PATRONAGE

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Urząd Miejski Wrocławia
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Program Młodzież
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Auswärtiges Amt
Taube Funation for Jewish Life and Culture
Joint