Poprzednie Wieczory Tumskie

WIECZORY TUMSKIE

Serdecznie zapraszamy na czerwcowe Wieczory Tumskie, które odbędą się 27 czerwca br. o godz. 19.00 w kościele św. Krzyża na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.

Wykład zatytułowany Harmonia sfer niebieskich wygłosi dr. Andrzej Wolański z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, znakomity znawca muzyki średniowiecznej i opery.

W części muzycznej z recitalem organowym wystąpi młody i utalentowany wrocławski wirtuoz Przemysław Łesak, który wykona kompozycje Jana Sebastiana Bacha, Cesara Francka, Roberta Schumanna, Mariana Sawy.

Serdecznie zapraszamy.

Wstęp wolny.

Niedziela

27 czerwca 2010r.

godz.19.00

Kościół św. Krzyża

Ostrów Tumski, Wrocław

Przemysław Łesak

Przemysław Łesak urodził się w 1992 roku we Wrocławiu.
Naukę gry na fortepianie rozpoczął w 2002 roku, a od 2003roku kontynuował ją w Dolnośląskim Towarzystwie Muzycznym we Wrocławiu. W 2005 roku zaczął pobierać lekcje nauki gry na organach. W 2008 roku został przyjęty do klasy organów dr Piotra Rojka w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. Brał udział w kursach oraz konkursach muzyki organowej.

Dr Andrzej Wolański

Dr Andrzej Wolański studia muzykologiczne ukończył w 1982 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1983 roku związany jest z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W roku 1996 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Oprócz dramatu liturgicznego zajmuje się śląskim minnesangiem i meistergesangiem (szczególnie postacią wybitnego wrocławskiego meistersingera z XVI wieku Adama Puschmanna), retoryką, wariacyjnością oraz improwizacyjnością w muzyce baroku, kategorią symetrii w muzyce, historią i teorią opery oraz dramatu, jak również tzw. historyczną perspektywą dzieła muzycznego. Jest autorem ponad siedemdziesięciu publikacji, m.in. napisanej wspólnie z prof. Janem Mozrzymasem (fizykiem, byłym rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego) książki Harmonia sfer niebieskich i muzyka abstrakcyjnych symetrii (Wrocław 1993). Wygłosił ponad sto referatów podczas krajowych i zagranicznych sympozjów naukowych, m.in. w Berlinie, Dreźnie, Salzburgu, Padeborn, Monachium i Chemnitz. Współpracuje ze Studium Generale Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, od lat wykłada na kursach dla wokalistów. W 1996 roku otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.
( www.mediewistyka.net)


JUBILEUSZ J.EM. KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA
ORAZ WYBITNE DZIEŁO ŚWIATOWEJ LITERATURY CHÓRALNEJ:
NIESZPORY op. 37
SERGIUSZA RACHMANINOWA


Serdecznie zapraszamy na majowe Wieczory Tumskie poświęcone w szczególny sposób
J. Em. Ks. Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi.
W 2010 roku przypada niezwykły jubileusz  Księdza Kardynała:
60-lecie kapłaństwa, 40-lecie sakry biskupiej oraz  25-lecie kardynalatu.
Wieczór odbędzie się 30 maja br. o godz. 19.30 w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.
Słowo wstępne wygłosi ks. prof. dr hab. Waldemar Irek, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz Stanisław Rybarczyk – twórca i dyrektor artystyczny Wieczorów Tumskich.
W części muzycznej Chór Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelaznej wykona niezwykłe dzieło Sergiusza Rachmaninowa: Nieszpory op. 37 zwane też często Całonocnym czuwaniem, a które zaliczane są do najwybitniejszych dzieł światowej literatury chóralnej. Partię basso profondo wykona Vladimir Miller.

Serdecznie zapraszamy.

