Listopadowy Wieczór Tumski

Zapraszamy serdecznie na listopadowy Wieczór Tumski zorganizowany z okazji 175. rocznicy urodzin Władysława Bełzy. W niedzielę 27.11 br., o godzinie 18:00 w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego usłyszymy wykład ks. prof. dr. hab. Grzegorza Sokołowskiego z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu – „Kto ty jesteś? Polak mały…? Dylematy współczesnego patrioty”

W drugiej części Wieczoru wystąpi jeden z najbardziej znanych współcześnie bardów, polski historyk sztuki i poeta – Jacek Kowalski. Wykona on dla Państwa szereg pieśni dawnych, a także tych własnego autorstwa. Artyście towarzyszyć będą: Henryk Kasperczak na gitarze romantycznej oraz Anna Śliwa na skrzypcach.

 

Program koncertu:

 • PSALM RODOWODOWY | Jacek Kowalski (t & m)
 • DUMA UKRAINNA | Adam Czahrowski (tekst, 1599), Anonim (m., XIX w?)
 • POSTRZAŁ W GNIEŹNIEŃSKIEJ POTRZEBIE | Jacek Kowalski (t & m)
 • GAWĘDA SZLACHECKO-RZEŹNICKA O MORAWSKIM | Jacek Kowalski (t & m)
 • PIEŚŃ OBROŃCÓW CZĘSTOCHOWY | Jacek Kowalski (t & m)
 • PIEŚŃ FILARETÓW | Adam Mickiewicz (t., 1820), Anonim (m, 1820)
 • CO TAM MARZYĆ | Mieczysław Romanowski (t 1863) | Stanisław Duniecki (m przed 1870)
 • ZA NIEMEN | Jacek Kowalski (t & m)
 • PROCES 16 | Jacek Kowalski (t & m)
 • RZECZPOSPOLITA NIEBIESKA | Jacek Kowalski (t & m)
 • VOTUM SWOBODNE | Jacek Kowalski (t & m)
 • DLACZEGO «PAN TADEUSZ» | Jacek Kowalski (t & m)
 • ODA DO RYCERSTWA POLSKIEGO | Maciej Kazimierz Sarbiewski (t łac., XVII w.) | Samuel ze Skrzypny Twardowski (t pol., XVII w.), jacek Kowalski (m)
 • PIEŚŃ KONFEDERATÓW | Juliusz Słowacki (t, 1841) | Andrzej Kurylewicz (m, 1971) 

 

Ks. Grzegorz Sokołowski

Kapłan archidiecezji wrocławskiej; doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie katolickiej nauki społecznej; profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii; Prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne; Redaktor Naczelny dolnośląskiego miesięcznika katolickiego „Nowe Życie”; członek Rady Naukowej: Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła oraz Rady Programowej Ośrodka Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu.

 

 

Jacek Kowalski

Pieśniarz, Sarmata, historyk sztuki, miłośnik poezji staropolskiej i tłumacz poezji starofrancuskiej. Profesor w Instytucie Historii Sztuki UAM. Śpiewa piosenki własne o dawnych czasach, własne przekłady piosenek z dawnych czasów i stare pieśni polskie. Występuje z zespołami: Monogramista JK (instrumentarium klasyczne) i Klub Świętego Ludwika (instrumentarium dawne), a także w tercecie z Anną Śliwą i Henrykiem Kasperczakiem. Wydał kilkadziesiąt książek, płyt, publikacji popularnych i naukowych związanych z kulturą, sztuką i literaturą dawnej Polski i starej Francji. Zob. www.jacekkowalski.pl

 

 

Anna Śliwa

Skrzypaczka o wielostronnych zainteresowaniach, pasjonatka edukacji muzycznej najmłodszych. Absolwentką Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie w zakresie skrzypiec współczesnych i skrzypiec barokowych. W repertuarze muzyki dawnej wykorzystuje altówkę i skrzypce barokowe, lirę da braccio, violę d’amore, fidel i pochette. Specjalizuje się w solowym i kameralnym repertuarze dzieł muzyki dawnej, a także w improwizowanym wykonawstwie zabytków muzyki przedrenesansowej i etnicznej. Współpracuje z większością polskich zespołów muzyki dawnej (np. Ars Cantus, Concerto Polacco, Il Tempo, a także z austriackim zespołem Pandolfis Consort Wien). Od 2007 r. kieruje zespołem instrumentów historycznych Intrada. Pracowała jako skrzypaczka w zespole Capella Cracoviensis (1992 – 1995) i altowiolistka w Zespole Instrumentów Dawnych Musicae Antique Collegium Varsoviense Warszawskiej Opery Kameralnej (2001 – 2004). Brała udział w licznych nagraniach płytowych oraz w prestiżowych festiwalach.

 

Henryk Kasperczak

Absolwent Królewskiego Konserwatorium w Hadze w klasie lutni T. Satoh i Akademii Muzycznej w Krakowie oraz muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Instrumentalnym w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, wykładając grę na lutni oraz Historyczne Praktyki Wykonawcze. Jest autorem książki Lutnia renesansowa dawniej i dziś. Synteza stylów, form i środków wykonawczych w twórczości Toyohiko Satoh. Współtworzy Festiwal Lutniowy Najkrótsza noc Wojciecha Długoraja w Gostyniu, Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej w Malborku i Międzynarodowy Konkurs Wokalny Muzyki Dawnej Canticum Gaudium w Poznaniu. Grając na instrumentach historycznych uczestniczy również w działaniach muzyki współczesnej i rozrywkowej – w formacjach Amaryllis i Pospolite Ruszenie łączy muzykę dawną z rockiem progresywnym. Współpracując z Jackiem Kowalskim, Mirosławem Czyżykiewiczem i Bartłomiejem Marusikiem wprowadza lutnię w świat współczesnej piosenki z tekstem literackim.