Canta Nobiscum pod dyrekcją Marka PisarskiegoCanta Nobiscum pod dyrekcją Marka Pisarskiego

CANTA NOBISCUM

Serdecznie zapraszamy na świąteczne Wieczory Tumskie, które odbędą się 26 grudnia br. o godz. 18.00 w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pl. Katedralny 1.

Spotkanie będzie połączeniem teologicznej refleksji na temat świąt Bożego Narodzenia, z radosnym kolędowaniem.

Wykład pt: „Boże Narodzenie bez Pana Boga?” wygłosi ks. prałat Stanisław Pawlaczek – proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu.

Canta Nobiscum pod dyrekcją Marka Pisarskiego. W ich wykonaniu usłyszymy kolędy i pastorałki polskie i innych narodów.

Zapraszamy na wspólne świętowanie.


Składamy wszystkim życzenia pięknych, radosnych i błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Wykonawcy

Ks. Stanisław Pawlaczek
Ks. Stanisław Pawlaczek

Ks. Stanisław Pawlaczek ur. 1940 r. w Sokolnikach k. Lwowa, w 1946 roku przesiedlony na Ziemie Odzyskane. Matura – 1958 r. w LO w Oławie. Studia teologiczne we Wrocławiu, w latach 1958 – 1964.

Święcenia kapłańskie – 28 VI 19664 r.

1964 – 1966: wikariusz w Oławie.

1966 – 1970: studia nauk społecznych na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

1970 – 1984: prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu oraz asystent na Papieskim Wydziale Teologicznym. W tym czasie – również przez trzy lata dyrektor Biblioteki Teologicznej, 12 lat duszpasterz i rektor kościoła św. Marcina na Ostrowie Tumskim, a także wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salwatorianów w Bagnie. W tym okresie też nawiązała się współpraca z Klubem Inteligencji Katolickiej, z Polskim Związkiem Katolicko-Społecznym oraz z różnymi członkami ówczesnej „opozycji demokratycznej”. Od roku 1975 – działalność w Zarządzie wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół KUL ( do dziś jest prezesem Zarządu).

Od 1984 – proboszcz parafii NMP na Piasku i kustosz cudownego Obrazu M.B. Mariampolskiej (uroczysta koronacja odbyła się w 1989 roku), oraz prawie 25 lat dziekan dekanatu Wrocław – Katedra. W latach 1986 – 1992: dyrektor wrocławskiego Domu Księży Emerytów. Równolegle też na przestrzeni 18 lat – wykładowca w zielonogórskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu, a po erygowaniu Diecezji Legnickiej – przez ponad 10 lat również w Seminarium w Legnicy. Od 1992 – diecezjalny Duszpasterz Prawników, od 1994 – kapelan Dolnośląskiego Regionu „ Solidarności”. Od 20 lat odprawia Msze Święte w języku łacińskim według tradycyjnego rytu. Aktualnie jest członkiem Archidiecezjalnej Rady Kapłańskiej oraz Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Wrocławskiej. Od lat współpracuje z Radiem Rodzina, także z Kołem Literatów im. Zbigniewa Herberta, z Kręgiem Rodzin, a od momentu powstania także ze Zrzeszeniem Publicystów Polskich „Piast” oraz z innymi grupami i ruchami. Jako kustosz Obrazu M.B. Mariampolskiej od 16 lat bierze udział i organizuje coroczne wyjazdy polskich Mariampolan na Ukrainę i Mariampolan ukraińskich do Wrocławia. Te działania zostały uwieńczoną „Nagrodą Pojednania”, wręczoną przez papieża Jana Pawła II podczas jego pobytu we Lwowie.

Marek Pisarski
Marek Pisarski

Marek Pisarski ur. 27 marca 1961 r. w Dzierżoniowie. Absolwent Wrocławskiego Metropolitalnego Studium Organistowskiego w klasie organów prof. Władysława Sobuli, które ukończył z wyróżnieniem w 1992 r.

Jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej i równolegle ogniska muzycznego a później szkoły muzycznej I stopnia w Dzierżoniowie rozpoczął w 1995 r. swoją przygodę z muzyką kościelną a konkretnie objął swoją pierwszą posadę organisty w Parafii Św. Jadwigi Śląskiej w Gilowie k/Dzierżoniowa.

Po przeprowadzce wraz z rodzicami do Wrocławia w 1979 r. przez jeden rok 1979 – 1980 dojeżdżał do Prusic za Trzebnicą, do parafii św. Jakuba Apostoła, gdzie oprócz pełnionej tam funkcji organisty założył swój pierwszy chór czterogłosowy.

Od czerwca 1980 r. przejął obowiązki organisty w parafii św. Jacka we Wrocławiu – Swojczycach po P. Marku Rogali. Jeszcze jesienią tego samego roku zakłada scholę parafialną, która po kilku latach przerodziła się w chór parafialny. W marcu 1987 r. objął posadę organisty w parafii św. Antoniego na Karłowicach. Już w kwietniu zakłada 50-osobowy czterogłosowy chór młodzieżowy, z którego to składu niektórzy śpiewacy do dziś śpiewają w chórze „CANTA NOBISCUM” pod jego dyrekcją. Jesienią tego samego roku zakłada również parafialną orkiestrę symfoniczną (25 osób). Od czasów Karłowickich zaczynają się koncerty chóru i orkiestry w Polsce jak również wyjazdy zagraniczne ( Niemcy dwukrotnie, Czechy, Włochy, Ukraina).

