Ks. prof. dr hab. Roman E. Rogowski, Ensmble Early Music Days Vienna

 

20. SEZON ARTYSTYCZNY

Zapraszamy serdecznie w niedzielę, 29 kwietnia br., o godz. 18.00 do kościoła św. Krzyża na Ostrowie Tumskim, na Wieczór Tumski poświęcony w szczególny sposób Zmartwychwstaniu i Matce Bożej.

W pierwszej części wykład „Kilka słów o Maryi, Matce Bożej wygłosi znany wrocławski teolog, pisarz i alpinista ks. prof. dr hab. Roman E. Rogowski.

W części muzycznej wystąpi austriacki zespół muzyki dawnej Ensmble Early Music Days Vienna pod artystycznym kierownictwem Manfreda Novaka.

Pierwsza część koncertu będzie odpowiednia dla obecnego czasu liturgicznego: tygodnie prowadzące od Wielkanocy do Zesłania Ducha Świętego świętują radość Zmartwychwstania i modlą się o zstąpienie Ducha Świętego.
Druga część wykonywanych utworów poświęcona jest adoracji Najświętszej Maryi Panny, najbardziej aktualna, ponieważ zbliżamy się już do miesiąca maja.
Usłyszymy kompozycje m. in. Jacoba Obrechta, Heinricha Isaaca, Johna Dunstable’a,
Josquina Desprez, Johanna Walthera.

Wstęp wolny.

 

Ks. prof. dr hab. Roman E. Rogowski

„Czymże jest życie wasze?…”/Jk 4,14/. Urodzony na Podolu, trzy lata przed wybuchem drugiej wojny światowej, wychowany wśród Ukraińców i w pewnym stopniu ocalony przez nich. Do szkoły zaczął chodzić w Wielkopolsce, żyjąc o chlebie o wodzie, a potem na Dolnym Śląsku ukończył Liceum Ząbkowickie. Tu przeżył swoją pierwszą miłość i szukał miejsca w życiu. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, by po zrezygnowaniu ze studiów pracować w Narodowym Banku Polskim. Zdecydował się na studia teologiczne w Metropolitarnym Seminarium Duchownym, a wyświęcony na kapłana pracował jako wikariusz w Zgorzelcu. Tu, na polskim „dzikim zachodzie”, otrzymał propozycję dalszych studiów teologicznych w Rzymie, ale na przeszkodzie stanęła sprawa paszportu, który mógł być udzielony pod pewnym warunkiem. Ponieważ nie zgodził się na ów warunek, pozostał w kraju i rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie pod kierunkiem ks. prof. Wincentego Grabata, dzisiaj kandydata na „Sługę Bożego”, zdobył tytuł doktora teologii. Pracował jako wikariusz w Parafii Katedralnej i o tym okresie mówi: „Wspaniałe lata!” Potem pełnił przez rok funkcję prefekta w Seminarium i był kapelanem Sióstr Św. Jadwigi, by potem otrzymać nominację na kapelana Sióstr Maryi Niepokalanej. W międzyczasie habilituje się na Papieskiej Akademii Teologicznej i zostaje mianowany wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym. W roku 1982 z ramienia KUL bierze udział w rzymskim sympozjum „Wspólne Chrześcijańskie Korzenie Europy” i na audiencji z tej okazji słyszy z ust Jana Pawła II słowa: „Księdza Rogowskiego można łatwiej przeczytać niż zobaczyć!” Potem „Mistykę gór”, dedykowaną Janowi Pawłowi II, przekazuje Papieżowi i otrzymuje odręczne, bardzo ciepłe, podziękowanie. Zdobywa tytuł profesora i formalnie rezygnuje ze wszystkich honorowych tytułów kościelnych. Kocha góry – Himalaje, Kaukaz, Alpy, Pireneje, Tatry, ale podziwia także pustynie – Pustynię Judzką i morze, oceany – przez miesiąc pełni funkcje kapelana na „Stefanie Batorym”. Zwiedza Tajlandię, Indie, Koreę, Wietnam i Meksyk. Dużo pisze – ponad czterdzieści książek, nie licząc artykułów. Jego ulubiona literatura piękna to Mauriak, Camus, Claudel, Malraux, a także Kazantzakis. Lubi poezję – metafizyczną poezję angielską i poezję rosyjską. Biorąc pod uwagę historyczne orędzie „ Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” ma wielki niedosyt i żal, że dotąd nie uczyniono tego w odpowiedniej formie w stosunku do wschodnich sąsiadów. Jest zwolennikiem ekumenizmu z prawosławiem i jest krytyczny wobec globalizacji. Wychodząc z pawłowego „ku wolności wyswobodził nas Chrystus”/Gal 5, 1/, istotę wolności ujmuje wewnętrznie i jest daleki od jej ubóstwiania. Nie demonizuje więc czasów PRL, a obecny system nazywa „demokracją totalitarną”. Kocha ludzi, zwłaszcza potrzebujących, i utrzymuje kilkoro dzieci w Rwandzie w ramach „Adopcji Serca”. Nie znosi obłudy, zwłaszcza takiej „pokropionej woda święconą”. W „Gazecie Wrocławskiej” pisze felietony „Pisząc na piasku”, a w „Radiu Wrocław” ma swoją audycję „Romanlandię”. Lubi pierogi ruskie i placki ziemniaczane, a także czerwone wino, które „rozwesela serca ludzkie”. Ewangelię traktuje na serio i bierze pod uwagę zdanie Mikołaja Bierdiajewa: „Świadomość moralna zaczyna się od pytania postawionego przez Boga: „Kainie, gdzie jest twój brat Abel?”. Zakończy się natomiast innym pytaniem ze strony Boga: „Ablu, gdzie jest twój brat Kain?””. A zatem „czymże jest życie nasze?”

