Elżbieta Berendt, Pueri Cantores Wratislavienses

Serdecznie zapraszamy na ostatni w tym roku Wieczór Tumski, który odbędzie się w niedzielę 28 grudnia br. o godz. 18.00 w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pl. Katedralny 1. W oktawie Bożego Narodzenia chcemy razem z Państwem świętować, dlatego proponujemy wieczór kolędowy.

Wykład pt. „Piąta pora roku. Od Wigilii Bożego Narodzenia do Zapustów” wygłosi Elżbieta Berendt – kierowniczka Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Rady Programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
W części muzycznej wystąpi Chór Chłopięcy Archidiecezji Wrocławskiej „PUERI CANTORES WRATISLAVIENSES” pod dyrekcją ks. Stanisława Nowaka przy akompaniamencie Macieja Maszkiewskiego – organisty Archikatedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. W ich wykonaniu usłyszymy tradycyjne kolędy.

Serdecznie zapraszamy
Wstęp wolny

Elżbieta BerendtElżbieta Berendt
etnograf, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, członek Rady Programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa, zastępca Przewodniczącego Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rzeczoznawca Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej Fundacji Cepelii Polska Sztuka i Rękodzieło. W 2006 powołana przez Marszałka Sejmiku Dolnośląskiego w skład Dolnośląskiej Rady d/s Produktu Regionalnego. Autorka i współautorka opracowań poświęconych głównie sztuce ludowej i problematyce tożsamości kulturowej – prac zwartych, artykułów i recenzji zamieszczanych w czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Od 1984 roku zatrudniona w Muzeum Etnograficznym, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, od 1994 roku sprawuje funkcję kierownika Muzeum. W roku 1995 i 2005 otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za całokształt dokonań z zakresu muzealnictwa. W 2013 roku odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Pod jej kierunkiem Muzeum przygotowało kilkaset wystaw czasowych. Część spośród nich została wyróżniona w edycjach Konkursu na Wydarzenia Muzealne Roku. Główną nagrodę – statuetkę Sybilli – Muzeum otrzymało w latach 2000, 2001, 2005 w kategorii wystaw etnograficznych. W 2006 r. placówce przyznano II  nagrodę  we wspomnianym konkursie, w kategorii przedsięwzięć organizacyjnych – za przeniesienie siedziby i przygotowanie nowej wersji  ekspozycji stałej autorstwa E. Berendt: „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość”. W 1997 roku Muzeum Etnograficzne zostało uhonorowane wyróżnieniem i medalem w VII edycji dorocznego ogólnopolskiego Konkursu o  Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. W 2011 roku Muzeum otrzymało Nagrodę im. Oskara Kolberga.

Chór Chłopięcy Archidiecezji Wrocławskiej “Pueri Cantores Wratislavienses”
działa od 20 lat przy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. Został powołany do istnienia dekretem Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza w listopadzie 1994 roku. Chór zrzesza uzdolnionych muzycznie chłopców z całego Wrocławia. Młodzi śpiewacy są w wieku od siedmiu do dwudziestu kilku lat.
Chór występuje w kościołach i salach koncertowych Archidiecezji Wrocławskiej i poza jej granicami. Kilkakrotnie koncertował za granicą. W repertuarze zespołu znajdują się klasyczne utwory muzyki sakralnej oraz kolędy.
Chórzystów łączy talent muzyczny oraz pasja wspólnego śpiewania. W zespole poznają bogatą tradycję muzyczną Kościoła, a poprzez wytrwałe, wielogodzinne ćwiczenie nabierają umiejętności odpowiedniego przekazywania treści muzycznych i religijnych zawartych w śpiewie chóralnym. Poprzez wspólny śpiew pragną sami rozwijać się i doskonalić wewnętrznie oraz duchowo, a jednocześnie innym pomagać w zbliżaniu się do Boga. Właściwie pojęta służba Boża leży u podstaw ich muzycznego zaangażowania. Wspólna praca i modlitwa, koncerty, a także przeżywane w okresie ferii zimowych i wakacji letnich obozy szkoleniowo – wypoczynkowe są dla chłopców szkołą życia i charakteru.
Zespół jest stale zaangażowany w życie muzyczne Archidiecezji Wrocławskiej i miasta Wrocławia. Bierze udział w uroczystościach religijnych, jak również w imprezach państwowych czy miejskich. Chór brał czynny udział w 46 Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym, który odbywał się we Wrocławiu w 1997 r., śpiewając w Hali Ludowej oraz podczas Mszy z Ojcem Św. Janem Pawłem II. Wielokrotnie występował w ramach takich wydarzeń artystycznych jak:
– „Wieczory Tumskie” – comiesięczne koncerty muzyki religijnej na Ostrowie Tumskim
– „Verbum cum musica” – comiesięczne koncerty muzyki religijnej w kościołach Wrocławia
– Dolnośląski Festiwal Nauki – koncert muzyki chóralnej w ramach tego festiwalu organizowanego we wrześniu każdego roku.

