ks. dr Aleksander Radecki, Tomasz Głuchowski

WIECZORY  TUMSKIE  2019

21. SEZON  ARTYSTYCZNY

31 marca 2019 r

Zapraszamy serdecznie na pierwszy w tym roku Wieczór Tumski, który w szczególny sposób będzie poświęcony Wielkiemu Postowi. Zapraszamy w niedzielę, 31 marca br., o godz. 18.00 do kościoła św. Krzyża na Ostrowie Tumskim.

W pierwszej części wykład zatytułowany: „Ze Słownika Wyrazów Bardzo Obcych: POST” wygłosi niezwykły wrocławski kapłan, wieloletni Ojciec Duchowny Metropolitalnego Wyższego  Seminarium Duchownego we Wrocławiu, ks. dr Aleksander Radecki.

W części muzycznej z recitalem poświęconym muzyce Wielkiego Postu, wystąpi znakomity wrocławski wirtuoz organów, wykładowca Akademii Muzycznej, pierwszy organista kościoła O.O. Dominikanów – Tomasz Głuchowski. W programie koncertu usłyszymy m. in. kompozycje Johanna Sebastiana Bacha, Dietricha Buxtehudego, Marcela Dupré i Mieczysława Surzyńskiego.

Wstęp wolny.  

Program koncertu

Tomasz Głuchowski – organy

1. Dieterich Buxtehude (1637-1707) – preludium chorałowe Ach Herr mich Armen Sünden BuxWV 178

2. Jan Sebastian Bach (1685-1750) – preludium chorałowe O Mensch bewein dein Sünde gross BWV 622

3. Ernst Köhler (1799-1844) – Einleitung zu Graun’s Tod Jesu

4. Mieczysław Surzyński (1866-1924) – Choral varie Jezu Chryste, Panie miły op. 50

5. Marcel Dupré (1886-1971) – Stacja VIII z Le Chemin De La Croix op. 29

6. Marian Sawa (1937-2005) – Improperia I, II, III

KS. ALEKSANDER RADECKI

Aleksander Marian Radecki urodził się 5 września 1951 r. w Mikołowie (województwo śląskie, archidiecezja katowicka) jako drugi syn Henryka i Klary zd. Jastrzębskiej; po nim przyszły na świat jeszcze dwie siostry. Chrzest miał miejsce w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Mikołowie 23 września 1951 r.

Ze względu na pracę zarobkową ojca Henryka, rodzina w roku 1954 przeniosła się do Raciborza (diecezja opolska, województwo w tamtym czasie opolskie, obecnie śląskie).

Do pierwszej spowiedzi św. i tzw. wczesnej pierwszej Komunii św. Aleksander przystąpił w wieku lat sześciu, a zaledwie dwa lata później (6 czerwca 1959 r.) do sakramentu bierzmowania.

Ojciec Henryk zmarł, mając lat 54 w dniu 22 maja 1964 r., co oznaczało poważne trudności w utrzymaniu czwórki dzieci przez owdowiałą matkę.

Równolegle z nauką w Szkole Podstawowej nr 11 Aleksander podjął naukę w miejscowej Szkole Muzycznej I stopnia w klasie fortepianu, która pozwoliła mu w przyszłości pełnić zadania organisty w seminarium duchownym oraz animować zespoły wokalne w parafiach, w których posługiwał. Ta dodatkowa edukacja zakończyła się wraz z ukończeniem II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu w roku 1969.

Gdy po egzaminach maturalnych poważna choroba nerek wymagała długiego leczenia szpitalnego, przyszły kapłan nawet nie próbował nawiązywać kontaktów z jakimkolwiek seminarium duchownym, ale świadomie i dobrowolnie zdecydował się na pracę fizyczną w Raciborskiej Fabryce Kotłów w charakterze pomocnika ślusarza (w tym samym zakładzie pracował jego śp. ojciec, mama oraz brat).

Formację ku kapłaństwu rozpoczął w roku 1970 w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święceń kapłańskich diakonowi Aleksandrowi Radeckiemu i jego 23. współbraciom udzielił ks. abp Henryk Gulbinowicz w archikatedrze wrocławskiej w dniu 29 maja 1976 r.

Pierwszą placówką duszpasterską młodego ks. Aleksandra Radeckiego była parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie Zdroju w latach 1976-1980. Kolejnym etapem duszpasterskiej posługi (1980-1983) stała się parafia pw. św. Jerzego i Podwyższenia Krzyża Świętego we Wrocławiu Brochowie. Trzecią placówką wikariuszowską (1983-1985) była wielka parafia pw. św. Rodziny na Biskupinie i Sępolnie (w tym samym dekanacie Wrocław Wschód). W ostatnich dniach sierpnia 1985 r. bp Tadeusz Rybak (1929-2017) skierował ks. Radeckiego do parafii pw. św. Jadwigi w Mokrzeszowie w charakterze administratora, później proboszcza tejże parafii. Posługa w tej wspólnocie, trwająca nieco ponad 6 lat (1985-1991), pozwoliła zdobyć księdzu kolejne, nowe doświadczenia.

