FUNDACJA

Fundacja Pro Arte – powstała w 2002 roku we Wrocławiu. Zajmuje się promocją i organizacją wydarzeń kulturalnych w całej Polsce i za granicą. Współpracuje ze znakomitymi artystami z całego świata. Organizowane przez Fundację projekty cieszą się dużym uznaniem publiczności, współorganizatorów oraz mediów. Współpracuje z Ministerstwem Kultury w Polsce, Urzędem Miejskim Wrocławia, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Urzędem Wojewódzkim oraz wieloma innymi organizacjami propagującymi kulturę w kraju i za granicą. Projekty Fundacji realizowane są pod patronatem wysokich władz państwa, województwa i miasta.

Celem Fundacji jest promowanie wszelkiego rodzaju artystycznych, kulturalnych i naukowych oraz związanych z kształceniem działań służących rozwojowi Dolnego Śląska. Działania Fundacji Pro Arte są ważnym elementem transgranicznej współpracy województwa dolnośląskiego i kulturalnego partnerstwa miast. Fundacja dąży do nawiązywania nowych, międzynarodowych kontaktów rozwijających dotychczasowe działania, pozwalających na promocję regionu. Uznane regionalne przedsięwzięcia przedstawia szerszej, międzynarodowej publiczności. Wszystkie projekty Fundacji związane są z działaniami na rzecz młodzieży. Fundacja współpracuje z instytucjami publicznymi i pozarządowymi na terenie Polski i Niemiec.

W organizacji i promocji wydarzeń od poczatku współpracuje z Agencją Artystyczną Art&Business Direction z Wrocławia.

Agencja Artystyczna Art&Business Direction
Działa od 1996 roku. Przygotowuje i organizuje imprezy, koncerty, recitale, wystawy, wernisaże, widowiska plenerowe, sympozja, konferencje, zjazdy, warsztaty artystyczne, festiwale, wymiany młodzieżowe oraz projekty kulturalne krajowe i we współpracy z zagranicą. Zajmuje się również promocją młodych, muzycznych talentów. Współpracuje z Ośrodkami Kultury oraz różnego typu placówkami kształcenia.

Ostatnimi nagłaśnianymi w mediach projektami Agencji Art&Business Direction są cyklicznie odbywające się Oleśnickie Spotkania Muzyczne, Ekumeniczny projekt Piramida Światła, Koncerty Hawdalowe, Simcha-Festiwal z Kulturą Żydowską, oraz zorganizowane w ramach głównych obchodów Millennium Wrocławia widowisko – Koniec Wieku – Spotkanie Kultur (widowisko odbyło się wcześniej m.in. w Dzielnicy Czterech Swiątyń we Wrocławiu, w Oleśnicy, w Poznańskich Brodach).