„Ewangelia na co dzień”

Wieczory Tumskie zapraszają Państwa najserdeczniej na majowe spotkanie z wybitnym wrocławianinem, teologiem, naukowcem, pisarzem, alpinistą, księdzem profesorem Romanem E. Rogowskim.

Tematem wystąpienia księdza profesora będzie „Ewangelia na co dzień”.

Gościem Wieczoru będzie także architekt i poeta Aleksander Szklarczyk, który zaprezentuje swoje wiersze.

W części muzycznej wysłuchamy recitalu organowego młodego, wrocławskiego artysty Tomasza Niestroja. W jego wykonaniu usłyszymy nieczęsto prezentowane utwory francuskich kompozytorów: Jehana Alaina, Maurice’a Duruflé’go oraz Thierry’ego Escaicha.

Majowy Wieczór Tumski odbędzie się w niedzielę, 31 maja br. w kościele św. Krzyża na Ostrowie Tumskim. Początek o godz. 19.00.

Wstęp wolny

Rogowski RomanKs. prof. dr hab. Roman E. Rogowski
„Czymże jest życie wasze?…”/Jk 4,14/. Urodzony na Podolu, trzy lata przed wybuchem drugiej wojny światowej, wychowany wśród Ukraińców i w pewnym stopniu ocalony przez nich. Do szkoły zaczął chodzić w Wielkopolsce, żyjąc o chlebie o wodzie, a potem na Dolnym Śląsku ukończył Liceum Ząbkowickie. Tu przeżył swoją pierwszą miłość i szukał miejsca w życiu. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, by po zrezygnowaniu ze studiów pracować w Narodowym Banku Polskim. Zdecydował się na studia teologiczne w Metropolitarnym Seminarium Duchownym, a wyświęcony na kapłana pracował jako wikariusz w Zgorzelcu. Tu, na polskim „dzikim zachodzie”, otrzymał propozycję dalszych studiów teologicznych w Rzymie, ale na przeszkodzie stanęła sprawa paszportu, który mógł być udzielony pod pewnym warunkiem. Ponieważ nie zgodził się na ów warunek, pozostał w kraju i rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie pod kierunkiem ks. prof. Wincentego Grabata, dzisiaj kandydata na „Sługę Bożego”, zdobył tytuł doktora teologii. Pracował jako wikariusz w Parafii Katedralnej i o tym okresie mówi: „Wspaniałe lata!” Potem pełnił przez rok funkcję prefekta w Seminarium i był kapelanem Sióstr Św. Jadwigi, by potem otrzymać nominację na kapelana Sióstr Maryi Niepokalanej. W międzyczasie habilituje się na Papieskiej Akademii Teologicznej i zostaje mianowany wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym. W roku 1982 z ramienia KUL bierze udział w rzymskim sympozjum „Wspólne Chrześcijańskie Korzenie Europy” i na audiencji z tej okazji słyszy z ust Jana Pawła II słowa: „Księdza Rogowskiego można łatwiej przeczytać niż zobaczyć!” Potem „Mistykę gór”, dedykowaną Janowi Pawłowi II, przekazuje Papieżowi i otrzymuje odręczne, bardzo ciepłe, podziękowanie. Zdobywa tytuł profesora i formalnie rezygnuje ze wszystkich honorowych tytułów kościelnych. Kocha góry – Himalaje, Kaukaz, Alpy, Pireneje, Tatry, ale podziwia także pustynie – Pustynię Judzką i morze, oceany – przez miesiąc pełni funkcje kapelana na „Stefanie Batorym”. Zwiedza Tajlandię, Indie, Koreę, Wietnam i Meksyk. Dużo pisze – ponad czterdzieści książek, nie licząc artykułów. Jego ulubiona literatura piękna to Mauriak, Camus, Claudel, Malraux, a także Kazantzakis. Lubi poezję – metafizyczną poezję angielską i poezję rosyjską. Biorąc pod uwagę historyczne orędzie „ Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” ma wielki niedosyt i żal, że dotąd nie uczyniono tego w odpowiedniej formie w stosunku do wschodnich sąsiadów. Jest zwolennikiem ekumenizmu z prawosławiem i jest krytyczny wobec globalizacji. Wychodząc z pawłowego „ku wolności wyswobodził nas Chrystus”/Gal 5, 1/, istotę wolności ujmuje wewnętrznie i jest daleki od jej ubóstwiania. Nie demonizuje więc czasów PRL, a obecny system nazywa „demokracją totalitarną”. Kocha ludzi, zwłaszcza potrzebujących, i utrzymuje kilkoro dzieci w Rwandzie w ramach „Adopcji Serca”. Nie znosi obłudy, zwłaszcza takiej „pokropionej woda święconą”. W „Gazecie Wrocławskiej” pisze felietony „Pisząc na piasku”, a w „Radiu Wrocław” ma swoją audycję „Romanlandię”. Lubi pierogi ruskie i placki ziemniaczane, a także czerwone wino, które „rozwesela serca ludzkie”. Ewangelię traktuje na serio i bierze pod uwagę zdanie Mikołaja Bierdiajewa: „Świadomość moralna zaczyna się od pytania postawionego przez Boga: „Kainie, gdzie jest twój brat Abel?”. Zakończy się natomiast innym pytaniem ze strony Boga: „Ablu, gdzie jest twój brat Kain?””. A zatem „czymże jest życie nasze?”