W styczniu 2002 roku Chór zdobył I miejsce w finałach VIII Edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie w kategorii: “Chóry dziecięce”, natomiast w listopadzie 2004 roku zdobył II miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie “Ars Liturgica” w kategorii chórów kościelnych. 24 marca 2007 Chór wziął udział w III Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy. Zdobył I miejsce i Złoty Medal w kategorii Chórów kościelnych oraz dyplom za najlepsze wykonanie kompozycji Mateusza Dębskiego „Crux fidelis”.
Chór posiada w swoim dorobku trzy płyty kompaktowe z nagraniami muzyki sakralnej, kolęd i muzyki W.A. Mozarta (Msza Koronacyjna, Te Deum, Laudate Dominum).

Chór jest członkiem POLSKIEJ FEDERACJI PUERI CANTORES, która należy do Międzynarodowej Federacji “Pueri Cantores International”. W lipcu 2003 r. chór uczestniczył w III Krajowym Kongresie “Pueri Cantores” w Poznaniu, natomiast w lipcu 2004 r. w XXXII Międzynarodowym Kongresie Pueri Cantores w Kolonii w Niemczech. W ramach tego Kongresu wystąpił z koncertem muzyki religijnej w Filharmonii w Essen. W czerwcu 2006 r. chór brał udział w IV Krajowym Kongresie “Pueri Cantores” w Toruniu a w dniach 8 – 12 lipca 2009 r. zespół uczestniczył w XXXV Międzynarodowym Kongresie Federacji Pueri Cantores w Sztokholmie.

Ks. Stanisław Nowak, założyciel, dyrektor i dyrygent Śpiewających Chłopców Wrocławia jest absolwentem studiów filozoficzno – teologicznych na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu (1984 r.). W 1992 roku ukończył 5 – letnie studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1992 – 1994 był prefektem Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Od listopada 1994 r. pełni funkcję kierownika artystycznego i dyrygenta Chóru. Prowadzi zajęcia z muzyki kościelnej i liturgicznej na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.


Chórzyści
SOPRANY
1. Adam Ćwikiliński
2. Bartosz Dubiel
3. Mateusz Dulnik
4. Mateusz Dzieruk
5. Tomasz Jaśnikowski
6. Tomasz Klin
7. Maksymilian Maćkiewicz
8. Tymoteusz Mazur
9. Jakub Pytlik
10. Jakub Wojciechowski
11. Antoni Zagajewski
12. Tadeusz Cisłak
13. Michał Emanowicz
14. Piotr Grzybowski
15. Olek Ignaczewski
16. Łukasz Wasielewski
ALTY
17. Aleksander Glapiak
18. Szymon Opałka
19. Michał Siemaszko
20. Wojciech Winiarski
21. Maxymilian Wysoczański
22. Jan Załęcki
TENORY
23. Michał Brzostowski
24. Jan Drąg
25. Maciej Maszkiewski
26. Jakub Pażyra
27. Adam Sielicki
28. Jakub Wykurz
BASY
29. Jakub Bryś
30. Szymon Dziewa
31. Paweł Haniszewski
32. Maciej Mazurczuk
33. Wojciech Nogaj
34. Kacper Wojcieszak
35. Andrzej Woźniak
36. Marcin Wrzeszcz

Maciej Maszkiewski urodził się w 1985 roku. Edukację muzyczną rozpoczął w 1993 roku, wstępując do chłopięcego chóru Archidiecezji Wrocławskiej „Pueri Cantores Wratislavienses”. Od kilku lat współpracuje z chórem jako akompaniator podczas koncertów w kraju i za granicą.Naukę gry na organach rozpoczął w 1997 roku w Metropolitalnym Studium Organistowskim we Wrocławiu w klasie ks. Stanisława Nowaka. W 2011 roku ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu w klasie organów dra hab. Piotra Rojka. Obecnie kontynuuje naukę gry na organach na wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie Piotra Rojka. Brał udział kursach muzyki organowej prowadzonych przez Dariusza Bąkowskiego-Kois, Tomasza Adama Nowaka, Marka Toporowskiego, Magdalenę Czajkę, Johana Hermansa, Berhardta Klapprotta, Oliviera Latry. Wielokrotnie koncertował we Wrocławiu i innych miastach Polski. Czynnie uczestniczy w życiu artystycznym Wrocławia współpracując z chórami, orkiestrami i solistami Dolnego Śląska. Od października 2012 roku pełni funkcję organisty w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.