Joanna Subel, Cantores Minores Wratislavienses, Marek Pilch

 

 
Po długiej, dziesięciomiesięcznej przerwie, zapraszamy Wrocławian, Dolnoślązaków oraz Turystów na jesienną edycję Wieczorów Tumskich.

Najbliższy Wieczór Tumski odbędzie się 29 października br. o godzinie 18:00 w kościele św. Krzyża na Ostrowie Tumskim. Tym razem Wieczór, z udziałem znakomitych artystów, poświęcony będzie w specjalny sposób pięćsetleciu Reformacji, który to jubileusz w bieżącym roku obchodzą Ewangelicy.

Wykład „Muzyka w kościołach ewangelickich Wrocławia w XIX i pierwszej połowie XX wieku” wygłosi wrocławski muzykolog dr hab. Joanna Subel z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Doktor Joanna Subel przez lata związana była także z Uniwersytetem Wrocławskim jako profesor, jest też autorką szeregu książek i publikacji naukowych.

W części muzycznej wystąpi znakomity wrocławski chór kameralny Cantores Minores Wratislavienses pod dyrekcją swojego wieloletniego szefa artystycznego Piotra Karpety, z udziałem znanego organisty Marka Pilcha.
W programie usłyszymy dwuchórowe kompozycje Jana Sebastiana Bacham, Heinricha Schütza i Johanna Pachelbela.

Serdecznie zapraszamy.

Wstęp wolny. 

 
Joanna Subel. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1991 roku w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie (dysertacja: Johann David Holland – życie i twórczość. Katalog tematyczny dzieł), natomiast stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii Polski i historii powszechnej XIX i XX wieku (specjalność historia muzyki) – w 2010 roku na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego. Od 1974 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym wrocławskiej Akademii Muzycznej. W latach 1997–2009 była wykładowcą w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Prowadziła także w latach 2005–2007 gościnne wykłady z zakresu historii i literatury muzyki polskiej w Hannowerskiej Hochschule für Musik und Theater. Od 2012 do 2017 r. zajmowała stanowisko prof. Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Muzykologii. W kręgu jej badań naukowych znajduje się historia i literatura muzyki XVIII–XIX stulecia, ze szczególnym uwzględnieniem życia i twórczości Karola Lipińskiego. Drugim obszarem zainteresowań jest kultura muzyczna Wrocławia. Autorka referatów publikowanych w zeszytach naukowych akademii muzycznych Wrocławia, Warszawy, Katowic, Poznania, Uniwersytetu Poznańskiego, Olsztyńskiego, Lipskiego, Uniwersytetu w Bonn, haseł do Encyklopedii Wrocławia (Wrocław 2000), Encyklopedii muzycznej PWM (Kraków 1993), encyklopedii Musik in Geschichte und Gegenwart (Kassel 2003) oraz eseju w Leksykonie zieleni Wrocławia (Wrocław 2013). Autorka książek: Czym jest romantyzm? Przegląd koncepcji. Wrocław 2004; Wrocławska chóralistyka 1945–2000 (Wrocław 2005); Cantores Minores Wratislavienses 1966–2006 (Wrocław 2006); Wrocławska chóralistyka 1817–1944 (Wrocław 2008). W druku znajduje się książka Źródła do twórczości Karola Lipińskiego, Wrocław 2017.

Wrocławski chór kameralny Cantores Minores Wratislavienses został założony przez Edmunda Kajdasza w 1966 roku. Pod kierunkiem obecnego dyrygenta Piotra Karpety (od 1991) chór został zmniejszony do 17 śpiewaków, by móc zgodnie z aktualnymi tendencjami wykonawczymi prezentować muzykę dawnych epok. Artyści zespołu występują także w mniejszych składach, od 4 do 12 osób, współpracują z innymi zespołami w Polsce i za granicą, a także występują jako soliści. Repertuar zespołu liczący ponad 1000 pozycji obejmuje całą muzykę Europy od średniowiecza po muzykę współczesną.