                                                           Romano Cornuto

 

Ensemble Early Music Days Vienna (EMDV)

Zespół wokalny “Early Music Days Vienna” składa się obecnie z 7 śpiewaków z Australii, Szwecji, Polski i Austrii. Został założony w 2000 roku, a od 2001 roku kierownictwo artystyczne sprawuje Manfred Novak. Jego członkowie zostali wybrani spośród członków chórów z różnych krajów, zgodnie z ich kwalifikacjami, aby móc prezentować publiczności muzykę od XIV do XVI wieku, w wykonaniu, odpowiedniej dla epoki, małej grupy wokalistów. Bardzo ważny w wyborze członków jest pomysł posiadania wielonarodowej obsady, ponieważ różne środowiska geograficzne i kulturowe śpiewaków są postrzegane, jako bardzo wzbogacające, zarówno dla śpiewaków, jak i publiczności.

Pod kierunkiem specjalizującego się w muzyce dawnej Manfreda Novaka zespół opracowuje z jednej strony naukowe podstawy dla prezentacji poszczególnych utworów, z drugiej zaś wypracowuje odpowiednie brzmienie. Zespół spotyka się od 2 do 3 razy w roku na fazach prób i w tych dniach również daje koncerty w wybranych lokalizacjach, chętnie też w salach zbudowanych w czasach, w których komponowano utwory wybrane do koncertów. Ensemble koncertował w południowej Szwecji, w 2013 roku, a poza tym w większości działa w Austrii (kościół Otto Wagner, katedra św. Szczepana, St. Ruprecht, St. Salvator – cały Wiedeń, Thomatal, opactwo benedyktynów St. Lambrecht, Stadtpfarrkirche Murau, itp.). Obecnie debiutują koncertem w Polsce i za kilka dni znów wystąpią w Wiedniu.

Manfred Novak (ur. 1977) studiował muzykę instrumentalną i muzykę kościelną w Wiedniu (u Petera Planyawskiego, kompozycję u Wolfganga Sausengi) i organy w Amsterdamie (u Jacques’a van Oortmerssena), gdzie skupił się na muzyce renesansu i baroku. Opracował pierwszą krytyczną edycję tabulatury organowej znalezionej w Austrii: Tabulatura organowa z Klagenfurtu, ms. GV 4/3: Transkrypcja, komentarz i faks (3 tomy). Prowadzi prezentacje naukowe na ten temat, a także na temat jego drugiej głównej dziedziny badań, muzyki liturgicznej po Soborze Watykańskim II, dla której obecnie pracuje nad rozprawą doktorską. Te prezentacje i koncerty organowe zaprowadziły go do różnych krajów i ważnych instrumentów historycznych Europy (Alkmaar, Grote Sint Laurenskerk, Amsterdam, Nieuwe Kerk, Rötha, St. Georgenkirche, Kongsberg, Wilno, Church Heritage Museum, itp.) Także do Australii. Jego twórczość kompozytorska obejmuje przede wszystkim muzykę liturgiczną, sakralną i wokalną, za którą wielokrotnie otrzymywał zlecenia od wielu instytucji w Austrii.

W 2010 roku Manfred Novak został organistą i muzykiem kościelnym w Styryjskim Opactwie Benedyktynów w St. Lambrecht w Austrii. W 2011 roku zrealizował pierwszą w historii prezentację organów Klagenfurtu dla wytwórni MDG (podwójna płyta CD). Dwa lata później nagrał swój drugi solowy projekt płytowy: Farbklänge – zawierający głównie dzieła barokowe na organach Westenfeldera w St. Lambrecht. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.manfrednovak.com.

Pierwsza część koncertu będzie odpowiednia do obecnego czasu liturgicznego: tygodnie prowadzące od Wielkanocy do Zesłania Ducha Świętego świętują radość Zmartwychwstania i modlą się o zstąpienie Ducha Świętego. Druga część wykonywanych kompozycji poświęcona jest adoracji Najświętszej Maryi Panny, najbardziej aktualna, ponieważ zbliżamy się już do miesiąca maja.

Kierownictwo muzyczne: Manfred Novak

Śpiewacy:

Evelyn Graham (Australia)

Monika Fahrnberger (Austria)

Petra Regen (Austria)

Tommy Vaske (Szwecja)

Adam Jarczyk (Polska)

Manfred Novak (Austria)

Program

Heinrich Isaac (1450-1517) – Christus surrexit
Jacob Obrecht (1457 / 8-1505) – Laudes Christo Redemptori
Rodrigo de Ceballos (ok. 1525-ok. 1591) – Exaudiat Dominus
Philippe Verdelot (ok. 1480/85-ok. 1527/32) – Gaudeamus omnes w Domino
Jacquet de Mantua (1483-1559) – Repleatur os meum laude tua
Josquin Desprez (1496-1570) – Nunc dimittis servum tuum Domine
John Dunstable (ok. 1390-1453) – Veni Sancte Spiritus
Johann Walther (1496-1570) – Nun bitten wir den Heiligen Geist
Cristóbal de Morales (około 1500-1553) – Regina caeli laetare
Llibre Vermell de Montserrat (wiek XIV) – O Panna Splendens
Philippe de Vitry (1291-1361) – Vos qui admiramini
Gilles Binchois (około 1400-1460) – Virgo Rosa