W międzyczasie kontynuuje również naukę muzyki w Studium Organistowskim gdzie oprócz gry na organach doskonali swoje umiejętności w zakresie dyrygentury i Chorału Gregoriańskiego, ale także innych przedmiotów związanych ściśle z Liturgią Kościoła Katolickiego.

W 1995 r. wraz z chórem przenosi się do nowopowstałej parafii M.B. Bolesnej gdzie pracuje jako organista i dyrygent ale także z ramienia parafii jest konsultantem przy budowie nowych 26-głosowych organów, które zostały wybudowane z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii Ks. Jana Głuszczaka i parafian jako dar na Kongres Eucharystyczny w 1997 r. do których to kilka piszczałek poświęcił będący wówczas we Wrocławiu Ojciec Św. Jan Paweł II.

W 2002 r. na krótko wraca do parafii św. Antoniego gdzie pracuje dwa lata.

W 2004 r. wraz z chórem obejmuje posadę organisty i dyrygenta chóru w kościele św. Henryka we Wrocławiu, a od 2007 r. pełni tę samą funkcję do dziś w parafii św. Michała Archanioła.

W czerwcu bieżącego roku minęło 35 lat pracy jako muzyka – organisty i dyrygenta.

Od listopada br. jest również wiceprezesem ds. chórów Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

CANTA NOBISCUM
CANTA NOBISCUM

CANTA NOBISCUM jest parafialnym, kameralnym chórem mieszanym działającym we Wrocławiu. Powstał w 1987 roku w parafii p.w. św. Antoniego na Karłowicach pod nazwą „Capella Vratislaviensis – Antonianum”. Inicjatorem powstania zespołu oraz dyrygentem do chwili obecnej jest Marek Pisarski, organista grający od szeregu lat w wielu wrocławskich kościołach. W miarę rozwoju zespół wzbogacał repertuar. CANTA NOBISCUM może poszczycić się bogatym repertuarem wykonywanym a`capella, w którym odnaleźć można utwory należące do wielu rodzajów, nurtów, kierunków i stylów muzyki sakralnej i świeckiej różnych kompozytorów. Ważne miejsce zajmują także wokalno-instrumentalne dzieła takich mistrzów jak: Mozart, Bach, Haydn, Händel.

Do osiągnięć chóru należy zaliczyć m.in. udział w festiwalach:

– we Wrocławiu (1987 r.) II miejsce,

– w Rumii (1999 r.) II miejsce,

– w Barczewie (2002 r.) II miejsce,

– w Toruniu (2006 r.) III miejsce,

– w Głogowie (2007 r.) II miejsce,

– w Bydgoszczy (2009 r.) II miejsce,

– w Rzeszowie (2010 r.) III miejsce.

Z innych wydarzeń należy przypomnieć m.in.:

  1. Oprawę muzyczną Mszy św. kongresowej w Hali Ludowej we Wrocławiu oraz jednej
    ze Stacji Bożego Ciała.
  2. Powitanie Ojca św. Jana Pawła II na wrocławskim lotnisku.
  3. Zaproszenie (czerwiec 2000 r.) do wspólnego występu z artystami Opery Wrocławskiej pod dyrekcją p. Ewy Michnik. W ramach Jubileuszowej Mszy św. wykonano wówczas m.in. Mszę Koronacyjną W.A. Mozarta.

CANTA NOBISCUM występował również poza granicami kraju:

  • w lipcu 1990 r. Bieber (Niemcy),
  • w maju 1994 r. Padwa (Włochy),
  • w lipcu 1996 r. Bingen, Wiesbaden, Lorchhausen (Niemcy),
  • w styczniu 2001 r. Nachod (Czechy) i Görlitz (Niemcy),
  • w październiku 2009 r. Sarny, Moczulanka (Ukraina).

Chór zapraszany był do udziału w wielu uroczystościach kościelnych (m.in. oprawa muzyczna Mszy św. i koncert na Jasnej Górze – 17/18 XII 2005 r.), jak również państwowych i lokalnych (m.in. oprawa muzyczna uroczystości z okazji 25 oraz 30-lecia powstania NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu – VIII 2005 r., VIII 2010 r., obchody 67 rocznicy agresji nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu w Warszawie – VII 2010 r. czy uroczyste otwarcie Parku Miejskiego we Wrocławiu, gdzie chór towarzyszył Orkiestrze Reprezentacyjnej Śląskiego Okręgu Wojskowego – IX 2010 r.).

Koncertów w wykonaniu chóru można również słuchać w ramach działalności charytatywnej – min. występ na rzecz budowy organów, czy przywitanie „Światełka Betlejemskiego” w bazylice mniejszej p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu.

W 2007 roku chór obchodził jubileusz XX-lecia działalności artystycznej. Podczas uroczystości zorganizowanych z tej okazji zespół odznaczony został Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Obecnie Canta Nobiscum działa przy parafii p.w. św. Michała na ul. Prusa we Wrocławiu.