Pandemia Wielkim Postem – w drodze do Zmartwychwstania

WIECZORY TUMSKIE 2021

28 marca 2021 r.

Pandemia Wielkim Postem – w drodze do Zmartwychwstania

Zapraszamy serdecznie na pierwszy w 2021 roku Wieczór Tumski, poświęcony refleksjom 
na temat cieni życia w pandemii, które odciskają swoje piętno w czasie Wielkiego Postu oraz Świąt Wielkanocnych.

Wieczór odbędzie się online – dzięki transmisji na żywo. Transmisja rozpocznie się o godz. 18.00.

Link do transmisji: https://www.facebook.com/events/787809555463893

W pierwszej części dominikanin, Ojciec Andrzej Kuśmierski, podzieli się refleksjami dotyczącymi obecnych, trudnych czasów, kiedy często brakuje nam nadziei, bliskości i poczucia wspólnoty. Czasy pandemii odbierają poczucie spokoju, stabilności oraz nadziei na odnowę, które tak ściśle związane są z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi. Wspólnie, z pragnieniem spełnienia , wkroczmy w ten specjalny, świąteczny czas pełen refleksji. 

W muzycznej części wieczoru wystąpi wybitna sopranistka Olga Ksenicz wraz ze znakomitym organistą Tomaszem Głuchowskim. Wykonają oni dla Państwa kompozycje Marcela Dupré, Johanna Sebastiana Bacha, Tommaso Traetta oraz Emanuele Astorga. 

Udział w wydarzeniu jest darmowy.

Pandemia Wielkim Postem – w drodze do Zmartwychwstania

Wieczór Tumski będzie próbą refleksji nad naszą duchową kondycją, przyjrzeniem się dzisiejszej kulturze oraz religijności w wydarzeniu, które zupełnie z duchem nie ma nic wspólnego – w lustrze pandemii. Ta pandemia, jakże brzemienna już w skutki, zmusiła nas do zadania podstawowych pytań. Z jednej strony coś obnaża, jak prawdziwy Wielki Post, ale można odczytać to również jako zaproszenie do nowej, lepszej „normalności” życia – dotyczy to zarówno ekonomii, polityki, solidarności społecznej, ale także religijności, obrazu Boga i całego Kościoła. Czy znajdziemy jakieś światło w ciemności pandemii, gdzie tak okazujemy się słabi? Czy zbyt łatwo nie odczytujemy tego dramatu jako karcące upomnienie Boga?

Andrzej Kuśmierski OP urodził się w 1966 roku w Wałczu. W wieku 22 lat wstąpił do Zakonu Dominikanów, po czym 7 lat później przyjął święcenia kapłańskie. Studia kontynuował w Hiszpanii w Salamance, które uwieńczył tytułem licencjata teologii Facultad de Teologia de San Esteban. W roku 2015 został mianowany koordynatorem obchodów jubileuszu 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego – ludzie, nadzieja i odnowa uczyniły to doświadczenie szczególnie cennym. Obecnie jest subprzeorem klasztoru Dominkanów we Wrocławiu, spowiednikiem i opiekunem dorosłych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Ojciec Andrzej Kuśmierski jest także opiekunem Filozoficzno-Teologicznej Szkoły Bł. Czesława. Mieszka we Wrocławiu.

Niedziela, 28.03.2021 r.

Kolegiata Krzyża Św./Wrocław

Olga Ksenicz – sopran

Tomasz Głuchowski – organy

Program koncertu

Marcel Dupré (1886-1971)

           Crucifixion z Symphonie-Passion op. 23.

Emanuele Astorga (1680-1757)

           aria Sancta Mater, istud agas ze Stabat Mater

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

           rec. i aria Ich will dir mein Herze schenken z Pasji według św. Mateusza BWV 244

Marcel Dupré (1886-1971)

            Lamento op. 24.

Tommaso Traetta (1727-1779)

           aria Inflammatus, et accensus ze Stabat Mater

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

           aria Ich folge dir gleichfalls z Pasji według św. Jana BWV 245

Marcel Dupré (1886-1971)

            Resurrection z Symphonie-Passion op. 23.

