1% – OPP

1%

Organizacja Pożytku Publicznego

Fundacja PRO ARTE jest organizacją pożytku publicznego. Swoimi działaniami buduje porozumienie, rozwija dialog pomiędzy kulturami, wyznaniami, narodami. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszych projektów i działalności poprzez odpis 1% ze swojego podatku na naszą Fundację i poparcie tym samym cennej inicjatywy obywatelskiej.
Konto wpłat : PL 21 1240 6670 1111 0000 5647 6763,
Fundacja PRO ARTE, KRS 0000085851