Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w 2014 roku Wieczory Tumskie, które odbędą się 26 stycznia br. o godz. 18.00 w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pl.Katedralny 1.

Nowy Rok pragniemy rozpocząć spotkaniem ekumenicznym. We Wrocławiu znajduje się wyjątkowe na skalę kraju miejsce, które łączy cztery wyznania: katolickie, prawosławne, protestanckie i judaistyczne. Właśnie tej niezwykłej przestrzeni, czyli Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań będzie poświęcony styczniowy Wieczór. wt W dyspucie na temat Dzielnicy udział wezmą: ks. Aleksander Konachowicz (Kościół Prawosławny), Jerzy Kichler (Gmina Wyznaniowa Żydowska), Stanisław Rybarczyk (Kościół Katolicki), Janusz Witt (Kościół Ewangelicki). Wieczór uświetni koncert kolęd i innych pieśni religijnych w wykonaniu Chóru Chłopięcego Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Małgorzaty Podzielnej. Serdecznie zapraszamy Wstęp wolny

Wykonawcy

 KS. ALEKSANDER KONACHOWICZ, Prawosławny Dziekan Okręgu Wrocławskiego. Ukończył studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W październiku 1980 roku przyjął święcenia diakońskie z jednoczesnym włączeniem w skład kleru parafii prawosławnej w Hajnówce, gdzie służył do 1983 roku. Tego samego roku zostaje delegowany do pracy duszpasterskiej w Katedralnej parafii prawosławnej we Wrocławiu. 22 kwietnia 1987 roku przyjął święcenia kapłańskie. W maju 1987 roku został sekretarzem diecezji wrocławsko – szczecińskiej. W styczniu 1993 roku zostaje mianowany proboszczem Katedralnej Parafii Prawosławnej, a w 1996 roku zostaje proboszczem Prawosławnej Parafii Wojskowej we Wrocławiu p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża. W 2013 roku został mianowany do stopnia pułkownika i objął stanowisko Dziekana Wojsk Lądowych w Warszawie. Od ponad dwudziestu lat prowadzi duszpasterską posługę na terenie Zakładów Karnych i w Areszcie Śledczym na terenie miasta Wrocławia i Dolnego Śląska. Od 1995 roku aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Świątyń. Jest jednym z „ojców założycieli” Dzielnicy i przewodniczącym Rady Fundatorów Fundacji Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań.

STANISŁAW MICHAŁ RYBARCZYKdyrygent, animator kultury, menedżer i pedagog. Zaangażowany także na rzecz dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego, współpracy międzynarodowej i międzykulturowej.

Związany, przez lata kariery artystycznej, jako dyrygent m.in. z Operą Wrocławską, Filharmonią Wrocławską, Ośrodkiem PR i TV we Wrocławiu, Centrum Sztuki IMPART, Wielką Operą Polską, Akademią Muzyczną we Wrocławiu, Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu oraz Theater Goerlitz /Niemcy/.Twórca i wieloletni dyrektor artystyczny Zespołu Kameralnego PR i TV we Wrocławiu, Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, Polsko – Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk, Chóru Kameralnego Filharmonii Wrocławskiej i szeregu innych zespołów.

Wystąpił na wielu festiwalach m. in. Wratislavia Cantans, Festiwalach Kultury Żydowskiej w Krakowie i Warszawie, Festiwalu Gaude Mater, Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, festiwalach w Madrycie, Wiesbaden, Rydze, Nancy, Berlinie i Tallinie.

Dyrygował koncertami w filharmoniach w Polsce i za granicą.Występował wielokrotnie w większości krajów europejskich oraz w Chinach.

Dokonał szeregu prawykonań m. in. Mszy Polskiej i Oratorium Pieśń Świata H.F. Tabęckiego.Zrealizował nagrania dla firm fonograficznych, rozgłośni radiowychi telewizyjnych w kraju i za granicą.Współpracował przy realizacji filmów: „Seszele”, w reż. B. Lindy, „Deszczowy żołnierz” i „Wygrany” w reż. W. Saniewskiego oraz kilku innych.Był wielokrotnie jurorem konkursów wykonawczych i kompozytorskich.

