Dariusz Galewski oraz Piotr Rojek

Serdecznie zapraszamy na Wieczór Tumski poświęcony Świętej Jadwidze Śląskiej, z okazji 750 – lecia Jej kanonizacji.
Jadwiżański Wieczór Tumski odbędzie się w niedzielę, 26 listopada br., o godz. 18.00 w kościele św. Krzyża na Ostrowie Tumskim.

Wykład „Święta Jadwiga Śląska w kulturze artystycznej ziem polskich od średniowiecza do współczesności” wygłosi wrocławski historyk Sztuki, dr Dariusz Galewski z Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
W części muzyczne z recitalem organowym wystąpi znakomity wirtuoz Piotr Rojek, wykładowca i dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W Jego wykonaniu usłyszymy kompozycje inspirowane postaciami świętych:
Św. Jadwigi Śląskiej, Św. Stanisława, Św. Wojciecha. Będą to utwory Wincentego z Kielczy, St. Moniuszki, M. Gąsieńca, H.M. Góreckiego i P. Rojka.

Serdecznie zapraszamy.
Wstęp wolny.

Dr Dariusz Galewski (ur. 1970 we Wrocławiu) – historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pracownik Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Współpracuje z Instytutem Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z Muzeum Narodowym. Zajmuje się środkowoeuropejską sztuką nowożytną, przede wszystkim mecenatem biskupim, działalnością zakonów oraz recepcją dzieł średniowiecznych w okresie baroku. Autor książki Jezuici wobec tradycji średniowiecznej. Barokizacje kościołów w Kłodzku, Świdnicy, Jeleniej Górze i Żaganiu (Kraków 2012) oraz licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Program

Piotr Rojek – organy

Wincenty z Kielczy (1200 – po 1262)
Oficjum o św. Stanisławie

Stanisław Moniuszko (1819-1872)
Hymn o św. Stanisławie

Mirosław Gąsieniec (1954)
Kantata Święta Jadwiga Śląska /wybór/

Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010)
Salve, Sidus Polonorum (1997-2000)
I. Per merita sancti Adalberti
II. Święty Wojciechu Patronie nasz drogi
III. Salve, sidus Polonorum

Piotr Rojek (1975)
Per merita sancti Adalberti /prawykonanie/

Piotr Rojek ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Instrumentalnym w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego oraz na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w klasie kompozycji
prof. Zygmunta Herembeszty i prof. dr. hab. Krystiana Kiełba.

Odbył szereg kursów mistrzowskich interpretacyjnych oraz improwizatorskich, prowadzonych przez tak wybitne osobistości świata muzyki organowej, jak: Julian Gembalski, Bernhard Haas, Hans Haselböck, Ton Koopman, Jon Laukvik, Armin Schoof, Wolfgang Seifen, Józef Serafin czy Harald Vogel.

Dr hab. Piotr Rojek pracuje na stanowisku profesora w macierzystej uczelni. Kieruje Katedrą Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej. W kwietniu 2016 został wybrany na stanowisko Dziekana Wydziału Instrumentalnego /na kadencję 2016-2020/. Prowadzi również klasę organów
w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu.

Artysta koncertował m.in. w Czechach, Finlandii, na Łotwie, w Niemczech, Norwegii, Słowacji, Szwecji, Ukrainie, Wielkiej Brytanii oraz na Wyspach Ålandzkich. Prowadzi także kursy mistrzowskie w kraju i za granicą. Ma w dorobku kilkanaście płyt. Powstała w 2005 roku płyta, na której zarejestrowano dziewięć toccat wybitnych kompozytorów od baroku do XX wieku, wykonanych na zabytkowych organach Adama Horacego Caspariniego w Wołowie, otrzymała nominację do prestiżowej nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej FRYDERYK.

Piotr Rojek był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki, Internationale Altenberger Orgelakademie w Niemczech oraz laureatem konkursów organowych i kompozytorskich.

Artysta otrzymał także szereg nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Brązowy Krzyż Zasługi, Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodę Ministra Kultury Ukrainy.