Z głębokim smutkiem łączymy się w bólu i zadumie

na wieść o śmierci Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza,

którego Wiekuisty zabrał do Siebie w dniu Święta

Matki Bożej Ostrobramskiej, do której Ksiądz Kardynał

żywił niezwykłą cześć i nabożeństwo.

W naszej pamięci pozostanie On, jako niezwykły Przyjaciel

i Patron naszych poczynań artystycznych i duchowych,

obróconych dla dobra Człowieka.

Dziękujemy z serca za wsparcie i zapoczątkowanie idei Wieczorów Tumskich,

które na stałe wpisały się w pejzaż artystyczny Wrocławia,

dziękujemy za Obecność podczas wydarzeń w Synagodze Pod Białym Bocianem,

dziękujemy za pomoc i wsparcie

tak wielu niezwykłych i odważnych naszych projektów.

W każdej sytuacji mogliśmy liczyć na pomoc i wsparcie Księdza Kardynała!

Spoczywaj w Pokoju!

Niech Miłosierny Pan przyjmie Cię do Swojej Światłości!

Zarząd, Współpracownicy i Rada Fundacji PRO ARTE 2002