Twórca i dyrektor artystyczny wrocławskich Wieczorów Tumskich, Koncertów Hawdalowych oraz Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA.Dyrektor artystyczny Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie. Współpracował przy realizacji wielkich widowisk m. in.: Anioły Europy, Misterium Iniquitatis, Requiem Pro Pace.

W Dzielnicy Wzajemnego Szacunku zainicjował cykl „Biblia i Muzyka” oraz warsztaty „Śpiewaj z rabinem, pastorem i księdzem”, założył ponadto dyskusyjny Salon Dzielnicy Wzajemnego Szacunku.Dyrektor artystyczny Fundacji PRO ARTE, dyrektor Agencji Artystycznej Art & Business Direction, przewodniczący zarządu Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku  Czterech Wyznań”, wiceprezes zarządu i dyrektor artystyczny Fundacji „PRO ARTE 2002”.

JERZY KICHLER – absolwent AGH w Krakowie (1971). Studia w Akademii Religii Żydowskiej w Nowym Jorku (1991), kierownik Żydowskiego Centrum Edukacyjnego Fundacji Ronalda S. Laudera (1992 – 2004), przewodniczący zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (1997-2003) współpracuje ze Studium Kultury i Języków Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego, członek zarządu, a obecnie Rady Fundatorów Fundacji Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań.

JANUSZ WITT – filolog, germanista. Urodzony w roku 1934 w Wieluniu. Studia naUniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca w Studium Języków Obcych AkademiiEkonomicznej we Wrocławiu. Ewangelik. Członek Rady Parafialnej WrocławskiejParafii luterańskiej. Od roku 1989 związany z Fundacją „Krzyżowa dlaPorozumienia Europejskiego” Długoletni członek  Międzynarodowej Rady  tejFundacji. Założyciel i przewodniczący Towarzystwa im. Bonhoeffera w Polsce.Współtworzył powstanie Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań, członek zarządu, a obecnie Rady Fundatorów Fundacji Dzielnica Wzajemnego szacunku Czterech Wyznań.

CHÓR CHŁOPIĘCY FILHARMONII WROCŁAWSKIEJ został założony przez Andrzeja Kosendiaka – Dyrektora Filharmonii Wrocławskiej. Rozpoczął intensywną działalność we wrześniu 2009 roku. Oprócz zajęć wpisanych w stały grafik pracy chóru, młodzi śpiewacy uczestniczą także w odbywających się kilka razy w roku sesjach warsztatowych prowadzonych przez zagranicznych ekspertów takich jak: Paul McCreesh, Eamonn Dougan, David Clegg, Michael Brewer, Matthew Venner, James Burton – brytyjskich mistrzów śpiewu chóralnego. Zespół aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym, występując z najlepszymi dyrygentami oraz zespołami. Świadczy o tym fakt zaproszenia Chóru Chłopięcego do udziału w koncertach w ramach prestiżowego Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans” i Festiwalu „Leo” oraz do współpracy z Operą Wrocławską. Zespół brał udział także m.in. w Benefisie Aliny Janowskiej oraz występował podczas Abba the Show. Chór Chłopięcy Filharmonii Wrocławskiej to szansa szybkiego artystycznego rozwoju dla chłopców i ich rodzin, a dla Wrocławian kolejna atrakcja na muzycznej mapie naszego miasta.

Skład Chóru Chłopięcego Filharmonii Wrocławskiej:

Mateusz Abulewicz, Piotr Alexewicz, Bazyli Balcar, Piotr Białucha, Kacper Dawiec, Piotr Fabich, Maxymilian Freund, Jakub Gajek, Michał Golina, Jan Grekow, Jakub Janeczko, Maciej Limanowski, Jakub Ładowski, Wojciech Mroczyński, Krzysztof Nowak, Jan Nowakowski, Mateusz Onichimowski, Krzysztof Ostrowski, Kamil Przyłucki, Jan Pusiarski, Michał Rybarczyk, Wojciech Stefanowski, Mikołaj Szmeichel, Antoni Szuszkiewicz, Mikołaj Szuszkiewicz, Jan Tomanek, Tadeusz Tomaszewski, Radosław Wojciechowski.

Malgorzata PodzielnyMAŁGORZATA PODZIELNY – absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w zakresie dyrygentury chóralnej i teorii muzyki. Obecnie prowadzi Chór „Con Brio” i Zespół Wokalny „Rondo” w SM I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu. Jej zespoły biorą udział w konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody, których jest już w sumie ponad 50. Od września 2009 roku jest dyrektorem artystycznym Chóru Chłopięcego Filharmonii Wrocławskiej.

