Dysputa Ekumeniczna

WIECZORY TUMSKIE 2018 

20. SEZON ARTYSTYCZNY

Zapraszamy serdecznie na 20. jubileuszowy sezon artystyczny Wieczorów Tumskich.

Zapoczątkowany w styczniu 1999 r. cieszy się zasłużoną renomą i nieustannym zainteresowaniem Publiczności. Podczas Wieczorów gościliśmy na przestrzeni lat wielu znakomitych Gości: Mówców, Myślicieli, Duchownych, Naukowców, Działaczy Społecznych i Politycznych, Artystów. Spośród Nich wymieńmy tylko niektórych: kard. Henryk Gulbinowicz, o. prof. Jacek Salij, prof. Andrzej Wiszniewski, prof. Jan Miodek, Aleksandra Kurzak, Joachim Grubich, Stefania Woytowicz, Stefan Stuligrosz, Kreuzchor Dresden, Eton College Chapel Choir, Poznańskie Słowiki i wielu innych.

W styczniu odbywał się tradycyjnie Wieczór Ekumeniczny. I tak będzie w tym roku. Zapraszamy serdecznie w niedzielę, 28 stycznia br., o godz. 18.00 do kościoła św.św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim, przy ul. Katedralnej 4.

W pierwszej części odbędzie się Dysputa Ekumeniczna, w której udział wezmą: Anna Oryńska, która reprezentować będzie Kościół Luterański, ks. Igor Habura z Kościoła Prawosławnego oraz o. Norbert Oczkowski OP z Zakonu Kaznodziejskiego, reprezentujący Kościół Rzymskokatolicki.

W części muzycznej mamy dla Państwa nie lada niespodziankę! Wystąpi bowiem dla Państwa znakomita, muzyczna wrocławska Rodzina Państwa Łykowskich. Tego Wieczoru zaśpiewają: Marzena Korchut-Łykowska – sopran, solistka i kameralistka, Piotr Łykowski – kontratenor, z wielkimi sukcesami występujący na estradach Polski i zagranicą, profesor i dziekan wrocławskiej Akademii Muzycznej. Wraz z rodzicami wystąpi dwóch utalentowanych synów, studentów wrocławskiej Akademii Muzycznej: Maciej, śpiewający tenorem oraz Tomasz, baryton. Będzie to debiut Rodziny Łykowskich, jako Kwartetu. W ich wykonaniu usłyszymy najpiękniejsze kolędy, polskie i nie tylko.

Wstęp wolny.

Ks. Igor Habura (ur. 06.04.1990) wikariusz katedralnej parafii pw. Narodzenia Bogurodzicy we Wrocławiu. W 2012 ukończył Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie broniąc pracę licencjacką pt. „Godność kapłańska w pismach wybranych Ojców i nauczycieli Cerkwi”. W 2015 roku zakończył studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie broniąc pracę magisterską pt. „Rola i znaczenie modlitwy Jezusowej we współczesnej teologii prawosławnej” . Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Teologia Imienia Bożego w prawosławnej tradycji biblijnej”. Jego zainteresowaniami są przede wszystkim biblistyka oraz liturgika i patrologia.

Norbert Oczkowski OP. Urodzony 31 maja 1978 roku w Łodzi. W 1997 roku wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. W 2004 roku złożył śluby wieczyste a rok później przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako duszapsterz akademicki i katecheta w Tarnobrzegu i Sandomierzu. Przez rok pełnił funkcję dyrektora Dominikańskiego Sekretariatu Misyjnego w Warszawie. Od siedmiu lat mieszka i pracuje we Wrocławiu. Pełnił funkcję duszpasterza młodzieży w Dominikańskim Duszpasterstwie “Piętrobus”. Od dwóch lat jest duszpasterzem Wspólnoty Charyzmatycznej “Galilea”. Studiuje na Papieskim Wydziale Teologicznym. Pisze doktorat z teologii duchowości pod kierunkiem ks. Bpa prof. Dra hab. Andrzeja Siemieniewskiego. Kaznodzieja, rekolekcjonista i duszpasterz. Współpracuje z Ewangelikalną Wyższą Szkołą Teologiczną w organizacji warsztatów muzyki uwielbienia. W klasztorze dominikańskim we Wrocławiu pełni funkcję kantora i liturgisty konwentu oraz koordynatora Dominikańskiej Szkoły Wiary.

