Jubileusz 50 lat kapłaństwa proboszcza Archikatedry Wrocławskiej ks. Infułata Adama Drwięgi oraz rocznica poświęcenia katedry.

JUBILEUSZ 50 LAT KAPŁAŃSTWA

PROBOSZCZA ARCHIKATEDRY WROCŁAWSKIEJ

KS. INFUŁATA ADAMA DRWIĘGI

 

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KATEDRY

 

Serdecznie zapraszamy na listopadowe Wieczory Tumskie, które tym razem odbędą się wyjątkowo w sobotę 16 listopada o godz. 17.30 w Katedrze Wrocławskiej. W tym dniu w świątyni będzie miała miejsce podwójna uroczystość: jubileusz 50 lat kapłaństwa proboszcza Archikatedry Wrocławskiej ks. Infułata Adama Drwięgi oraz rocznica poświęcenia katedry. Wykład pt. „Remont i renowacja katedry, kościołów oraz budynków Parafii Katedralnej w latach 1985-2013” wygłosi wikariusz Katedry Wrocławskiej ks. mgr Damian Woźniak. Wieczór uświetni występ Chóru Archidiecezji Wrocławskiej „Pueri Cantores Wratislavienses” pod dyrekcją ks. Stanisława Nowaka oraz recital organowy Macieja Maszkiewskiego – organisty w Archikatedrze Wrocławskiej.

Serdecznie zapraszamy

Wstęp wolny      

 

Ks. Infułat Adam Drwięga

Protonotariusz Apostolski Prepozyt Kapituły Kolegiackiej Świętego Krzyża

Kapelan Dolnośląski Państwowej Straży Pożarnej

Duszpasterz Rzemieślników

święcenia kapłańskie: 23 VI 1963 Wrocław

                                        Proboszcz Katedry Wrocławskiej od 1985 r.

Wykonawcy:

Ks. Damian Woźniak

urodził się i wychował w Środzie Śląskiej. Tam ukończył Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące w 1996 roku. W tym samym roku rozpoczął Studia Teologiczne w Metropolitalnym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W roku 2002 przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza. Od roku 2002 do 2005 był wikariuszem Parafii Św. Andrzeja Boboli we Wrocławiu, w latach 2005 – 2010 roku był wikariuszem Parafii Św. Trójcy we Wrocławiu, a od 2010 roku do dzisiaj jest wikariuszem Parafii Św. Jana Chrzciciela w Katedrze.

ChórChór Chłopięcy Archidiecezji Wrocławskiej

„Pueri Cantores Wratislavienses”

działa od 19 lat przy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. Został powołany do istnienia dekretem Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza w listopadzie 1994 roku. Chór zrzesza uzdolnionych muzycznie chłopców z całego Wrocławia. Młodzi śpiewacy są w wieku od siedmiu do dwudziestu kilku lat. Chór występuje w kościołach i salach koncertowych Archidiecezji Wrocławskiej i poza jej granicami. Kilkakrotnie koncertował za granicą. W repertuarze zespołu znajdują się klasyczne utwory muzyki sakralnej oraz kolędy. Chórzystów łączy talent muzyczny oraz pasja wspólnego śpiewania.

W zespole poznają bogatą tradycję muzyczną Kościoła, a poprzez wytrwałe, wielogodzinne ćwiczenie nabierają umiejętności odpowiedniego przekazywania treści muzycznych i religijnych zawartych w śpiewie chóralnym. Poprzez wspólny śpiew pragną sami rozwijać się i doskonalić wewnętrznie oraz duchowo, a jednocześnie innym pomagać w zbliżaniu się do Boga. Właściwie pojęta służba Boża leży u podstaw ich muzycznego zaangażowania. Wspólna praca i modlitwa, koncerty, a także przeżywane w okresie ferii zimowych i wakacji letnich obozy szkoleniowo – wypoczynkowe są dla chłopców szkołą życia i charakteru.

