Muzyka w służbie polityki

Szanowni Państwo, w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącymi organizacji wydarzeń kulturalnych w czasie epidemii COVID-19, prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w Wieczorach Tumskich. Aby uczestniczyć w Wieczorze, należy podpisać oświadczenie uczestnika wydarzenia. W ramach możliwości prosimy o wydrukowanie i wypełnienie jednej kopii oświadczenia. Jeśli nie mają Państwo takiej możliwości, na miejscu będzie możliwość wypełnienia oświadczenia.

30 maja 2021 r.

Muzyka w służbie polityki

Majowy Wieczór Tumski będzie poświęcony 80. rocznicy śmierci wybitnego kompozytora, pianisty, polityka – Ignacego Jana Paderewskiego. Zapraszamy serdecznie 30 maja br. do Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim, na placu Katedralnym 1.


Rozpoczęcie o godz. 18.00.

Wieczór rozpocznie muzykolożka Aleksandra Machura, która przybliży postać znakomitego kompozytora, charyzmatycznego polityka – Ignacego Jana Paderewskiego. Wirtuoz fortepianu, który koncertował na całym świecie, miał także niezwykły wpływ na życie polityczne Polski. Walczył o niepodległość kraju, piastował stanowisko premiera i ministra spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej Polskiej. Sukces finansowy, który Mistrz osiągnął dzięki karierze muzycznej, przeznaczył na cele charytatywne oraz patriotyczne. Muzyka
w służbie polityki – życie Ignacego Jana Paderewskiego.

W muzycznej części wieczoru wystąpi wirtuoz gitary klasycznej – Waldemar Gromolak. Wykona on dla Państwa kompozycje Aleksandra Tansmana, Jana Edmunda Jurkowskiego oraz Francisco Tarregi.

Wstęp wolny.

Aleksandra Machura

Studia magisterskie z zakresu teorii muzyki w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego ukończyła z wyróżnieniem, broniąc pracy pt. „Symfonie Agaty Zubel – przemiany gatunku”, za którą otrzymała nagrodę dla najlepszych absolwentów Najlepszy Dyplom Roku w ramach programu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie jest studentką Studiów Doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Granat-Janki przygotowuje pracę doktorską z zakresu teorii muzyki.

Publikuje artykuły naukowe w czasopismach i monografiach zbiorowych w Polsce i za granicą (m.in. „Teoria Muzyki”, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ”, „Musical Analysis. Historia – Theoria – Praxis”, „Principles of Music Composing”). Bierze czynny udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Została zaproszona do wygłoszenia wykładu gościnnego dla studentów Hochschule für Musik Franz Liszt w Weimarze pt. „Reinterpretation of the symphony genre in Agata Zubel’s oeuvre” (Reinterpretacja gatunku symfonii w twórczości Agaty Zubel). Prowadziła w charakterze konferansjera wiele wydarzeń kulturalnych, m.in. koncerty odbywające się w ramach Chińsko-Europejskiego Festiwalu Kultury i Sztuki.

W kręgu jej zainteresowań jest śląska kultura muzyczna, a zwłaszcza twórczość kompozytorów środowiska wrocławskiego; szczególnie zagadnienia, takie jak przemiany gatunków i sposób ich interpretowania przez współczesnych kompozytorów, związki muzyki z innymi dziedzinami sztuki i nauki (filozofia, estetyka, socjologia, literatura), zagadnienia intertekstualności oraz relacji intersemiotycznych w dziele muzycznym.