Anna Oryńska – polonistka, emerytowana nauczycielka, od wielu lat przewodniczka po Wrocławiu, członek władz Koła Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK. Autorka pomysłu nietypowych tras tematycznych po Wrocławiu. Organizatorka wielu imprez dla miłośników Wrocławia, wycieczek tematycznych podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, a także Festiwalu Kultury Protestanckiej. Prowadzi działalność odczytową m.in. w Towarzystwie Miłośników Wrocławia, Klubie Inteligencji Katolickiej, Klubie Turysty, duszpasterstwie akademickim i  uniwersytetach III wieku we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Współorganizatorka corocznego ekumenicznego Światowego Dnia Modlitwy obchodzonego od ponad 120 lat przez kobiety z różnych Kościołów w 170 krajach świata. We Wrocławiu, w organizowanym około 8 marca ŚDM uczestniczą katoliczki, baptystki, ewangeliczki, prawosławne oraz z Kościoła greckokatolickiego, polskokatolickiego i metodystycznego.

ŁYKOWSCY

Marzena i Piotr są małżeństwem od 1991 roku, mają piątkę dzieci.

Oboje ukończyli Wydział Wokalny Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w klasie śpiewu prof. Eugeniusza Sąsiadka.

Marzena (sopran), rodowita wrocławianka śpiewa od dwudziestu lat w zespole Cantores Minores Wratislavienses. Jako solistka, kameralistka i chórzystka ma na swym koncie setki koncertów w kraju i za granicą. Jej głos został uwieńczony na wielu nagraniach archiwalnych i płytowych.

Piotr (kontratenor) jest wychowankiem Poznańskich Słowików Stefana Stuligrosza. Na stałe związany jest z wrocławską Akademią, gdzie prowadzi klasę śpiewu solowego. Uczy również w PSM Podwale. Od 2004 ma tytuł profesora sztuk muzycznych. Wystąpił na wielu estradach i scenach operowych. Prowadzi liczne kursy wokalne i pełni obowiązki jurora na konkursach muzycznych. Jest Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu i Dziekanem Wydziału Wokalnego.

Marzena i Piotr mają na swym koncie kilkadziesiąt występów kameralnych w duecie. Zarazem, od 10 lat wspólnie prowadzą Chór Mieszkańców Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek „Vox Clemens” przy parafii p.w. św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu. W zespole tym, w różnych okresach, śpiewały i śpiewają ich Dzieci

Maciej (tenor) jest studentem Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego oraz uczniem Wydziału Wokalnego PSM II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu – w klasie śpiewu prof. Piotra Łykowskiego. Jest również technikiem-informatykiem. W maju 2016 roku zagrał tytułową rolę w studenckim spektaklu operowym „Bastien i Bastienne” W. A. Mozarta. Wziął udział również w spektaklach „Dziecko i czary” M. Ravela oraz „Nowy Don Kiszot, czyli sto szaleństw” S. Moniuszki. Dał się również poznać jako solista koncertów kameralnych i oratoryjnych. Uczestnik wielu kursów
i konkursów w kraju i za granicą. Laureat m.in. Międzynarodowego Konkursu im. Bohuslava Martinu w Pradze i Międzynarodowego Konkursu im. Rudolfa Petraka w Żilinie.

Tomasz (baryton). W 2017 roku ukończył PSM I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Heleny Furmanowicz-Kurzyńskiej. Jest studentem Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej i uczniem PSM IIst. im. Ryszarda Bukowskiego w klasie śpiewu prof. Bogdana Makala. Laureat nagród i wyróżnień m.in. na Międzynarodowym Konkursie im. Bohuslava Martinu w Pradze i Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Franciszki Platówny we Wrocławiu, Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. H. Słonickiej w Suwałkach i Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej w Krakowie. Laureat przesłuchań CEA dla szkół średnich w 2017 roku. Corocznie bierze czynny udział
w krajowych i zagranicznych kursach wokalnych.

Rodzinne śpiewanie jest obecne w Domu Łykowskich praktycznie „od zawsze”. Publiczny występ Rodziny jako kwartetu jest debiutem.