Cyprian Kamil Norwid

31 października 2021 r.

 

200. ROCZNICA URODZIN CYPRIANA KAMILA NORWIDA

„Słowa o Norwidzie”

Październikowy Wieczór Tumski poświęcony będzie Cyprianowi Kamilowi Norwidowi z okazji 200. rocznicy urodzin. Wybitnemu twórcy epoki romantyzmu, poecie, prozaikowi, dramatopisarzowi, malarzowi i rysownikowi. Zapraszamy serdecznie 31 października br. do Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pl. Katedralny 1 o godz. 18:00.

Bogusław Kierc wygłosi bardzo osobisty wykład o Cyprianie Kamilu Norwidzie i jego twórczości zatytułowany „Słowa o Norwidzie”.

W drugiej części wieczoru utwory Fryderyka Chopina oraz improwizacje własne wykona, wybitny pianista i kompozytor, Mirosław Gąsieniec, a wiersze Cypriana Kamila Norwida recytował będzie Bogusław Kierc.

Wstęp wolny

Wieczór odbędzie się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

 

Bogusław Kierc ur. 1943 r. w Bielsku-Białej, poeta, krytyk literacki, aktor, reżyser, pedagog, edytor utworów Rafała Wojaczka, dramaturg. Uhonorowany m.in. Nagrodą PolCul Foundation, Medalem im. Anny Kamieńskiej, Nagrodą im. Jana Dormana, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Gloria Artis.  Autor licznych tomów poetyckich i eseistycznych. Ostatnio wydał zbiory poezji „Osa”, „Rytmy albo wiersze stałe”, oraz „Atrakcje i nieszczęścia dla chwilowo żywych” i tom esejów poświęconych poezji Juliana Przybosia – „Płomiennie obojętny (o chłopcu, który chciał być Bogiem)”. Mieszka we Wrocławiu.

 

Mirosław Gąsieniec – ur.1954, pianista i kompozytor, ukończył studia pianistyczne z wyróżnieniem  (1979) oraz studia kompozytorskie także z wyróżnieniem (1988) w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W latach 1972-80 był uczniem i prywatnym stypendystą Witolda Lutosławskiego a w latach 1979 i 1980 był jako pianista dwukrotnie  stypendystą Towarzystwa im.F.Chopina w Warszawie. Laureat krajowych i zagranicznych konkursów kompozytorskich. Twórca muzyki fortepianowej, kameralnej, symfonicznej, oratoryjno-kantatowej i filmowej. W latach 1985-86 był współtwórcą i pianistą Wrocławskiego Tria Fortepianowego, które koncertowało w Polsce i za granicą we współpracy z  Krajowym Biurem Koncertowym i Pagartem. W latach 90-tych utworzył razem z pianistką niemiecką L.Bertok duet fortepianowy, który występował w Polsce i Niemczech. W latach 1991-94 był prezesem Związku Kompozytorów Polskich Oddział we Wrocławiu. Od 1991 r. był dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Śląskiego Festiwalu Muzycznego „Porozumienie”, od 2003 r. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „EuroSilesia”,  w którego rozwój  osobiście zaangażowany był światowej sławy dyrygent Maestro Kurt Masur, ówczesny szef Filharmonii Nowojorskiej, który w 2007 r. został Honorowym Obywatelem Wrocławia. W ramach tego festiwalu wystąpiła m.in. Filharmonia Lipska „Gewandhaus”(1996), New York Philharmonic(2000), Orchestre National de France (2003). Od 2001 do 2011 był wiceprezesem i prezesem Towarzystwa im.F.Chopina we Wrocławiu, kierownikiem artystycznym festiwalu Forum Chopinowskie oraz członkiem Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika F.Chopina we Wrocławiu w 2004 r. W latach 2004 i 2006 był organizatorem i dyrektorem Międzynarodowych Mistrzowskich Kursów Dyrygenckich Maestro Kurta Masura we Wrocławiu. W roku 2000 nagrał płytę solową CD jako pianista z utworami F.Chopina i F.Liszta, w roku 2001 płytę CD wspólnie z K.A.Kulką z sonatami Beethovena i Brahmsa, w roku 2003 nagrana została płyta CD z jego kompozycjami: Kantatą Św. Jan Boży i Św. Jadwiga Śląska w wykonaniu orkiestry i chóru Filharmonii Wrocławskiej z udziałem najwybitniejszego polskiego tenora Wiesława Ochmana. W 2007 nagrał dwie płyty CD ze wszystkimi utworami fortepianowymi Antoniego Stolpego, przedwcześnie zmarłego kompozytora i pianisty polskiego drugiej połowy XIX w. W 1990 za swoją działalność kompozytorską i pianistyczną został uhonorowany odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” przez Ministra Kultury,  w roku 2000  odznaczony „Srebrnym Krzyżem Zasługi” przez Prezydenta Polski, w 2011 „Złotym Krzyżem Zasługi”, w 2018 medalem „Gloria Artis”. Obecnie jako profesor Akademii Muzycznej jest związany z Katedrą Kameralistyki Akademii Muzycznej im.Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Program

 

 

C.K.NorwidKlaskaniem mając obrzękłe ręce

                         Moja piosnka

                         Jak

 

F.Chopin – Mazurek a-moll

 

C.K.NorwidCzemu

                        Trzy strofki

                        Daj mi wstążkę błękitną

                        Italiam! Italiam!

 

F.Chopin – Walc cis-moll

 

C.K.NorwidW Weronie

                         Beatrix

                         Czułość

                         Fatum

 

F.Chopin – Polonez A-dur

 

C.K.NorwidFortepian Chopina