Prof. dr hab. Joanna Subel, Wojciech Mazur

Serdecznie zapraszamy na listopadowy Wieczór Tumski, który odbędzie się 30 listopada br., w kościele Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim. Początek o godz. 18.00.

Tym razem zapraszamy Państwa do muzycznego świata Jana Sebastiana Bacha. Wykład pt.: „Nicht Bach, sondern Meer soll er heiβen czyli rzecz o Janie Sebastianie” wygłosi prof. dr hab. Joanna Subel – doktor Nauk Humanistycznych Instytutu Sztuki PAN, wykładowca z zakresu historii i teorii muzyki na Uniwersytecie Wrocławskim i Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W części muzycznej zapraszamy na recital organowy Wojciecha Mazura – organisty kościoła św. Henryka we Wrocławiu, studenta Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego i dr. hab. Piotra Rojka. W programie kompozycje Jana Sebastiana Bacha.

Serdecznie zapraszamy

Wstęp wolny

Prof. dr hab. Joanna Subel Tytuł Doktora Nauk Humanistycznych uzyskała w 1991 roku w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, natomiast w 2010 roku Doktora Habilitowanego Nauk Humanistycznych w zakresie historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku, (specjalność historia muzyki) na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego. Od 1974 jest wykładowcą teorii muzyki w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W latach 1997-2007 prowadziła wykłady wiedzy o muzyce w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001-2009 historii muzyki w Akademii Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W latach 2005-2007 gościnny wykładowca w zakresie historii muzyki polskiej w Hochschule für Musik und Theater w Hanowerze. Od 2012 prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Muzykologii. W kręgu zainteresowań badawczych znajduje się historia i literatura muzyki XVIII-XIX stulecia, także kultura muzyczna Wrocławia. Autorka referatów, artykułów, publikowanych w zeszytach naukowych akademii muzycznych Wrocławia, Warszawy, Katowic, Poznania, Uniwersytetu Poznańskiego, Lipskiego, Uniwersytetu w Bonn, haseł do Encyklopedii Wrocławia, Encyklopedii Muzycznej PWM, encyklopedii Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG), Leksykonu zieleni Wrocławia. Autorka książek: Czym jest romantyzm? Przegląd koncepcji. Wrocław 2004; Wrocławska chóralistyka 1945-2000.Wrocław 2005; Cantores Minores Wratislavienses 1966-2006. Wrocław 2006; Wrocławska chóralistyka 1817-1944. Wrocław 2008.

 

 

 

wojciech mazur Wojciech Mazur (ur. 30.04.1988r. w Lubinie) Pierwsze lekcje gry pobierał od swojej mamy organistki. Następnie uczęszczał na prywatne lekcje gry na fortepianie u ks. Jana Pryputniewicza SDB, świetnego pianisty oraz kompozytora. W 2010 ukończył Szkołę Muzyczną II stopnia w klasie organów Ryszarda Rydza. Od 2010 roku jest studentem Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego i dra hab. Piotra Rojka. Wojciech Mazur koncertował zarówno w kraju jak i za granicą. Brał udział w konkursach organowych organizowanych m. in. przez Akademię Muzyczną im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu, konkursie improwizacji organowej organizowanym przez festiwal Legnickie Conversatorium Organowe (II etap konkursu) oraz w kursach organowych – zarówno dotyczących wykonawstwa jak i improwizacji – prowadzonych m.in. przez prof. Juliana Gembalskiego, prof. Michała Dąbrowskiego, Wolfganga Seifena czy Oliviera Latry. Od września 2009 roku pełni funkcję organisty kościoła św. Henryka we Wrocławiu, a w latach 2012-2013 pełnił również funkcję pedagoga organów, akompaniamentu liturgicznego z improwizacją, harmonii oraz organoznawstwa w Metropolitalnym Studium Organistowskim we Wrocławiu.