czerwcowy Wieczór Tumski

Zapraszamy serdecznie na czerwcowy Wieczór Tumski, poświęcony beatyfikacji Sióstr Męczenniczek – S.M.Paschalis Jahn i IX Towarzyszek. W niedzielę 26.06 br., o godzinie 19:00, w kościele NMP na „Piasku” usłyszmy wykład o. prof. Zdzisława Józefa Kijasa OFMConv zatytułowany „Dziesięć Panien Mądrych. Męczenniczki Elżbietańskie.”.

W drugiej części Wieczoru, wystąpi uznany, chorzowski zespół wokalny – Schola Cantorum Minorum Chosoviensis pod dyrekcją kantora Sławomira Witkowskiego. Będą mogli Państwo usłyszeć jeden z najstarszych, zachowanych w Europie rękopisów franciszkańskich, graduał klarysek z Krakowa – Missa pro Virgine et Martyre.

 

Wstęp wolny

 

 

Siostra M. Paschalis Jahn i jej IX współsióstr nie zostawiły po sobie wielu historycznych świadectw. Trochę listów do bliskich, kartki pocztowe, notatki w kronice i nic więcej. Nie mamy ich dzienników duchowych, brak opisów mistycznych przeżyć, dialogów z aniołem. Pozostawiły po sobie wyłącznie to, co dla historii najważniejsze, czyli piękne życie, pełne miłości, która uczyniła je odważne. Z miłości oddały swoje życie. Nikt im go nie zabrał. Oddały dobrowolnie życie większej Miłości, którą jest Bóg. On również jest Dawcą życia, dlatego obdarzył je w nagrodę życiem wiecznym. Ich piękne życie ziemskie kończyło się – co dla nas zapatrzonych wyłącznie w materialny fenomen egzystencji brzmieć może paradoksalnie – piękną śmiercią, bo chociaż odchodziły z tego świata w bólach, rodziły się do życia w chwale. Chrystus upodobnił je do siebie w śmierci.

o. prof. Zdzisław Józef Kijas (franciszkanin, OFMConv), prof. dr hab. Studia w Krakowie i na Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura – Seraphicum (Roma, 1980-1985), licencjat z teologii dogmatycznej na Gregorianie (1986-1987), doktorat na Université Catholique de Louvain (1990), Master of Arts na University of Saint Bonaventure (New York).

Wykłady na KUL (1991-1993) i na PAT (a później na UPJP2 i nadal). Wykładał Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, w Instytucie Teologicznym w Petersburgu, na Uniwersytecie w Bochum, na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria), na Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji i na Papieskim Uniwersytecie Antonianum (Rzym). Rektor Pontificia Facoltà Teologica san Bonaventura-Seraphicum (Rzym, 2005-2010). Członek Commissione Internazionale per studiare le presune apparizini di Medjugorje (2010-2014). Członek Commissione per il Processo di Bologna presso la Congregazione dell’Educazione Cattolica (2007-2017). W latach 2010-2020 relator w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Obecnie: Ekspert AVEPRO (Agenzia della Santa Sede per la valutazione e la promozione della qualità delle università e facoltà ecclesiastiche); Ekspert Komisji Ewaluacji Nauki do oceny osiągnięć w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej, nominacja przez Sekretarza Stanu Włodzimierza Bernackiego, 2 lutego 2022; Członek Rady Muzeum przy Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Nominacja wiceprezesa Rady Ministrów. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Dr. Hab. Piotra Glińskiego.

Postulator generalny Zakonu (OFMConv) od 2020.

Autor licznych publikacji naukowych publikowanych w j. polskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim, litewskim, ukraińskim.

 

Schola Cantorum Minorum Chosoviensis

Istnieje od 1996 roku. Głównym obszarem zainteresowania i aktywności artystycznej zespołu jest śpiew chorału zachodniego i wszelkich odmian zachodniej monodii liturgicznej. Ponadto zespół wykonuje repertuar wczesnej polifonii wokalnej oraz pieśni tradycyjne. Podstawowym celem, jaki stawia sobie schola, jest śpiew podczas liturgii. Prezentując swój repertuar podczas koncertów, śpiewacy dokładają starań, aby wykonywany program był ściśle związany z aktualnym momentem roku liturgicznego. Śpiewane przez scholę utwory opracowane są najczęściej na podstawie własnych badań nad średniowiecznymi rękopisami.

 

Sławomir Witkowski

Muzyk, gitarzysta, śpiewak oraz muzykolog, absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kantor parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie oraz główny kantor na mszach w tradycyjnym rycie rzymskim w Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej. Współpracuje z Marcelem Pérèsem i jego Ensemble Organum. Od 2000 r. z Magdaleną Krzywdą tworzy duet Sapphire, który zbierał laury na najważniejszych festiwalach piosenki poetyckiej w Polsce. Współpracuje także z zespołem Scandicus wykonując wokalną i instrumentalną muzykę średniowieczną. Jest wykładowcą Szkoły Kantorów w Krakowie. W 2014 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Chorzów w Dziedzinie Kultury.

 

Program:

 

Missa pro Virgine et Martyre

Graduał klarysek z Krakowa, ok. 1254, ms. 205

To jeden z najstarszych z zachowanych w Europie rękopisów franciszkańskich. Reprezentuje bardzo wczesną tradycję liturgiczno-muzyczną franciszkańską, ujednoliconą w całym zakonie około 1250 r. Należy najprawdopodobniej do pierwszych kopii archetypu franciszkańskiego, zatwierdzonego przez kapitułę  generalną w latach 1251-1254. Być może nawet jest tym archetypem, gdyż, jak dotąd starszy rękopis franciszkański nie istnieje.

 

 

ANTIPHONA: HÆC EST DIES

Antyfonarz cystersów z Lubiąża I F 401, ok. 1295

 

INTROITUS: LOQUEBAR DE TESTIMONIIS

 

KYRIE – MAGNÆ DEUS POTENTIÆ

Graduał cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego I F 411, ok. 1260

 

LECTIO LIBRI SAPIENTIÆ

 

GRADUALE: SPECIE TUA

 

ALLELUIA: ADDUCENTUR REGI

 

SEQUENTIA DE S. ELIZABETH: GAUDE SION QUOD EGRESSUS

Graduale Sequentiarium bożogrobców z Nysy I F 386, XIV w.

 

OFFERTORIUM: FILIÆ REGUM

 

AGNUS DEI – REX IMMENSÆ PIETATIS

Msza z Tuluzy ms. 94, XIV w.

 

COMMUNIO: QUINQUE PRUDENTES VIRGINES

TROPUS DE BENEDICAMUS: SURREXIT CRISTUS

 

OFFICIUM DE S. ELIZABETH: LÆTARE GERMANIA

 

AD MAGNIFICAT: GAUDE, CÆLUM, TERRA, PLAUDE

Antyfonarz karmelitów z Krakowa ms.1, 1397

 

BENEDICAMUS DOMINO

Antyfonarz klarysek ze Starego Sącza Muz 4, ok. 1300

 

ANTIPHONA: SALVE REGINA

Antyfonarz franciszkański I F 393, XV w.

 

 

 

Wydarzenie będzie miało miejsce w zabytkowym obiekcie na terenie Ostrowa Tumskiego. W związku z tym osoby z dysfunkcjami ruchu, wzroku i słuchu proszone są o kontakt pod nr tel. +48 661 680 045 lub drogą elektroniczną na adres biuro@proarte.org.pl najpóźniej 5 dni przed wydarzeniem w celu zapewnienia dostępności.