JE ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, Maciej Maszkiewski

Serdecznie zapraszamy na Wieczór Tumski, który odbędzie się 26 października br., o godz. 18.00 w kościele Św. Krzyża na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Aktualnie w Rzymie trwa Synod Biskupów poświęcony rodzinie. W łączności z obradami hierarchów pragniemy również przyjrzeć się znaczeniu rodziny. Wykład pt. „Biblijna wizja rodziny na Synodzie Biskupów” wygłosi JE ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski – biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej, wieloletni asystent Wspólnoty Hallelu Jah.

W części muzycznej usłyszymy recital organowy Macieja Maszkiewskiego, organisty Katedry Wrocławskiej. W programie koncertu utwory m.in. Charlesa-Marie Widora, Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego oraz Paula Hindemitha.

Serdecznie zapraszamy

Wstęp wolny

BP SIEMIENIEWSKI

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski (ur. 8 sierpnia 1957 we Wrocławiu) – polski duchowny katolicki, teolog, biskup pomocniczy wrocławski, wikariusz generalny archidiecezji wrocławskiej, profesor nauk teologicznych, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji Bibliotek Kościelnych “FIDES”. W kurii metropolitalnej wrocławskiej sprawuje także funkcje m.in. egzaminatora prosynodalnego i cenzora. Kierownik Katedry Teologii Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Przewodniczący Rady Dortmundzko – Wrocławskiej Fundacji Partnerstwa Międzyparafialnego św. Jadwigi we Wrocławiu. Rekolekcjonista związany m.in. z Ruchem Światło-Życie i katolicką Odnową w Duchu Świętym. Syn Henryka i Teresy z d. Hofman. Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, w którym zdał maturę w roku 1976. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. W czasie studiów zaprzyjaźnił się z wrocławskim duszpasterzem akademickim księdzem Stanisławem Orzechowskim. W roku 1979 wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, które ukończył w roku 1985 obroną na Papieskim Wydziale Teologicznym (PWT) we Wrocławiu pracy magisterskiej pt. Więź człowieka z Bogiem w świetle filozofii dialogu Martina Bubera, jej promotorem był obecny ordynariusz świdnicki biskup Ignacy Dec, i przyjęciem 1 czerwca święceń kapłańskich z rąk kardynała Henryka Gulbinowicza. Po święceniach pracował przez dwa lata jako wikariusz i katecheta w parafii pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy. W roku 1987 uzyskał na PWT tytuł licencjata teologii i został wysłany do Rzymu na dalsze studia na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum), które zakończył w roku 1991 obroną pracy doktorskiej z teologii duchowości pt. Gli Elementi della spiritualit, sacerdotale nel pensiero di Hans von Balthasar (Elementy duchowości kapłańskiej w myśli Hansa von Balthasara). Po powrocie do Polski pełnił funkcję ojca duchownego w MWSD we Wrocławiu (do roku 1998) oraz wykładał na tamtejszym PWT, pracując początkowo na stanowisku adiunkta. W latach 1993-1995 pełnił funkcję dyrektora Biblioteki PWT i MWSD. W roku 1997 przeprowadził habilitację z teologii duchowości na podstawie rozprawy pt. Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a tradycja katolicka. W latach 1998-2001 był prorektorem PWT. W latach 1994-2006 ks. Siemieniewski sprawował funkcję asystenta kościelnego młodzieżowych ruchów i stowarzyszeń religijnych, m.in. Katolickiej Wspólnoty Hallelu Jah we Wrocławiu. Od roku 1998 do dnia nominacji biskupiej piastował stanowisko wikariusza biskupiego ds. formacji kapłańskiej. 5 stycznia 2006 papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną Theuzi. Sakrę biskupią przyjął 11 lutego 2006 z rąk arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego (współkonsekratorami byli kardynał Henryk Roman Gulbinowicz i biskup Ignacy Dec). Za swoją dewizę biskup Siemieniewski przyjął słowa z Pisma świętego: Bóg jest miłością (Deus caritas est).

maciej maszkiewski

MACIEJ MASZKIEWSKI (1985) edukację muzyczną rozpoczął w 1993 roku wstępując do chłopięcego chóru Archidiecezji Wrocławskiej „Pueri Cantores Wratislavienses”. Od kilku lat współpracuje z chórem jako akompaniator podczas koncertów w kraju i za granicą.Naukę gry na organach rozpoczął w 1997 roku w Metropolitalnym Studium Organistowskim we Wrocławiu w klasie ks. Stanisława Nowaka. W 2011 roku ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu w klasie organów dra hab. Piotra Rojka. Obecnie kontynuuje naukę gry na organach na wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie Piotra Rojka.Brał udział kursach muzyki organowej prowadzonych przez Dariusza Bąkowskiego-Kois, Tomasza Adama Nowaka, Marka Toporowskiego, Magdalenę Czajkę, Johana Hermansa, Berhardta Klapprotta, Oliviera Latry. Wielokrotnie koncertował we Wrocławiu i innych miastach Polski. Czynnie uczestniczy w życiu artystycznym Wrocławia współpracując z chórami, orkiestrami i solistami Dolnego Śląska. Od października 2012 roku pełni funkcję organisty w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.