Ogłoszenie: nabór do tenorów i basów

Chór Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu

 pod dyrekcją

 Stanisława Rybarczyka

ogłasza nabór do tenorów i basów

 Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt.

Agata Szakiel

chorsynagogalny@gmail.com

  +48 697 917 339