Szklarczyk AleksanderAleksander Szklarczyk
Urodzony w 1943 r. w Łańcucie, tu ukończył  Liceum Ogólnokształcące w 1961 r. następnie trzyletnią Państwową Szkołę Architektury w Rzeszowie  potem Studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w 1970 r. Od tego czasu wykonuje swój zawód architekta bez przerwy wpisując się w pejzaż myśli i przestrzeni.
Pejzaż myśli – to jego poezja, która dotyka wartości bliskich każdemu człowiekowi, nierozerwalnie związana z jego istnieniem i filozofią bytu, jest  szukaniem  relacji i odpowiedzią na wzajemne przenikanie się myśli – w rozmyślaniach jest modlitwą – sercem pośród serc.
Jego tomik poezji „Tobie Boże Tobie Człowiecze” wydany w 1997 r. jest twórczym przemyśleniem, wyrazistym obrazem pełnym zawierzenia i miłości wzajemnych relacji Boga i Człowieka, pragnieniem bycia razem w pokoju dla spraw i rzeczy małych i dużych. Obecnie  przygotowane do wydania są teksty oratoriów – Misterium o Janie Pawle II, Magnificat, Credo dla Europy, Ekumenia- rozmyślania, Droga Krzyżowa – rozmyślania pod Krzyżem o Bogu i Człowieku. W przygotowaniu są tłumaczenia na j. włoski, j. angielski, j. niemiecki oraz nowy tomik poezji zawierający około 90 utworów – napisany, nie wydany.

Niestrój TomaszTomasz Niestrój urodził się w 1990 r. w Opolu. W wieku 18 lat ukończył z wyróżnieniem Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym UO w Opolu. W 2011 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im Fryderyka Chopina w Opolu, a w 2013 r. dyplom z wyróżnieniem studiów I st. (licencjackich) Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Obecnie kontynuuje studia w macierzystej uczelni w klasie organów dra hab. Piotra Rojka.
Zajął I miejsce na VII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Organistów w Białymstoku oraz otrzymał wyróżnienie na II Krakowskim Konkursie Młodych Organistów w Krakowie. Występował podczas wielu międzynarodowych festiwali m.in. w Braunschweig, Postdam (Niemcy), Krnov (Czechy), Zagreb (Chorwacja), Wrocław (Polska).
Współpracował z wieloma orkiestrami, chórami, zespołami kameralnymi i solistami. Szczególne zainteresowanie koncentruje wokół muzyki francuskiej XX wieku, zwłaszcza twórczości Charlesa Tournemire’a i Maurice’a Duruflé’go. Uczestniczył w mistrzowskich kursach interpretacji muzyki organowej prowadzonych przez m.in. Oliviera Latry (Paryż) Jaroslava Tuma (Praga), Gijs van Schohoovena (Haga), Stefana Baiera (Ratyzbona). Zajmuje się również kompozycją. Zamiłowanie w tej dziedzinie artystycznej zaowocowało wyróżnieniem I stopnia w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Młodzi Twórcy 2009”, nagrody Grand Prix I Konkursu Kompozytorskiego w Opolu (2008) i wyróżnień obu kategorii II Ogólnopolskiego Konkursu Harmonicznego w Łodzi (2010). W 2009 roku za swoje osiągnięcia otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego oraz stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Opola. Grą na organach ubogaca niedzielne Msze Święte sprawowane w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu.

FUNDACJA PRO ARTE ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Wszystkich Państwa – miłośników Wieczorów Tumskich – prosimy o wsparcie Fundacji PRO ARTE poprzez odpis 1% z podatku.
Konto wpłat: PL 21 1240 6670 1111 0000 5647 6763
Fundacja PRO ARTE KRS 0000085851