Waldemar Gromolak

Wirtuoz gitary klasycznej; uznany i wysoko ceniony solista, kameralista i pedagog. Waldemar Gromolak, nieprzerwanie od początku swojej kariery, prowadzi bardzo bogatą działalność artystyczną. Nieustannie występuje z orkiestrami wszystkich filharmonii w Polsce, koncertuje również poza jej granicami. W swoim dorobku artystycznym ma koncerty symfoniczne w Niemczech, Czechach i Libanie, a w kraju  współpracuje z najwybitniejszymi polskimi dyrygentami, m.in. Antonim Witem, Tadeuszem Wojciechowskim, Markiem Pijarowskim, Markiem Mosiem, Wojciechem Czepielem, Jerzym Salwarowskim, Jerzym Koskiem, Mirosławem Jackiem Błaszczykiem, Adamem Klockiem, Wojciechem Rodkiem. Działalność symfoniczna zaowocowała nagraniem słynnego “Concierto de Aranjuez” Joaquina Rodrigo z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Antoniego Wita, który to projekt wyemitowany został w 2. Programie Telewizji Polskiej jako Koncert Noworoczny. Kolejnym istotnym wydarzeniem muzycznym było wydanie płyty z koncertami Joaquina Rodrigo z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej pod dyrekcją Wojciecha Czepiela. Jest to pierwsze polskie nagranie gitarowe, które otrzymało nominację do prestiżowej nagrody muzycznej FRYDERYK. Po uzyskaniu nominacji artysta został członkiem Akademii Fonograficznej. Jest on pierwszym polskim gitarzystą, któremu dane było nagrać najsłynniejsze koncerty gitarowe Joaquina Rodrigo na płycie.

Waldemar Gromolak jest laureatem wielu prestiżowych nagród na najważniejszych międzynarodowych konkursach gitarowych. Na przestrzeni swojej działalności konkursowej zdobył siedem pierwszych nagród, trzy drugie i wiele wyróżnień. Laury zdobyte na konkursach w Weimarze, Pirnie, Kolonii, Volos, Krakowie, Tychach i Łodzi otworzyły mu drogę do występów na najważniejszych festiwalach gitarowych w całej Polsce oraz w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Słowacji, Szwecji, Grecji, Francji, Libanie, na Węgrzech i Białorusi.

Waldemar Gromolak jest również wybitnym kameralistą; występuje z czołowymi polskimi artystami. Jego wszechstronność i otwartość daje mu możliwości uczestniczenia w oryginalnych projektach artystycznych. W 2008 r. nagrał ścieżkę dźwiękową do filmu w reżyserii Feliksa Falka pt. ENEN. W tym samym roku uczestniczył w nagraniu piosenki „Możliwe”, która ukazała się na płycie Anny Marii Jopek „Dwa serduszka cztery oczy”. Jego ostatnia płyta “Waldemar Gromolak-guitar, Aukso String Quintet” została objęta patronatem medialnym 2. Programu Polskiego Radia.

Waldemar Gromolak jest również bardzo cenionym pedagogiem. Zdobytą wiedzą i umiejętnościami dzieli się wygłaszając wykłady i prowadząc lekcje mistrzowskie na międzynarodowych kursach muzycznych w całym kraju i zagranicą. Od 2001 roku jest wykładowcą Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a po uzyskaniu tytułu doktora sztuki w 2011 r., został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Prowadził również klasę gitary w Państwowej Szkole Muzycznej II st. we Wrocławiu. Jego wychowankowie są laureatami ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów gitarowych, a także stypendystami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Wrocławia. Waldemar Gromolak jest autorem książki “O pięknym dźwięku gitary klasycznej”.

Waldemar Gromolak odebrał doskonałe wykształcenie. Ukończył studia muzyczne w Hochschule für Musik w Kolonii u profesorów o międzynarodowej renomie – Huberta Käppela i Roberto Aussela. W Państwowym Liceum Muzycznym we Wrocławiu uczył się pod kierunkiem znakomitego pedagoga Marka Zielińskiego, a ścieżkę edukacji muzycznej rozpoczął w klasie mgr Danuty Pietrzak.

Waldemar Gromolak został uhonorowany Nagrodą Miasta Oleśnicy i Medalem Za Zasługi dla Rozwoju Powiatu Oleśnickiego. W 2018 r. został dyrektorem artystycznym Oleśnickiego Festiwalu Gitarowego.

Program koncertu

Aleksander Tansman (1897-1986)
                        – preludium

                        – sarabanda

                        – scherzino

                        – barkarola

                        – danza pomposa

– Cavatina

Jan Edmund Jurkowski (1933-1989)

– Mazurek

Francisco Tarrega (1852-1909)

– Preludium d-moll

– Endecha i Oremus

– Rosita

– Kaprys arabski