SIMCHA – FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ

 

Odbywa się Wrocławiu od roku 1999. Z roku na rok przyciąga coraz większe grono publiczności i artystów, wspólnie kreujących jego atmosferę. Imprezy odbywają się w Synagodze pod Białym Bocianem we Wrocławiu.
Program Festiwalu obejmuje główny nurt – wieczornych spotkań w synagodze: koncertów muzyki synagogalnej oraz klezmerskiej z udziałem światowej sławy artystów oraz wykłady i spotkania z wybitnymi osobistościami żydowskiej społeczności, różnorodne wystawy, filmy, panele dyskusyjne, kursy języka hebrajskiego oraz dni kuchni żydowskiej w historycznej Restauracji Monopol.
Głównym celem przedsięwzięcia jest sięganie do wspólnych, kulturowych korzeni, przybliżenie publiczności kultury żydowskiej, duchowości, mądrości i piękna żydowskiej tradycji, która przez wieki powstawała na terenach Polski, przetrwała tragedię narodu żydowskiego i wciąż fascynuje.
Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA łamie stereotypy, uczy szacunku i tolerancji dla odmienności kultur, sposobów postrzegania świata.