Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk

 

F

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FUNDACJI „PRO ARTE 2002”

 

Fundacja „PRO ARTE 2002” nie organizuje w roku 2012 projektu Polsko – Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk.

W planach Fundacji jest organizacja projektu Polsko – Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk w roku 2013.

Fundacja stwierdza, że nieuprawniona osoba podjęła próbę zawłaszczenia projektu Polsko – Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk, a także jej dorobku i historii.

Wszczęta została procedura dochodzenia ochrony naruszonych praw Fundacji.

 

Wrocław, 21 czerwca 2012 r.

Wiceprezes Zarządu

Stanisław Rybarczyk

Prezes Zarządu

Janusz Domin

 

Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia to najważniejsza inicjatywa współpracy młodzieży polsko-niemieckiej terenie Województwa Dolnośląskiego oraz promocji szczególnie uzdolnionych młodych adeptów sztuki obu krajów. Podkreśla znaczenie porozumienia, tolerancji oraz szerokich form współpracy Polski i Niemiec. Pomost porozumienia budowany poprzez muzykę łączy każdego roku nowe miasta i społeczności obu krajów.
Spotkkoncert 31 aania młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk owocują licznymi zaproszeniami do udziału młodzieży w kursach, konkursach, warsztatach, koncertach, tournee regionalnych orkiestr obu krajów.
Rok 2005 miał dla Orkiestry szczególne znaczenie. Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia uświetniła swoim występem dnia 10 maja na Pariserplatz w Berlinie uroczystości odsłonięcia Pomnika dla Zamordowanych Żydów Europy. Orkiestra wystąpiła pod kierownictwem Dana Ettingera, Stanisława Rybarczyka, wraz z solistami Staatskapelle Berlin, Wrocławskim Chórem Synagogalnym oraz światowej sławy żydowskim kantorem z Nowego Jorku Josephem Malowanym. Zaszczytem były również koncerty w ramach festiwalu Young Euro Classic w Hamburgu i Berlinie.
Podjęcie wspólnych patronatów nad Orkiestrą przez władze polskie i niemieckie: Ministra Kultury, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Miasta Wrocławia, Nadburmistrza Miasta Drezna, Premiera Kraju Związkowego Saksonia, Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Hamburgu świadczą o wadze i wartości projektu dla polityki obu krajów.IMG_6304
Projekt podkreśla znaczenie i charakter Dolnego Śląska otwartego na nowe formy współpracy. Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk jest współorganizowana i wspierana przez liczne instytucje kultury obu krajów.
Poprzez koncerty, spotkania, uczestniczące w działaniach organizatorów media zwraca uwagę młodzieży oraz szerokiej społeczności na pielęgnowanie wartości międzyludzkich: otwartości, tolerancji, dobrosąsiedzkich stosunków, świadomości kulturowej. Promuje muzyczne dziedzictwo wspólnej Europy.
Rozwijając życzliwą współpracę obu narodów ze szczególnym uwzględnieniem ich regionów przygranicznych podkreśla znaczenie harmonii w obliczu jednoczącej się Europy.
Słynny historyk Norman Davies nazwał Wrocław „Mikrokosmosem Europy Środkowej”, „Sumą doświadczeń” narodowości i kultur w tym mieście współistniejących. Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk jest wizytówką województwa otwartego na współpracę międzynarodową oraz zjednoczenie Europy w imię idei „muzyka nie zna granic”.AAA