Olga Ksenicz jest absolwentką Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Była w klasie prof. Piotra Łykowskiego, czego zwieńczeniem było zdobycie dyplomu z wyróżnieniem. Obecnie jest pracownikiem naukowym, adiunktem, macierzystego wydziału. Pracę na nim rozpoczęła bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu. Przed podjęciem studiów muzycznych sopranistka ukończyła z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną II st. w Zielonej Górze (była w klasie ad. Anny Ulwańskiej) oraz koncertowała jako solistka i kameralistka Zespołu Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis, mającego swą siedzibę w Gdańsku. W 2007 roku śpiewaczka zrealizowała swój przewód doktorski na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach i od października tego samego roku prowadzi samodzielną klasę śpiewu solowego na Wydziale Wokalnym wrocławskiej Akademii Muzycznej. W czerwcu 2014 roku sfinalizowała na rodzimej uczelni procedurę habilitacyjną. Na wrocławskiej uczelni Olga Ksenicz prowadzi również wykłady w ramach przedmiotu Zarys stylistyki muzyki dawnej (wcześniej pod nazwą: Seminarium wykonawstwa muzyki dawnej) oraz Retoryka i zdobnictwo.

Śpiewaczka współpracowała jako solistka m. in. z Warszawską Operą Kameralną, na scenie której debiutowała w 2005 roku partią Królowej Nocy w operze Czarodziejski flet W. A. Mozarta. Ta sama partia stała się również debiutem sopranistki na scenie szczecińskiej Opery na Zamku w lutym 2007 roku. Wokalistka występowała także na estradach Filharmonii Wrocławskiej, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu i Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, koncertowała z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej
w Katowicach oraz zespołami Filharmonii Częstochowskiej i Filharmonii Koszalińskiej pod kierunkiem takich dyrygentów jak: Marek Pijarowski, Mirosław Jacek Błaszczyk, Jacek Kraszewski, Ruben Silva oraz Jerzy Swoboda. Sopranistka współpracowała także jako wykonawczyni strony wokalnej spektakli, z Teatrem im. J. Kochanowskiego w Opolu.

W trakcie studiów muzycznych wokalistka uczestniczyła w licznych kursach interpretacyjnych i mistrzowskich, odbywających się m. in. w ramach międzynarodowych festiwali Wratislavia Cantans, pracując pod kierunkiem wybitnych artystów oraz pedagogów polskich i zagranicznych, m. in. prof. Christiane Hampe, Izabelli Kłosińskiej, Jadwigi Romańskiej-Gabryś, Ewy Iżykowskiej (dyplom mistrzowski w roku 2002), Ingrid Kremling-Domanski (dyplom mistrzowski w roku 2003, 2005 oraz 2011), Ralfa Döringa i Paula Esswooda. Przebywała także na stypendium w Hochschule für Musik w Kolonii, pracując pod kierunkiem śpiewaczki o europejskiej renomie i znakomitego pedagoga – prof. Barbary Schlick). Była także stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działalność pedagogiczną wokalistka łączy z regularnym uczestnictwem w kolejnych kursach interpretacyjnych, m. in. pod kierunkiem prof. Helgi Meyer-Wagner, prof. Ingrid Kremling-Domanski, prof. Piotra Kusiewicza oraz prof. hc Teresy Żylis-Gara, oraz z działalnością koncertową. Na swoim koncie sopranistka ma także dokonane dla firmy fonograficznej Musicon nagranie płyty z prawykonaniem współczesnym utworów religijnych Józefa Elsnera, zrealizowane w ramach nowatorskiego projektu Musica Claromontana (przywracanie do obiegu muzycznego utworów zachowanych w archiwach muzycznych klasztoru jasnogórskiego).

Repertuar wokalistki obejmuje szerokie spektrum utworów od renesansu po współczesność, ze szczególnym jednak naciskiem na muzykę oratoryjno-kantatową baroku i klasycyzmu, zwłaszcza włosko- i niemieckojęzycznego kręgu kulturowego (twórczość m. in. C. Monteverdiego, A. Scarlattiego, G. B. Pergolesiego, A. Vivaldiego, G. F. Haendla, J. S. Bacha, J. Haydna oraz W. A. Mozarta).

