(Polski) Wieczór kolędowy
Jan Miodek
Chór Chłopięcy Pueri Cantores Wratislavienses