Marek Dyżewski, Olga Ksenicz, Tomasz Głuchowski

Serdecznie zapraszamy na sierpniowe Wieczory Tumskie, które odbędą się 31 sierpnia br. o godz. 19.00 w kościele Najświętszej Marii Panny „na Piasku”, ul. św. Jadwigi we Wrocławiu.

Sierpień to miesiąc, w którym tysiące pątników pielgrzymuje na Jasną Górę. Zapraszamy Państwa na wieczór poświęcony Matce Bożej.
Wykład pt. „Muzyczny Ogród Panny Marii” wygłosi Marek Dyżewski – były rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu, komentator radiowy i telewizyjny wielu wydarzeń muzycznych oraz laureat Nagrody im. św. Brata Alberta.

W części muzycznej wystąpi sopranistka Olga Ksenicz – absolwentka Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie prof. Piotra Łykowskiego, solistka m.in. w Warszawskiej Operze Kameralnej. Na organach grać będzie Tomasz Głuchowski – absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu, organista kościoła św. Wojciecha we Wrocławiu (OO. Dominikanie). W wykonaniu artystów usłyszymy inspirowane Osobą Matki Bożej utwory m.in. Wolfganga Amadeusza Mozarta, Henryka Mikołaja Góreckiego, Alessandro Scarlattiego, Josepha Haydna, Mariana Sawy.

Serdecznie zapraszamy
Wstęp wolny

marek dyzewskiMarek Dyżewski – studiował historię sztuki na uniwersytetach we Wrocławiu, w Wiedniu i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Odbył też staż naukowo-badawczy na uniwersytecie w Brukseli.

Jako eseista wypowiada się słowem pisanym, a także w radio i w telewizji. Współpracując z Polskim Radiem tworzył dzieła sztuki radiowej, które za ich nowatorski kształt i wybitne walory artystyczne otrzymały szereg nagród i dwukrotnie reprezentowały polską radiofonię na światowym forum sztuki radiowej Prix Italia.
Zarówno na antenie telewizyjnej jak i radiowej komentował największe odbywające się w Polsce międzynarodowe imprezy muzyczne: Międzynarodowy Festiwal Oratoryjno-Kantatowy „Wratislavia Cantans”, Międzynarodowy Konkurs Dyrygencki im. Grzegorza Fitelberga, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego i Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Obsługę komentatorską Konkursu Chopinowskiego Rada Programowa Polskiego Radia uznała za „wydarzenie antenowe roku”.

Jest autorem poetyzowanych przekładów (z łaciny, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego). Średniowieczny dramat liturgiczny „Ludus Danielis” w jego literackiej adaptacji (w oparciu o łaciński tekst z katedry z Beauvais) grany był przez Teatr Wielki w Warszawie – na scenie tego teatru i na wielu scenach europejskich.
Był twórcą i (przez szesnaście lat) szefem artystycznym Dni Muzyki Starych Mistrzów – międzynarodowego festiwalu muzyki dawnej odbywającego się we Wrocławiu.
Prowadził wykłady we wszystkich polskich uczelniach muzycznych, na kilku uniwersytetach oraz na towarzyszących ważnym wydarzeniom muzycznym seminariach, konferencjach i warsztatach. Gościnnie wykładał też w Bonn, Norymberdze, Hamburgu, Berlinie, Gandawie, Brukseli, Sankt Petersburgu, Nicei, Paryżu, Wiedniu i Waszyngtonie.
W latach 1990-1994 Dyżewski był rektorem wrocławskiej Akademii Muzycznej. Uczelnia ta zawdzięcza mu wybudowanie nowej, okazałej siedziby, wzmocnienie kadry profesorskiej, powołanie do życia nowych specjalności, wzbogacenie instrumentarium oraz rozwinięcie kontaktów międzynarodowych.
Za wybitne dokonania w dziedzinie kultury otrzymał Nagrodę im. Św. Brata Alberta.

olga kseniczOlga Ksenicz – sopran
Absolwentka Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, w klasie prof. Piotra Łykowskiego (dyplom z wyróżnieniem w czerwcu
2004 roku), obecnie pracownik naukowy (adiunkt) macierzystego wydziału – pracę na nim rozpoczęła bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu. Przed podjęciem studiów muzycznych sopranistka ukończyła (dyplom z wyróżnieniem) Państwową Szkołę Muzyczną II st. w Zielonej Górze (klasa ad. Anny Ulwańskiej) oraz koncertowała jako solistka i kameralistka Zespołu Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis”, mającego swą siedzibę w Gdańsku.

W 2007 roku śpiewaczka zrealizowała przewód doktorski na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, i od października tego samego roku prowadzi samodzielną klasę śpiewu solowego na Wydziale Wokalnym wrocławskiej Akademii Muzycznej; w czerwcu 2014 roku sfinalizowała na rodzimej uczelni procedurę habilitacyjną. Na rodzimej uczelni Olga Ksenicz prowadzi również wykłady w ramach przedmiotów „Zarys stylistyki muzyki dawnej” oraz „Seminarium wykonawstwa muzyki dawnej”.

