„Przeznaczeni do głoszenia Słowa” – o. prof. dr hab. Jacek Salij OP

Serdecznie zapraszamy na październikowy Wieczór Tumski, który będzie wyjątkowy ze względu na datę i miejsce spotkania.

dominikanieZ okazji 800-lecia istnienia Zakonu Kaznodziejskiego zapraszamy Państwa na spotkanie w sobotę 22 października, na godz. 20.00 do kościoła O.O. Dominikanów pw. św. Wojciecha we Wrocławiu, pl. Dominikański.

Jubileuszowy wykład pt.: „Przeznaczeni do głoszenia Słowa” wygłosi o. prof. dr hab. Jacek Salij OP – znany duszpasterz, autor wielu publikacji naukowych, książek popularyzatorskich i tłumaczeń.

W część muzycznej wystąpi istniejąca od 1996 r., specjalizująca się w śpiewie chorału gregoriańskiego oraz pieśni tradycyjnych Schola Cantorum Minorum Chosoviensis pod kierownictwem artystycznym Sławomira Witkowskiego. W ich wykonaniu usłyszymy chorał dominikański z XIII w z Prototypu dominikańskiego około 1260 r., Roma, Santa Sabina.

Serdecznie zapraszamy
Wstęp wolny

jaceksalijop

o. JACEK SALIJ OP
Urodził się 19 sierpnia 1942 roku w Budach na Wołyniu.
W latach 1960–1967 odbył studia teologiczne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie, które kontynuował w ATK w Warszawie. W 1971 r. uzyskał doktorat, w 1979 r. habilitację, a w 1992 roku profesurę.
Śluby wieczyste złożył 29 listopada 1964 r., zaś święcenia kapłańskie otrzymał 25 grudnia 1966 r..
W 1970 r. został pracownikiem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (od 1999 UKSW). W Katedrze Historii Dogmatów w latach 1970–1971 zajmował stanowisko asystenta, a w latach 1971–1979 adiunkta. Następnie w latach 1979–1989 był adiunktem, a w latach 1989–1990 docentem w Katedrze Teologii Dogmatycznej I. W 1990 został profesorem nadzwyczajnym. Objął funkcję kierownika Katedry Teologii Dogmatycznej.
W latach 1971–1983 był duszpasterzem sekcji kultury KIK w Warszawie. W 1973 r. został współpracownikiem miesięcznika „W Drodze” przygotowującym odpowiedzi duszpasterskie do rubryki „Szukającym drogi”. W 1979 r. był jednym z założycieli ruchu „Gaudium vitae”. W 1982 r. został duszpasterzem środowisk nauczycielskich związanych z „Solidarnością”. W 1983 r. miał być jednym z ekspertów na Synodzie Biskupów w Rzymie, jednakże z powodu odmowy wydania paszportu nie wziął w nim udziału. Został konsultorem Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski i członkiem Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich.
W 1975 r. jako sygnatariusz Listu 59 i w 1976 roku, podpisując Memoriał 101 wyraził sprzeciw wobec planowanym zmianom w Konstytucji PRL. W latach 70. i 80. publikował w niezależnych pismach, m.in. w „Zapisie” i „Aneksie”. W latach 1982–1989 działał w podziemnej Radzie Edukacji Narodowej. W 1988 roku został członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. W latach 1993–1996 był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
Wszedł w skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz PEN Clubu. W kadencji 2011-2015 jest członkiem Prezydium Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Autor publikacji naukowych, książek popularyzatorskich i tłumaczeń.
Postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 3 maja 2007 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
W 1998 r. otrzymał nagrodę Fundacji Polcul. W 2004 r. został laureatem Feniksa, nagrody przyznawanej przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich.

scmc2016

SCHOLA CANTORUM MINORUM CHOSOVIENSIS

Istnieje od 1996 roku. Głównym obszarem zainteresowania i aktywności artystycznej zespołu jest śpiew monodii liturgicznej, głównie chorału gregoriańskiego. Ponadto zespół wykonuje repertuar wczesnej polifonii wokalnej oraz pieśni tradycyjne: jedno- i wielogłosowe. Członkami grupy są zarówno zawodowi muzycy, jak i doświadczeni śpiewacy amatorzy. Kierownikiem muzycznym jest Sławomir Witkowski, absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, kantor parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie. Swą wiedzę i umiejętności doskonalił pod kierunkiem wybitnych kantorów i znawców monodii, takich jak: Marcel Pérès, Lycourgos Angelopoulos, o. Bernard Sawicki OSB, Marcin Bornus-Szczyciński oraz Robert Pożarski.
Podstawowym celem, jaki stawia sobie schola, jest śpiew podczas liturgii. Prezentując swój repertuar podczas koncertów, śpiewacy dokładają starań, aby wykonywany program był ściśle związany z aktualnym momentem roku liturgicznego. Śpiewane przez scholę utwory opracowane są najczęściej na podstawie własnych badań nad średniowiecznymi rękopisami.
Schola Cantorum Minorum Chosoviensis współpracowała z organistami: Julianem Gembalskim, Krzysztofem Pawliszem, Susi Ferfoglia, Marco Vitale; kantorem bizantyjskim Marcinem Abijskim oraz zespołami: Bornus Consort, Schola Gregoriana Silesiensis, Cantores Minores Wratislavienses. Występowała na licznych festiwalach, nagrała szereg płyt. Wydany w 2016 roku potrójny album „Harmonie Universelle“ z muzyką Jehana Titelouze’a schola zarejestrowała we współpracy z Marcelem Pérèsem.