Odsłuchaj Wieczór Tumski

Zapraszamy do odsłuchania Wieczorów Tumskich organizowanych przez Fundację “Pro Arte 2002” we współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym.

Wieczory Tumskie 2015

“Ewangelia na co dzień” – 31 maja 2015 r. (ks. prof. dr hab. Roman E. Rogowski) oraz poezja (Aleksander Szklarczyk)

“Wszyscy jesteśmy pielgrzymami. W drodze do Częstochowy, Santiago de Compostela, Jerozolimy…” – 26 kwietnia 2015 r. (ks. dr Aleksander Radecki)

“Odzyskany klejnot – Madonna pod jodłami” – 29 marca 2015 r. (dr Dariusz Galewski, ks. Krzysztof Kanton)

“Ukraiński Kościół Greckokatolicki w kontekście kijowskiego Majdanu i sytuacji na wschodzie Ukrainy” – 22 lutego 2015 r. (bp Włodzimierz Juszczak – Ordynariusz eparchii wrocławsko-gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego).

“Ekumeniczne Boże Narodzenie” – 25 stycznia 2015 r. (Beata i Krzysztof Majewscy z Kościoła Prawosławnego, Małgorzata i Adam Rajczybowie z Kościoła Luterańskiego oraz Bożena i Piotr Szarowie z Kościoła Katolickiego).