SIMCHA – Festiwal Kultury Żydowskiej

KONKURS FOTOGRAFICZNY
OBLICZA ŻYDOWSKOŚCI – ŻYDZI I WSPÓŁCZESNOŚĆ
przy XII Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA 23-28 maja 2010 we Wrocławiu.

Organizatorami konkursu są Fundacja PRO ARTE, Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Fotografii “Domek Romański” i Gazeta Wyborcza.

Zachęcamy wszystkich miłośników i amatorów fotografii, realizujących prace na wysokim poziomie artystycznym do udziału w konkursie i podzielenia się swoim sposobem postrzegania kultury żydowskiej we Współczesnej Polsce.

Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną opublikowane w Gazecie Wyborczej i zawisną na wystawie pokonkursowej w Dolnośląskim Centrum Fotografii “Domek Romański”.

Na zdjęcia czekamy do 14 maja 2010. Wyniki zostaną ogoszone podczas festiwalu.

Zdjęcia proszę przesyłać na adres:
DCF Domek Romański
pl. Nankiera 8
50-140 Wrocław

Wszelkie pytania proszę przesyłać na adres: biuro@proarte.org.pl

REGULAMIN KONKURSU www.simcha.art.pl


XII FESTIWAL KULTURY   ŻYDOWSKIEJ SIMCHA


23-28 maja 2010


Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA i Koncerty Hawdalowe przybliżają kulturę  żydowską społeczeństwu Dolnego Śląska i miasta Wrocław od przeszło 12 lat. Również w tym roku, w samym sercu Dzielnicy Wzajemnego Szacunku zorganizowane zostaną wydarzenia gromadzące osoby spragnione sztuki, wiedzy i kontaktu z tradycją żydowską, otwarte na dialog i potrzebę wzajemnej tolerancji i szacunku.

W tym roku zostaną zorganizowane koncerty w Synagodze Pod Białym Bocianem, spotkania i warsztaty, cykl wykładów i dyskusji, spacery po ważnych dla kultury żydowskiej częściach Wrocławia oraz pokaz filmów wyróżnionych na warszawskim festiwalu Żydowskie Motywy.

Głównym celem przedsięwzięcia jest sięganie do wspólnych, kulturowych korzeni, przybliżenie publiczności kultury żydowskiej, duchowości, mądrości i piękna żydowskiej tradycji, która przez wieki powstawała na terenach Polski, przetrwała tragedię narodu żydowskiego i wciąż fascynuje.

Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA łamie stereotypy, uczy szacunku i tolerancji dla odmienności kultur, sposobów postrzegania świata.

Już teraz serdecznie Państwa zapraszamy!