BŁOGOSŁAWIONY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI

WIECZORY TUMSKIE 2021

 

26 września 2021 r.

BŁOGOSŁAWIONY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI

AKTUALNOŚĆ DZIEDZICTWA

 

Wrześniowy Wieczór Tumski poświęcony będzie kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, jednej z najważniejszych postaci dziejów polskiego Kościoła Katolickiego. Tematyka Wieczoru ma ścisły związek z beatyfikacją kardynała Wyszyńskiego w dniu 12 września br. Zapraszamy serdecznie 26 września 2021 r. do Katedry Wrocławskiej św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim o godzinie 19:30.

 

Wieczór rozpocznie się wykładem zatytułowanym „Błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński. Aktualność dziedzictwa.”. Ks. prof. dr hab. Grzegorz Sokołowski podzieli się refleksjami na temat treści przesłania Prymasa Tysiąclecia, które mogłyby pomóc kształtować przyszłość.

 

W drugiej części wieczoru wystąpi znakomity Chór Kameralny Cantores Minores Wratislavienses pod dyrekcją Piotra Karpety. Wykonają dla Państwa utwory kompozytorów polskich, m.in. Wacława z Szamotuł, Mikołaja Gomółki, Mikołaja Zieleńskiego, Stanisława Moniuszki, Henryka Mikołaja Góreckiego.

 

Wstęp wolny

Wieczór odbędzie się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, urodził się 8 stycznia 1971 r. w Legnicy. Pochodzi z Chojnowa gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Po uzyskaniu matury w 1990 r. rozpoczął formację ku kapłaństwu w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu oraz studia na Papieskim Wydziale Teologicznym.

Był Wicedyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w archidiecezji wrocławskiej i zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Nowe Życie”. Od 2000 r., przez siedem lat, przebywał na studiach specjalistycznych w Rzymie. W latach 2007-2014 r. był Sekretarzem Generalnym Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

21 czerwca 2010 r. uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie etyki społecznej. Od tego samego roku jest zatrudniony na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu we Wrocławiu jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Do 29 czerwca 2012 r., był adiunktem przy Katedrze Teologii Pastoralnej, a następnie przy Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Duszpasterskiej. Od 1 września 2014 jest profesorem nadzwyczajnym Papieskiego Wydziału Teologicznego.

27 stycznia 2015 r. abp Józef Kupny mianował ks. Grzegorza Sokołowskiego prezesem Fundacji Obserwatorium Społeczne, natomiast 1 lipca 2015 r. redaktorem naczelnym dolnośląskiego pisma katolickiego „Nowe Życie. Religia. Kultura. Społeczeństwo”. Był również sekretarzem Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Wrocławskim (od 10 marca 2014 r.) oraz od 1 lutego 2016 r. wchodzi w skład Rady do Oceny Ksiąg Treści Religijnej.

Zainteresowania naukowe i publikacje w zakresie: etyka gospodarcza, etyka polityczna, historia katolickiej nauki społecznej, patriotyzm – nacjonalizm, integracyjna rola Kościoła katolickiego.

26 marca 2012 r. mianowany Kanonikiem Honorowym extra numerum Kapituły Kolegiackiej Świętego Krzyża, a 31 sierpnia 2020 r. Kanonikiem Gremialnym Kapituły Kolegiackiej Świętego Krzyża.

 

Wrocławski chór kameralny Cantores Minores Wratislavienses został założony przez Edmunda Kajdasza w 1966 roku. Pod kierunkiem obecnego dyrygenta Piotra Karpety (od 1991 r.) chór został zmniejszony do 17 śpiewaków, by móc zgodnie z aktualnymi tendencjami wykonawczymi prezentować muzykę dawnych epok. Artyści zespołu występują także w mniejszych składach, od 4 do 12 osób, współpracują z innymi zespołami w Polsce i za granicą, a także występują jako soliści. Repertuar zespołu liczący ponad 1000 pozycji obejmuje całą muzykę Europy od średniowiecza po muzykę współczesną.

Zespół dał już ponad 2500 koncertów, dokonał ponad 100 nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych (ponad 40 płyt), występował na licznych festiwalach (m. in. 36 razy na festiwalu Wratislavia Cantans). Podczas swych podróży zagranicznych odwiedził większość krajów europejskich, a także Izrael, Turcję, Gruzję, Armenię, Azerbejdżan i Meksyk. Nagrana w 2007 roku płyta z cyklu Musica Claromontana vol. 21 z utworami Józefa Elsnera otrzymała nominację do nagrody Fryderyk. W ostatnich latach zespół wystąpił m. in. na festiwalach Warszawska Jesień, Gaude Mater (po raz 8.), Musica Polonica Nova, Legnica Cantat, World Music Days, Wratislavia Cantans (inauguracja 2015) i nagrał 5 kolejnych płyt (m. in. utwory chóralne Rafała Augustyna). W latach 2014-2016 zespół realizował projekt Rudolphina (prezentacja XVII-wiecznych zbiorów muzycznych księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Rudolfa)

www.kameralisci.pl

 

 

Piotr Karpeta ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach, gdzie pracował później jako asystent. Przez 10 lat był chórmistrzem w Filharmonii Opolskiej, przygotowując kilkadziesiąt programów koncertowych oraz nagrań. Od 1991 roku jest dyrektorem Wrocławskich Kameralistów, prowadzi chór Cantores Minores Wratislavienses. Jest współzałożycielem i  solistą zespołu Ars Cantus oraz Chóru Męskiego Cerkwi Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu Oktoich. Występował jako dyrygent i śpiewak w ponad 20 krajach, brał udział w wielu programach zarejestrowanych przez Polskie Radio i Telewizję Polską oraz w kilkudziesięciu nagraniach płytowych. Odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Zasłużony dla Wrocławia i in.

 

 

 

Program

Anonim

– Bogurodzica

Arcadelt J.

– Ave Maria

Wacław z Szamotuł

– Ego sum Pastor bonus

Wacław z Szamotuł

– Kryste, dniu naszej światłości

Nucius J.

– Salve Regina

Gorczycki G. G.

– Ave Maria

– Tota pulchra es Maria

Pękiel B.

– Ave Maria

Zieleński M.

– Viderunt omnes fines terrae

Kilar W.

– Dona nobis pacem

Świder J.

– Ave Maria

– Cantus Gloriosus

– Czego chcesz od nas, Panie

Koszewski A.

– Zdrowaś królewno wyborna

Górecki H. M.

– Totus tuus

 

 

Szanowni Państwo, w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącymi organizacji wydarzeń kulturalnych w czasie epidemii COVID-19, prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w Wieczorach Tumskich. Aby uczestniczyć w Wieczorze, należy podpisać oświadczenie uczestnika wydarzenia. W ramach możliwości prosimy o wydrukowanie i wypełnienie jednej kopii oświadczenia. Jeśli nie mają Państwo takiej możliwości, na miejscu będzie możliwość wypełnienia oświadczenia.

regulamin_WT (pdf)

oświadczenie_WT (pdf)

oswiadczenie_WT (docx)