Z dniem 25 czerwca 1991 r. rozpoczęła się nowa misja kapłana, trwająca 23 lata: ojciec duchowny Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

Ten etap życia i posługi ks. Aleksandra Radeckiego okazał się niezwykle dynamiczny. Chociaż podstawą wszelkich posług były zajęcia z klerykami, przynależne ojcom duchownym, to był to czas, w którym o. Radeckiemu udało się: ukończyć studia licencjackie (1996) i zdobyć doktorat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (2006); ukończyć Szkołę Formacji Ojców Duchownych Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych (1996-1997) oraz Podyplomowe Studium Duchowości Katolickiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2007); podejmować posługę rekolekcyjną na terenie całej Polski (głównie dla kapłanów, kleryków, zakonników i sióstr zakonnych). Polami dla dzieła ewangelizacji okazały się: prasa katolicka, rozgłośnie radiowe i telewizyjne, a także książki jego autorstwa. Seminaryjna rozmównica była miejscem niezliczonych spowiedzi św. dla osób z zewnątrz.

W latach 2005-2013 ks. Radecki pełnił funkcje Diecezjalnego Dyrektora Unii Apostolskiej Kleru Archidiecezji Wrocławskiej, wspomagając jednocześnie prace Dyrektora Krajowego UAK. Dobrowolną rezygnację z tego urzędu przyjął arcybiskup Marian Gołębiewski w dniu 30 stycznia 2013 r. Również w roku 2005 włączono o. Radeckiego do Rady Programowej ds. Formacji Stałej Kapłanów w Archidiecezji Wrocławskiej.

Odznaczenie kościelne Rochettum et Mantolettum otrzymał 15 maja 1992 r. z rąk kard. Henryka Gulbinowicza, a 20 września 1993 r. został Prałatem Honorowym Jego świątobliwości papieża Jana Pawła II (dokument ten wręczył ojcu duchownemu metropolita wrocławski podczas seminaryjnej wieczerzy wigilijnej 1993 r.).

Pożegnanie ojca duchownego Aleksandra Radeckiego nastąpiło ostatecznie z dniem 28 czerwca 2014 r., gdy na mocy dekretu abp. Józefa Kupnego z dnia 17 czerwca 2014 r. został mianowany wikariuszem biskupim ds. stałej formacji kapłanów. Wprawdzie nadal mieszkał w gmachu Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, ale miejscem jego posługi był gabinet w Metropolitalnej Kurii Wrocławskiej.

Taka sytuacja pozwalała ks. Aleksandrowi Radeckiemu nadal angażować się w dzieło ewangelizacji poprzez głoszenie okolicznościowych homilii i konferencji w parafiach i klasztorach, prowadzenie rekolekcji i kolejne publikacje. Poza dyżurami w kurii gros czasu poświęcał spowiadaniu osób, które osobiście o to prosiły, przyprowadzając kolejne osoby.

Od października 2017 r. zlecono ks. Radeckiemu prowadzenie wykładów i ćwiczeń ze spowiednictwa dla wrocławskich diakonów.

Z dniem 1 lutego 2019 r. ks. Radecki został zwolniony z zadań wikariusza biskupiego ds. duchowieństwa i zamieszkał w katedralnej plebani jako rezydent.

Tomasz Głuchowski

Absolwent kaliskich szkół średnich: Technikum Budowy Fortepianów oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia (klasa organów Kazimierza Madziały). W latach 1996-2004 studiował w klasie organów Klemensa Kamińskiego i w klasie klawesynu Marty Czarny-Kaczmarskiej we wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Oprócz studiów i kursów mistrzowskich istotny wpływ na jego osobowość artystyczną wywarły liczne wyjazdy naukowe do Holandii (2008-10), gdzie miał sposobność kształcić się w grze na historycznych instrumentach pod kierunkiem Petera van Dijka z Utrechtu. Po ukończeniu studiów doktoranckich u Andrzeja Chorosińskiego i Magdaleny Czajki  uzyskał stopień doktora sztuki (2011). Jest również absolwentem Podyplomowych Studiów Monodii Liturgicznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (2018). Od 2005 roku jest organistą wrocławskiego kościoła oo. dominikanów pw. św. Wojciecha. Wykłada w macierzystej uczelni oraz prowadzi klasy klawesynu i organów we wrocławskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia. Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą. Ma w dorobku nagrania z muzyką organową i kameralną. Zasiada w jury ogólnopolskich konkursów organowych oraz pianistycznych. Jest współzałożycielem i kierownikiem artystycznym wrocławskiego zespołu muzyki dawnej „Ars Concordiae”. Prowadzi działalność społeczną w kilku fundacjach i stowarzyszeniach. Sprawuje kierownictwo artystyczne Ogólnopolskiego Festiwalu Muzycznego „Lato Organowe w Krotoszyńskiej Farze”. Jest konsultantem do spraw budowy i remontów organów (m.in. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu) i stroicielem historycznych instrumentów klawiszowych.