Nabożeństwo w intencji pokoju na Ukrainie, 7 marca, godz. 18:00

W imieniu ks. bpa Ryszarda Bogusza, Parafii Ewangelickiej we Wrocławiu, Fundacji św. Jadwigi Dortmund – Wrocław – Lwów i Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” najserdeczniej zapraszam na nabożeństwo w intencji pokoju na Ukrainie, które odbędzie się 7 marca (poniedziałek) o godz. 18:00 w Kościele Ewangelickim przy ul. Kazimierza Wielkiego 29 we Wrocławiu.