Zespół dał już ponad 2500 koncertów, dokonał ponad 100 nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych (ponad 40 płyt), występował na licznych festiwalach (m. in. 36 razy na festiwalu Wratislavia Cantans). Podczas swych podróży zagranicznych odwiedził większość krajów europejskich, a także Izrael, Turcję, Gruzję, Armenię, Azerbejdżan i Meksyk. Nagrana w 2007 roku płyta z cyklu Musica Claromontana vol. 21 z utworami Józefa Elsnera otrzymała nominację do nagrody Fryderyk. W ostatnich latach zespół wystąpił m. in. na festiwalach Warszawska Jesień, Gaude Mater (po raz 8.), Musica Polonica Nova, Legnica Cantat, World Music Days, Wratislavia Cantans (inauguracja 2015) i nagrał 5 kolejnych płyt (m. in. utwory chóralne Rafała Augustyna). W latach 2014-2016 zespół realizował projekt Rudolphina (prezentacja XVII-wiecznych zbiorów muzycznych księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Rudolfa)

www.kameralisci.pl

Program koncertu

  1. Pachelbel Singet dem Herrn
  2. S. Bach Der Geist hilft
  3. Schütz Cantate Domino
  4. Reger Fantazja chorałowa: Ein feste Burg ist unser Gott, op. 27
  5. Schütz Singet dem Herrn
  6. S. Bach Komm, Jesu, komm

 

Piotr Karpeta ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach, gdzie pracował później jako asystent. Przez 10 lat był chórmistrzem w Filharmonii Opolskiej, przygotowując kilkadziesiąt programów koncertowych oraz nagrań. Od 1991 roku jest dyrektorem Wrocławskich Kameralistów, prowadzi chór Cantores Minores Wratislavienses. Jest współzałożycielem i solistą zespołu Ars Cantus oraz Chóru Męskiego Cerkwi Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu Oktoich. Występował jako dyrygent i śpiewak w ponad 20 krajach, brał udział w wielu programach zarejestrowanych przez Polskie Radio i Telewizję Polską oraz w kilkudziesięciu nagraniach płytowych. Odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

 

 

 

Marek Pilch. Urodzony w Cieszynie.  Studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach w Klasie organów prof. J.Gembalskiego oraz  równolegle w klasie klawesynu prof.  M.Toporowskiego, następnie kontynuował studia (studia podyplomowe) w Hochschule für Musik w Trossingen (Niemcy) jako stypendysta DAAD.  Uzyskał wyróżnienie na  Międzynarodowym Konkursie Organowym w Gdańsku w 1992 r. W 1997 r. był finalistą na Międzynarodowym Konkursie Klawesynowym (NDR) w Hamburgu. W latach 1998 – 2000 prowadził kursy interpretacji muzyki klawesynowej oraz realizacji basso continuo podczas Bohemia Festival w Kostelcu, w Republice Czeskiej. Angażował się w działalność muzyczną Kościoła Ewangelickiego w Polsce.  Był współredaktorem “Śpiewnika Ewangelickiego” (wyd. Augustana, 2002 r.) oraz współautorem “Choralnika” (Augustana, 2005). W latach 2000-2005 był organistą kościoła św. Krzysztofa we Wrocławiu.  Współpracował z polsko-niemieckim Stowarzyszeniem na Rzecz Badań i Utrzymania Śląskich Organów (VEESO) oraz  z Internationale Heinrich Schuetz Gesellschaft.  W latach 2011-13 wspólnie z Muzeum Historii Katowic prowadził cykl: „Koncerty na zabytkowym fortepianie” poświęcony interpretacjom muzyki fortepianowej i kameralnej wykonywanej na fortepianie Ernsta Irmlera z roku 1860. W latach 2013-15 prowadził na UMFC w Warszawie cykl wykładów w ramach przedmiotu: “hymnologia ewangelicka”.

Obecnie prowadzi działalność pedagogiczną i koncertową jako organista, klawesynista i kameralista.  Współpracuje z zespołami muzyki dawnej, prowadzi też własny zespół kameralny “Trio Brillante” w którym gra na historycznym fortepianie stołowym.

W roku 2017 uzyskał tytuł doktora habilitowanego i objął funkcję kierownika Katedry Klawesynu i Historycznych Praktyk Wykonawczych na Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego w Katowicach.