Zespół jest stale zaangażowany w życie muzyczne Archidiecezji Wrocławskiej i miasta Wrocławia. Bierze udział w uroczystościach religijnych, jak również w imprezach państwowych czy miejskich. Chór brał czynny udział w 46 Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym, który odbywał się we Wrocławiu w 1997 r., śpiewając w Hali Ludowej oraz podczas Mszy z Ojcem Św. Janem Pawłem II. Wielokrotnie występował w ramach takich wydarzeń artystycznych jak:

„Wieczory Tumskie” – comiesięczne koncerty muzyki religijnej na Ostrowie Tumskim „Verbum cum musica” – comiesięczne koncerty muzyki religijnej w kościołach Wrocławia

Dolnośląski Festiwal Nauki – koncert muzyki chóralnej w ramach tego festiwalu organizowanego we wrześniu każdego roku.

W styczniu 2002 roku Chór zdobył I miejsce w finałach VIII Edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie w kategorii: “Chóry dziecięce”, natomiast w listopadzie 2004 roku zdobył II miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie “Ars Liturgica” w kategorii chórów kościelnych. 24 marca 2007 Chór wziął udział w III Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy. Zdobył I miejsce i Złoty Medal w kategorii Chórów kościelnych oraz dyplom za najlepsze wykonanie kompozycji Mateusza Dębskiego „Crux fidelis”. Chór posiada w swoim dorobku trzy płyty kompaktowe z nagraniami muzyki sakralnej, kolęd i muzyki W.A. Mozarta (Msza Koronacyjna, Te Deum, Laudate Dominum).

Chór jest członkiem POLSKIEJ FEDERACJI PUERI CANTORES, która należy do Międzynarodowej Federacji “Pueri Cantores International”. W lipcu 2003 r. chór uczestniczył w III Krajowym Kongresie “Pueri Cantores” w Poznaniu, natomiast w lipcu 2004 r. w XXXII Międzynarodowym Kongresie Pueri Cantores w Kolonii w Niemczech. W ramach tego Kongresu wystąpił z koncertem muzyki religijnej w Filharmonii w Essen. W czerwcu 2006 r. chór brał udział w IV Krajowym Kongresie “Pueri Cantores” w Toruniu a w dniach 8 – 12 lipca 2009 r. zespół uczestniczył w XXXV Międzynarodowym Kongresie Federacji Pueri Cantores w Sztokholmie.

Ks. Stanisław Nowak

ks. nowakzałożyciel, dyrektor i dyrygent Śpiewających Chłopców Wrocławia jest absolwentem studiów filozoficzno – teologicznych na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu (1984 r.). W 1992 roku ukończył 5 – letnie studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1992 – 1994 był prefektem Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Od listopada 1994 r. pełni funkcję kierownika artystycznego i dyrygenta Chóru.  Prowadzi zajęcia z muzyki kościelnej i liturgicznej na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.

Maciej Maszkiewski

maszkiewskiUrodził się w 1985 roku. Edukację muzyczną rozpoczął w 1993 roku, wstępując do chłopięcego chóru Archidiecezji Wrocławskiej „Pueri Cantores Wratislavienses”. Od kilku lat współpracuje z chórem jako akompaniator podczas koncertów w kraju i za granicą.Naukę gry na organach rozpoczął w 1997 roku w Metropolitalnym Studium Organistowskim we Wrocławiu w klasie ks. Stanisława Nowaka. W 2011 roku ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu w klasie organów dra hab. Piotra Rojka. Obecnie kontynuuje naukę gry na organach na wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie Piotra Rojka. Brał udział kursach muzyki organowej prowadzonych przez Dariusza Bąkowskiego-Kois, Tomasza Adama Nowaka, Marka Toporowskiego, Magdalenę Czajkę, Johana Hermansa, Berhardta Klapprotta, Oliviera Latry. Wielokrotnie koncertował we Wrocławiu i innych miastach Polski. Czynnie uczestniczy w życiu artystycznym Wrocławia współpracując z chórami, orkiestrami i solistami Dolnego Śląska. Od października 2012 roku pełni funkcję organisty w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

