JE ks. arcybiskup prof. dr hab. Jeremiasz oraz Chór męski „Oktoich”

Serdecznie zapraszamy na czerwcowe Wieczory Tumskie, które odbędą się 30 czerwca 2013 r. o godz. 19.00 w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku, ul. św. Jadwigi we Wrocławiu.

Rok 2013 został ogłoszony przesz UNESCO rokiem św.św. Cyryla i Metodego w 1150 rocznicę rozpoczęcia misji Apostołów Słowian na Morawach. Zapraszamy więc na szczególny wieczór poświęcony tym dwóm świętym.

Wykład pt. „Dziedzictwo św.św. Cyryla i Metodego” wygłosi JE ks. arcybiskup prof. dr hab. Jeremiasz – Ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

W części muzycznej wysłuchamy koncertu znanego chóru cerkwi prawosławnej św.św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu „OKTOICH”, pod dyrekcją o. Grzegorza Cebulskiego. W ich wykonaniu usłyszymy hymny stałe Św. Liturgii, Wieczerni, Jutrzni w komp. Metr. Hilariona, D. Christowa, M. Kiedrowa, I. Denisowej oraz hymny z XIV- wiecznego oficjum ku czci Świętych Cyryla i Metodego.

Wstęp wolny

abp_JeremiaszAbp Jeremiasz (Jan Anchimiuk)
Ur. 3.10.1943 w Odrynkach, woj. podlaskie;
Ks. abp dr hab., prof. ChAT, kierownik Katedry Pisma Świętego Nowego Testamentu ChAT; Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Nauki teologiczne: prawosławna egzegeza Nowego Testamentu. Studia: ChAT w Warszawie (1965), Moskiewska Akademia Duchowna (1965–1966), Uniwersytet w Zurichu (1966–1968). Pracownik naukowo-dydaktyczny ChAT (1968). Członek Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów (1975–1983 i 1983–1991). Ordynariusz diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (1983). Prace z zakresu wiedzy nowotestamentowej i aktualnych problemów z życia Kościołów, m.in.: Aniołów sądzić będziemy. Elementy antropologii i angelologii w 1 Kor., ChAT, Warszawa, (1981). Rektor ChAT (1996-2002). Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (2002). Wiceprzewodniczący Komisji ds. Dialogu pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną. Członek międzywyznaniowego zespołu tłumaczy, który dokonał ekumenicznego przekładu wszystkich Ewangelii: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana, Dziejów Apostolskich, Listów Powszechnych, Listów do Rzymian i Galacjan. Komisja rozpoczęła pracę nad tłumaczeniem 1 Listu do Koryntian.

grzegorz cebulskiks. protodiakon Grzegorz Cebulski.
Absolwent Liceum Muzycznego we Wrocławiu ( klasa fagotu) i Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
W latach 1989-91 – słuchacz Moskiewskiej Akademii Duchownej.
Od roku 1988 pełnił funkcję dyrygenta-psalmisty przy wrocławskich cerkwiach.
Współpracuje i wielokrotnie występował ze świeckimi chórami wykonując partie solowe.
Autor opracowań i aranżacji chóralnych.
Dwukrotny laureatem nagrody dyrygenckiej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce (1987, 1994). W 1993 roku decyzją Soboru Biskupów Cerkwi Prawosławnej w Polsce został nagrodzony Orderem św. Marii Magdaleny, a 2005r. Orderem śww. Cyryla i Metodego –Cerkwi Czeskiej.
Od 1995 roku w składzie duchowieństwa Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.
W 1997 roku został uhonorowany przez Ministra Kultury i Sztuki tytułem Zasłużonego Działacza Kultury oraz w 2006 medalem Gloria Artis i Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Jest wykładowcą Międzynarodowego Seminarium muzykologicznego Convivium w Czechach. Artysta chóru Cantores Minores Wratislavienses. Członek Kapituły Akademii Fonograficznej „Fryderyki”.

oktoich_cerkiewnyChór męski „Oktoich”- przy wrocławskiej cerkwi świętych Cyryla i Metodego, powstał we wrześniu 1991 roku.
Repertuar chóru stanowią hymny, teksty liturgiczne i ich muzyka w tradycji słowiańskiej- Bułgarii, Serbii, Rusi Kijowskiej, Polski Jagiellonów, Ukrainy i Rosji, a także w jęz. greckim – z kręgu tradycji bizantyjskiej (Św. Góry Atos) i muzyka Cerkwi Gruzińskiej.
Chór nagrał 8 płyt CD – w tym nominacja do nagrody Fryderyków 2008 – a także programy Telewizji Polskiej, Czeskiej, Rosyjskiej i Niemieckiej.
W ciągu 20 lat działalności, zespół dał ok. 800 koncertów w Polsce i w renomowanych salach koncertowych i filharmonicznych Europy: Moskwy, Londynu, Brukseli, Budapesztu, Tbilisi, Kiszyniowa, Bukaresztu, Pragi, Berlina, Monachium, Hanoweru, a także we Francji;
Jest 4-krotnym laureatem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki cerkiewnej w Hajnówce (I i II miejsce; 1992, 1994, 2006, 2011 r.), Międzynarodowego Festiwalu Kunsztu Śpiewu Diakońskiego w Moskwie – nagroda specjalna (1997 r.).
2-krotnie Festiwal Chopinowski w Dusznikach,
15-krotne Koncerty w Katedrze Berlińskiej
Zamek Królewski w Warszawie 1998 r.
3-krotne Koncerty Adwentowe w Filharmonii Monachijskiej,
Festiwal Kultury Polskiej – „Europalia – Promocja Wrocławia” w Brukseli – 2000 r.
Festiwal de Musique Sacree de Liguge – Francja 2001 r.
Festiwal Kultury Polskiej w Rosji – Moskwa 2002 r.
Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr Wojskowych – Kraków 2003 r.
Dni Kultury – Instytut Polski i Stowarzyszenie Chopinowskie – Londyn 2004 r.
Międzynarodowy Wiosenny Festiwal –  Budapeszt 2005 r.
Wielka Inscenizacja 60-lecia zakończenia wojny – Wrocław 2005 r.
II i IV Zjazd Gnieźnieński – Gniezno 2003 i 2005r
Dni Kultury Polskiej w Rumunii i Gruzji (2006, 2007 r.)
Tygodnie Polskie w Maklenburgii (2007 r.)