Zdobyte przez Olgę Ksenicz laury konkursowe to m. in.:

 • wyróżnienie za wykonanie arii barokowej na I Ogólnopolskim Konkursie Sopranowym
  im. Haliny Halskiej we Wrocławiu (w roku 2001)
 • wyróżnienie za wykonanie utworów patrona konkursu na II Konkursie Pieśni i Arii
  im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach (w roku 2002)
 • III nagroda i nagroda specjalna (za wykonanie Pieśni Roksany z opery Król Roger Karola Szymanowskiego) na VI Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Słowiańskiej
  w Katowicach (w roku 2003)
 • etap finałowy przesłuchań Concorso Internazionale di canto per IV centrnario dell’opera
  w Weronie (2007 rok).

Tomasz Głuchowski jest absolwentem kaliskich szkół średnich: Technikum Budowy Fortepianów oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II st. (klasa organów Kazimierza Madziały). W latach 1996-2004 studiował organy w klasie Klemensa Johannesa Kaminskiego i klawesyn w klasie Marty Czarny-Kaczmarskiej we wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Oprócz studiów i licznych kursów mistrzowskich, istotny wpływ na jego osobowość artystyczną wywarły liczne wyjazdy naukowe do Holandii (w latach 2008-10), gdzie miał sposobność kształcić się na historycznych instrumentach pod okiem Petera van Dijka z Utrechtu. Po ukończeniu studiów doktoranckich na Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego pod okiem Andrzeja Chorosińskiego oraz Magdaleny Czajki, w maju 2011 r. uzyskał stopień doktora sztuki, a w listopadzie 2019 r. stopień doktora habilitowanego nadany przez Senat Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jako absolwent Podyplomowych Studiów Monodii Liturgicznej na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie (w latach 2016-2018) rozwija również swoje zainteresowania chorałem gregoriańskim.

Obecnie jest tytularnym organistą wrocławskiego kościoła dominikanów (p.w. św. Wojciecha). Jest też adiunktem w macierzystej uczelni – w Katedrze Muzyki Kościelnej, nauczycielem dyplomowanym klawesynu i organów we wrocławskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st., a także konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej oraz jurorem krajowych konkursów organowych i pianistycznych. Prowadził też kursy improwizacji i interpretacji muzyki organowej w kraju (Cieszyn, Kalisz, Wrocław) i we Włoszech (Werona) oraz wykłady z zakresu muzyki organowej, organologii i śpiewu gregoriańskiego.

Tomasz Głuchowski jest także stałym współpracownikiem Orkiestry Symfonicznej NFM i innych zespołów tej instytucji oraz współzałożycielem i kierownikiem artystycznym wrocławskiego zespołu muzyki dawnej Ars Concordiae, członkiem ensemble Sanssouci – zespołu barokowego Filharmonii Opolskiej. Koncertuje jako solista (organista, klawesynista) i kameralista w kraju i zagranicą. Posiada w swoim dorobku kilkanaście płyt CD z muzyką organową i kameralną (klawesyn/bc.).

Należy do Rady Programowej fundacji Il Canto, oraz innych stowarzyszeń: Verein zur Erforschung und Erhaltung schlesischer Orgeln e.V, Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej.

Jest czynnym kuratorem organów Narodowego Forum Muzyki oraz konsultantem ds. projektów renowacji i rewitalizacji organów we wrocławskich kościołach: Opieki Św. Józefa (Karmelici), Św. Wojciecha (Dominikanie). Jest uznanym specjalistą w zakresie strojenia i temperacji historycznych (m. in.: Wratislavia Cantans, Forum Musicum).

Jako dyrektor artystyczny tworzy Festiwal Muzyczny Lato Organowe w Krotoszyńskiej Bazylice oraz koordynuje koncerty organowe w NFM, a także cykl Wieczory Czesławowe
w kościele dominikanów we Wrocławiu.

W roku 2017 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi. Ponadto jest nagradzany jako pedagog akademicki (nagroda Rektora AMKL) oraz szkolnictwa muzycznego (dyplomy CEA, nagrody dyrektorskie).