JUBILEUSZ 50 LAT KAPŁAŃSTWA

PROBOSZCZA ARCHIKATEDRY WROCŁAWSKIEJ

KS. INFUŁATA ADAMA DRWIĘGI

 

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KATEDRY

 

Serdecznie zapraszamy na listopadowe Wieczory Tumskie, które tym razem odbędą się wyjątkowo w sobotę 16 listopada o godz. 17.30 w Katedrze Wrocławskiej. W tym dniu w świątyni będzie miała miejsce podwójna uroczystość: jubileusz 50 lat kapłaństwa proboszcza Archikatedry Wrocławskiej ks. Infułata Adama Drwięgi oraz rocznica poświęcenia katedry. Wykład pt. „Remont i renowacja katedry, kościołów oraz budynków Parafii Katedralnej w latach 1985-2013” wygłosi wikariusz Katedry Wrocławskiej ks. mgr Damian Woźniak. Wieczór uświetni występ Chóru Archidiecezji Wrocławskiej „Pueri Cantores Wratislavienses” pod dyrekcją ks. Stanisława Nowaka oraz recital organowy Macieja Maszkiewskiego – organisty w Archikatedrze Wrocławskiej.

Serdecznie zapraszamy

Wstęp wolny      

 

Ks. Infułat Adam Drwięga

Protonotariusz Apostolski Prepozyt Kapituły Kolegiackiej Świętego Krzyża

Kapelan Dolnośląski Państwowej Straży Pożarnej

Duszpasterz Rzemieślników

święcenia kapłańskie: 23 VI 1963 Wrocław

                                        Proboszcz Katedry Wrocławskiej od 1985 r.

Wykonawcy:

Ks. Damian Woźniak

urodził się i wychował w Środzie Śląskiej. Tam ukończył Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące w 1996 roku. W tym samym roku rozpoczął Studia Teologiczne w Metropolitalnym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W roku 2002 przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza. Od roku 2002 do 2005 był wikariuszem Parafii Św. Andrzeja Boboli we Wrocławiu, w latach 2005 – 2010 roku był wikariuszem Parafii Św. Trójcy we Wrocławiu, a od 2010 roku do dzisiaj jest wikariuszem Parafii Św. Jana Chrzciciela w Katedrze.

ChórChór Chłopięcy Archidiecezji Wrocławskiej

„Pueri Cantores Wratislavienses”

działa od 19 lat przy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. Został powołany do istnienia dekretem Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza w listopadzie 1994 roku. Chór zrzesza uzdolnionych muzycznie chłopców z całego Wrocławia. Młodzi śpiewacy są w wieku od siedmiu do dwudziestu kilku lat. Chór występuje w kościołach i salach koncertowych Archidiecezji Wrocławskiej i poza jej granicami. Kilkakrotnie koncertował za granicą. W repertuarze zespołu znajdują się klasyczne utwory muzyki sakralnej oraz kolędy. Chórzystów łączy talent muzyczny oraz pasja wspólnego śpiewania.

W zespole poznają bogatą tradycję muzyczną Kościoła, a poprzez wytrwałe, wielogodzinne ćwiczenie nabierają umiejętności odpowiedniego przekazywania treści muzycznych i religijnych zawartych w śpiewie chóralnym. Poprzez wspólny śpiew pragną sami rozwijać się i doskonalić wewnętrznie oraz duchowo, a jednocześnie innym pomagać w zbliżaniu się do Boga. Właściwie pojęta służba Boża leży u podstaw ich muzycznego zaangażowania. Wspólna praca i modlitwa, koncerty, a także przeżywane w okresie ferii zimowych i wakacji letnich obozy szkoleniowo – wypoczynkowe są dla chłopców szkołą życia i charakteru.