Śpiewaczka współpracowała jako solistka m. in. z Warszawską Operą Kameralną, na scenie której debiutowała w 2005 roku partią Królowej Nocy w operze „Czarodziejski flet” W. A. Mozarta. Ta sama partia stała się również debiutem sopranistki na scenie szczecińskiej Opery na Zamku w lutym 2007 roku. Wokalistka występowała także na estradach Filharmonii Wrocławskiej, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, występowała z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej w Katowicach oraz zespołami Filharmonii Częstochowskiej i Filharmonii Koszalińskiej pod kierunkiem takich dyrygentów, jak Mirosław Jacek Błaszczyk, Jacek Kraszewski, Ruben Silva oraz Jerzy Swoboda. Sopranistka współpracowała także, jako wykonawczyni strony wokalnej spektakli, z Teatrem
im. J. Kochanowskiego w Opolu.

W trakcie studiów muzycznych wokalistka uczestniczyła w licznych kursach interpretacyjnych i mistrzowskich (odbywających się m. in. w ramach międzynarodowych festiwali „Wratislavia Cantans”), pracując pod kierunkiem wybitnych artystów oraz pedagogów polskich i zagranicznych, m. in. prof. Christiane Hampe, Izabelli Kłosińskiej, Jadwigi Romańskiej-Gabryś, Ewy Iżykowskiej (dyplom mistrzowski w roku 2002), Ingrid Kremling-Domanski (dyplom mistrzowski w roku 2003, 2005 oraz 2011), Ralfa Döringa i Paula Esswooda. W okresie od października 2003 do lutego 2004 roku sopranistka przebywała na stypendium w Hochschule für Musik w Kolonii, pracując pod kierunkiem śpiewaczki o europejskiej renomie i znakomitego pedagoga – prof. Barbary Schlick. W roku akademickim 2003/2004 Olga Ksenicz była także stypendystką Ministra Kultury. Obecną działalność pedagogiczną wokalistka łączy z regularnym uczestnictwem w kolejnych kursach interpretacyjnych, m. in. pod kierunkiem prof. Helgi Meyer-Wagner, prof. Ingrid Kremling-Domanski, prof. Piotra Kusiewicza oraz prof. hc Teresy Żylis-Gara, oraz z działalnością koncertową. Na swoim koncie sopranistka ma także dokonane dla firmy fonograficznej „Musicon” nagranie płyty z prawykonaniem współczesnym utworów religijnych Józefa Elsnera, zrealizowane w ramach nowatorskiego projektu „Musica Claromontana” (przywracanie do obiegu muzycznego utworów zachowanych w archiwach muzycznych klasztoru jasnogórskiego), opublikowane w maju 2009 roku.

Zdobyte przez Olgę Ksenicz laury konkursowe to m. in.:

  • wyróżnienie za wykonanie arii barokowej na I Ogólnopolskim Konkursie Sopranowym im. Haliny Halskiej we Wrocławiu (w roku 2001)
  • wyróżnienie za wykonanie utworów patrona konkursu na II Konkursie Pieśni i Arii im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach (w roku 2002)
  • III nagroda i nagroda specjalna (za wykonanie „Pieśni Roksany” z opery „Król Roger” Karola Szymanowskiego) na VI Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Słowiańskiej w Katowicach (w roku 2003)
  • etap finałowy przesłuchań Concorso Internazionale di canto per IV centrnario dell’opera w Weronie (2007 rok).

Repertuar wokalistki obejmuje szerokie spektrum utworów od renesansu po współczesność, za szczególnym jednak naciskiem na muzykę oratoryjno-kantatową baroku
i klasycyzmu, zwłaszcza włosko- i niemieckojęzycznego kręgu kulturowego (twórczość m. in. C. Monteverdiego, A. Scarlattiego, G. B. Pergolesiego, A. Vivaldiego, G. F. Haendla, J. S. Bacha, J. Haydna, W. A. Mozarta).

SONY DSCTomasz Głuchowski (1976), absolwent kaliskich szkół średnich: Technikum Budowy Fortepianów oraz klasy organów PSM II st. (Kazimierz Madziała). W latach 1996-2004 studiował organy (Klemens Kaminski) i klawesyn (Marta Czarny-Kaczmarska) we wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Istotny wpływ na jego osobowość artystyczną wywarły liczne wyjazdy naukowe do Holandii (2008-10), gdzie miał sposobność kształcić się na historycznych instrumentach pod okiem Petera van Dijka z Utrechtu. Po ukończeniu studiów doktoranckich (Andrzej Chorosiński, Magdalena Czajka) w maju 2011 r. uzyskał stopień doktora.
Organista wrocławskiego kościoła Św. Wojciecha (OO Dominikanie). Wykładowca akademicki w macierzystej uczelni, nauczyciel we wrocławskich średnich szkołach muzycznych (Podwale, Łowiecka). Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i zagranicą. Posiada w swoim dorobku 7 płyt CD z muzyką organową i kameralną (klawesyn/bc.).

Współzałożyciel i kierownik artystyczny wrocławskiego zespołu muzyki dawnej „Ars Concordiae”, członek wielu stowarzyszeń i fundacji (VEESO, Opus Organi, ŚTMK, Ars & Studium, TMiBZK).