Wstęp wolny.
30 maja 2010r.
godz. 19.30
Katedra pw. Św. Jana Chrzciciela
Ostrów Tumski, Wrocław

Niedziela, 25 kwietnia 2010 r., godz. 19.30
Katedra Wrocławska św. Jana Chrzciciela
Ostrów Tumski

Wykład  Marka Dyżewskiego

„BOŻE  PRAWDY  W  MOTETACH  J.S. BACHA”

CHÓR  FILHARMONII  WROCŁAWSKIEJ

MARCIN SZELEST

pozytyw, basso continuo

AGNIESZKA FRANKÓW-ŻELAZNY

dyrygent

W programie: Johann Sebastian Bach – Motety

Szczegółowy program

MOTETY BACHA – HARMONIA GŁOSÓW:

Der Geist hilft unser Schwachheit auf BWV 226
Fürchte dich nicht BWV 228
Jesu, meine Freude BWV 227
Komm, Jesu komm BWV 229
Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230
Singet dem Herr ein neues Lied BWV 225

Zapraszamy Państwa do wysłuchania barokowej religijnej muzyki chóralnej, która zabrzmi w wykonaniu Chóru Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny. Zabrzmi sześć zachowanych motetów Jana Sebastiana Bacha, które formują grupę dość szczególnych utworów. Długo trwały spory co do autorstwa tych dzieł, ostatecznie przypisano Bachowi i potwierdzono autentyczność motetów o numerach BWV: 225-230. Motety Bacha to dość długie dzieła o tematyce religijnej, opatrzone tekstem niemieckim, przeznaczone na chór i basso continuo (najczęściej organy).  Motet to najstarsza z form europejskiej muzyki polifonicznej, której powstanie datuje się na XII wiek i która jest kultywowana do dziś, zachowując niezmiennie najwyższy kunszt muzyczny. W XVIII w., w czasach Bacha, motety stanowiły główny element nabożeństw. Dotyczyło to także obydwu głównych lipskich kościołów (Kościół św. Tomasza i Kościół św. Mikołaja), w których Bach sprawował posługę kantorską. Motety Bacha wykorzystują często polichóralność i są niezwykłym przykładem barokowego wielogłosu a także najwyższego kunsztu kompozytora, dlatego więc na ten koncert wybrać się należy!

Serdecznie zapraszamy!
Wstęp wolny

—————————————————————————————————————————————————————————————-

NIEDZIELA, 21 MARCA 2010r, godz.18.00

KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA, OSTRÓW TUMSKI, WROCŁAW

Wykład ks. prof.dr. hab. JANA KRUCINY
(Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
Szczęście czy zbawienie?

ANNETTE BUSSMANN
/Niemcy/
mezzosopran
KS. ZDZISŁAW MADEJ
tenor
AGNIESZKA OSTAPOWICZ- RYBARCZYK
skrzypce
BOGUSŁAW RABA
organy
W programie: kompozycje J.S. Bacha, G.B. Pergolesiego, G.Cacciniego, A. Stradelli, W.A. Mozarta, C.Francka i G. Faure

WIECZORY TUMSKIE WALCZĄ O PRZETRWANIE!

Wieczory Tumskie, które na stałe wpisały się w kulturalną mapę Wrocławia, mogą przestać istnieć. Z powodu zbyt małej dotacji, związanej zapewne z panującym kryzysem finansowym, popularne wśród wrocławian spotkania mają poważne problemy, by przetrwać.
Są jednak ludzie, dla których los Wieczorów Tumskich nie jest obojętny.
Dyplomaci, duchowni, artyści i naukowcy swoimi zdolnościami i wiedzą chcą wesprzeć wrocławskie spotkania, rezygnując z własnych honorariów.
Dzięki właśnie takim osobom, wrażliwym na kulturę mamy zaszczyt, po miesięcznej przerwie, zaprosić Państwa na marcowe Wieczory Tumskie.

WIELKOPOSTNE WIECZORY TUMSKIE!

Serdecznie zapraszamy 21 marca 2010r. na godz.18.00 do kościoła św. Krzyża na Ostrowie Tumskim na teologiczno – muzyczną refleksję wielkopostną.

Wykład pt: Szczęście czy zbawienie? wygłosi ks. prof. dr hab. Jan Krucina, wieloletni sekretarz kardynała Bolesława Kominka.

W części muzycznej niezwykłe wydarzenie: śpiewać będzie Annette Bussmann – konsul Niemiec i ks. Zdzisław Madej. Wystąpią także Agnieszka Ostapowicz – Rybarczyk oraz Bogusław Raba.

W ich wykonaniu usłyszymy kompozycje J.S. Bacha, G.B. Pergolesiego, G. Cacciniego, A. Stradelli, W.A. Mozarta, C.Francka i G. Faure.