W 1999 roku dekretem śp. Ks. Abp. gen dyw. Mirona Chodakowskiego – chór został powołany do niesienia swej posługi w strukturach Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego przy Śląskim Okręgu Wojskowym.
W ramach tej właśnie działalności, chór daje dziesiątki koncertów dla społeczności kombatanckich, Sybirackich, wojskowych i attachatów wojskowych.
Tradycją jest obecność zespołu na uroczystościach rocznicowych i innych w miejscach kaźni jeńców wojennych w KL. Łambinowicach, Walimia i Głuszycy, cmentarzach wojennych Wrocławia i spotkań świątecznych w jednostkach wojskowych na terenie całego Śląskiego Okręgu Wojskowego.
W roku 2004 chór został uhonorowany Ogólnopolską nagrodą im. św. Brata Alberta – za całokształt działalności kulturalno-charytatywno-ekumenicznej. Zespół Oktoich był goszczony i uświetniał uroczystości z udziałem Papieża Jana Pawła II, Patriarchy Konstantynopola – Bartłomieja I, Patriarchy Moskwy i wszech Rusi Aleksego II; Teoktysta I – Patriarchy Rumunii; Eliasza II – Patriarchy Gruzji oraz wielu innych dostojników Kościelnych i Państwowych.
Sympatycznym epizodem w działalności chóru był kontakt nawiązany z zespołem Golec uOrkiestra, co zaowocowało wspólnym programem TV „Stacja Milówka’ i kilkoma wspólnymi koncertami m.in. Festiwal Sopot 2002 roku, a także teledyskami.
Chórzyści Oktoichu są odznaczeni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także MON-u i Stowarzyszeń Kombatanckich medalami „Zasłużony dla Kultury Polskiej”„Gloria Artis” i „Pro Memoria”.
W listopadzie 2009 roku na zamówienie Kancelarii Prezydenta RP zespół nagrał, wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną SOW, płytę CD „Bo wolność Krzyżami się mierzy” o tematyce patriotyczno-wojskowej.
Od 2009 r. zespół występuje również w składzie mieszanym.

W 2011 roku chór obchodził swoje 20-lecie, które zakończył koncertem jubileuszowym 8 grudnia w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Od początku zespół prowadzi ks. protodiakon Grzegorz Cebulski.
„W ciągu tego minionego okresu, chór „Oktoich” stał się ambasadorem Polski i swego miasta Wrocławia, na płaszczyźnie kulturalnej, ekumenicznej, charytatywnej a także patriotycznej.
Jest „wizytówką” tej najlepszej karty historii naszej Ojczyzny; Matki wielu narodów i ich spuścizny. Jako chór związany z Kościołem, – głosi prawdy ewangeliczne zawarte w pięknie muzycznych kompozycji; jako chór związany z Wojskiem Polskim i Synowie Rzeczpospolitej wielu Narodów,- modlitewnie wspomina tych wszystkich przodków, którzy mimo różnic co do wiary, czy narodowości potrafili być ze sobą i wzajemnie się przenikać i obdarowywać tym co mają najlepszego.”
( z laudacji prof. Zduniakowej, podczas wręczenia nagrody im. św. Brata Alberta )

Oktoich (scs – gr. oktoechos) – nazwa księgi liturgicznej (w Kościele Zachodnim – kancjonał). Nazwa pochodzi od zawartych w niej tekstów liturgicznych wg ośmiu kolejno następujących po sobie tonacji (scs – głasy). Księga zawiera materiał liturgiczny w postaci kanonów, kantyków, stichir, itp. przeznaczonych dla nabożeństw w ciągu tygodnia typu jutrznia, nieszpory, kompleta, nokturn, podzielony na osiem tonów powtarzających się co osiem tygodni. Oktoich ułożony został przez św. Jana Damasceńskiego (VIII w.), św. Józefa Hymnografa i Teofana (IX w.). Nabożeństwa wg Oktoichu odprawiane są od drugiej niedzieli po święcie Zesłania Ducha Św., do niedzieli o Faryzeuszu i Celniku, czyli niedziel przygotowujących do Wielkiego Postu, kiedy to Oktoich zostaje zastąpiony Triodionem Postnym, a następnie Triodionem Kwietnym (od Wielkanocy do Zesłania Ducha Św.).

www.oktoich.art.pl