W 2010 roku uzyskała tytuł doktora sztuki. Pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Posiada na swym koncie ponad 20 indywidualnych nagród. Uznawana za specjalistkę od kreowania brzmienia chórów dziecięcych i młodzieżowych, jest systematycznie zapraszana na warsztaty i seminaria poświęcone tej problematyce.

AGNIESZKA LEWANDOWSKA-GRYŚ – absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie fortepianu prof. Alfredy Działoszyńskiej i prof. Zbigniewa Lasockiego. Pedagog i akompaniator. W latach 2001-2005 pracowała w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu. Od roku 2001 pracuje w Szkole Muzycznej I st. im. G. Bacewicz oraz w Społecznej Szkole Muzycznej I st. we Wrocławiu. Jej uczniowie zdobywają nagrody na licznych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Od 2009 roku współpracuje z Chórem Chłopięcym Filharmonii Wrocławskiej jako akompaniator. W roku 2010 otrzymała Nagrodę Indywidualną II stopnia przyznaną przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce. Otrzymała wiele nagród na konkursach dla wyróżniającego się akompaniatora. Brała udział w projektach Śpiewający Wrocław, Śpiewająca Polska, Leo Festiwal, Kameralne Warsztaty Transgraniczne.

  Program 1. Hola, hola, pasterze z pola – opr. M. Podzielny 2. Bóg się rodzi – opr. trad. 3. Wśród nocnej ciszy – opr. M.Podzielny 4. Gdy się Chrystus – opr.trad. 5. Ach, witaj Jezu drogi – ks. J. Orszulik 6. Jezus malusieńki – opr. trad. 7. Do szopy – opr. K.Grzeszczak 8. Lulajże Jezuniu – opr.trad. 9. Kołysanka Maryi Panny – opr. K. Grzeszczak 10. Za przedziwny ziemi wdzięk – J. Rutter, sł. F. S. Pierpoint, tłum. B. Kuriata 11. Messe brevé, cz. O salutaris i Agnus Dei – L. Delibes 12. The lord is my shepherd – H. Goodall 13. Kolędnicy – Z. Noskowski, sł. M. Konopnicka 14. Hej, w dzień narodzenia – opr. W. Widłak

WROCŁAWSKA DZIELNICA WZAJEMNEGO SZACUNKU CZTERECH WYZNAŃ

W stolicy Dolnego Śląska znajduje się unikalna na skalę Polski i Europy „Dzielnica Wzajemnego Szacunku” gdzie w odległości 300 m od siebie znajdują się kościoły: prawosławny, ewangelicki, katolicki oraz synagoga należąca do Gminy Żydowskiej.

Duchowni i społeczności wszystkich tych czterech wyznań od blisko 20 lat współpracują ze sobą tworząc autentyczny dialog. Dzięki tej współpracy powstają kolejne projekty. Od marca 1995 roku cztery wspólnoty wyznaniowe: rzymskokatolicka, ewangelicko – augsburska, prawosławna i żydowska tworzą we Wrocławiu „Dzielnicę Wzajemnego Szacunku” położoną w rejonie ulic: św. Mikołaja, Ruskiej, św. Antoniego, Włodkowica i Kazimierza Wielkiego. Inicjatorami bliskiej współpracy tych wspólnot byli m. in. : Jerzy Kichler, ks. Jerzy Żytowiecki, ks. bp Ryszard Bogusz, Janusz Witt, ks. Aleksander Konachowicz.

Społeczności czterech wyznań zaczęły się wzajemnie odwiedzać w kościołach i w synagodze z okazji świąt religijnych, odbywały się wspólne modlitwy, organizowano koncerty chórów, akcje charytatywne. W 1996 roku powołano Radę Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, której działalność przyczyniła się do umocnienia wzajemnej współpracy. W roku 2005 powołano do działania Fundację „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”, której Fundatorami są: wrocławska gmina żydowska, trzy parafie chrześcijańskie /ewangelicka, katolicka i prawosławna/ i Polska Rada Chrześcijan i Żydów.

http://fundacja4wyznan.pl