Zespół jest stale zaangażowany w życie muzyczne Archidiecezji Wrocławskiej i miasta Wrocławia. Bierze udział w uroczystościach religijnych, jak również w imprezach państwowych czy miejskich. Chór brał czynny udział w 46 Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym, który odbywał się we Wrocławiu w 1997 r., śpiewając w Hali Ludowej oraz podczas Mszy z Ojcem Św. Janem Pawłem II. Wielokrotnie występował w ramach takich wydarzeń artystycznych jak:

„Wieczory Tumskie” – comiesięczne koncerty muzyki religijnej na Ostrowie Tumskim „Verbum cum musica” – comiesięczne koncerty muzyki religijnej w kościołach Wrocławia

Dolnośląski Festiwal Nauki – koncert muzyki chóralnej w ramach tego festiwalu organizowanego we wrześniu każdego roku.

W styczniu 2002 roku Chór zdobył I miejsce w finałach VIII Edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie w kategorii: “Chóry dziecięce”, natomiast w listopadzie 2004 roku zdobył II miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie “Ars Liturgica” w kategorii chórów kościelnych. 24 marca 2007 Chór wziął udział w III Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy. Zdobył I miejsce i Złoty Medal w kategorii Chórów kościelnych oraz dyplom za najlepsze wykonanie kompozycji Mateusza Dębskiego „Crux fidelis”. Chór posiada w swoim dorobku trzy płyty kompaktowe z nagraniami muzyki sakralnej, kolęd i muzyki W.A. Mozarta (Msza Koronacyjna, Te Deum, Laudate Dominum).

Chór jest członkiem POLSKIEJ FEDERACJI PUERI CANTORES, która należy do Międzynarodowej Federacji “Pueri Cantores International”. W lipcu 2003 r. chór uczestniczył w III Krajowym Kongresie “Pueri Cantores” w Poznaniu, natomiast w lipcu 2004 r. w XXXII Międzynarodowym Kongresie Pueri Cantores w Kolonii w Niemczech. W ramach tego Kongresu wystąpił z koncertem muzyki religijnej w Filharmonii w Essen. W czerwcu 2006 r. chór brał udział w IV Krajowym Kongresie “Pueri Cantores” w Toruniu a w dniach 8 – 12 lipca 2009 r. zespół uczestniczył w XXXV Międzynarodowym Kongresie Federacji Pueri Cantores w Sztokholmie.

Ks. Stanisław Nowak

ks. nowakzałożyciel, dyrektor i dyrygent Śpiewających Chłopców Wrocławia jest absolwentem studiów filozoficzno – teologicznych na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu (1984 r.). W 1992 roku ukończył 5 – letnie studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1992 – 1994 był prefektem Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Od listopada 1994 r. pełni funkcję kierownika artystycznego i dyrygenta Chóru.  Prowadzi zajęcia z muzyki kościelnej i liturgicznej na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.

Maciej Maszkiewski

maszkiewskiUrodził się w 1985 roku. Edukację muzyczną rozpoczął w 1993 roku, wstępując do chłopięcego chóru Archidiecezji Wrocławskiej „Pueri Cantores Wratislavienses”. Od kilku lat współpracuje z chórem jako akompaniator podczas koncertów w kraju i za granicą.Naukę gry na organach rozpoczął w 1997 roku w Metropolitalnym Studium Organistowskim we Wrocławiu w klasie ks. Stanisława Nowaka. W 2011 roku ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu w klasie organów dra hab. Piotra Rojka. Obecnie kontynuuje naukę gry na organach na wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie Piotra Rojka. Brał udział kursach muzyki organowej prowadzonych przez Dariusza Bąkowskiego-Kois, Tomasza Adama Nowaka, Marka Toporowskiego, Magdalenę Czajkę, Johana Hermansa, Berhardta Klapprotta, Oliviera Latry. Wielokrotnie koncertował we Wrocławiu i innych miastach Polski. Czynnie uczestniczy w życiu artystycznym Wrocławia współpracując z chórami, orkiestrami i solistami Dolnego Śląska. Od października 2012 roku pełni funkcję organisty w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.