W swoim repertuarze mają inscenizację tradycyjnej kolędy łemkowsko-ukraińskiej oraz modlitewne utwory a’cappella napisane do słów wybitnych poetów Bohdana Ihora-Antonycza, Jurija Wawryniuka oraz Marii Zwirid. Przedstawią Państwu program “Boże czy Ty wiesz jak my potrzebujemy wiary” zawierający utwory wykonane a cappella: “Plywe Kacza” łemkowska pieśń ludowa – mająca dziś wyjątkowe znaczenie dla Ukrainy, “Ty pryjdesz” sł. Jurij Wawryniuk, muz. Oksana Terefenko, “Za hory sonce zahorjaje” ukraińśka pieśń żołnierska przy akompaniamencie Julia Juszczak. W programie zawarte będą również wiersze: “Zapowit” Tarasa Szewczenka, “Molytwa” Bohdana Ihora – Antonycza, “Mamo ne placz” Oksana Maksymyszyn – Korabel.