Andrzej Wolański oraz Adam Ciećko

Serdecznie zapraszamy na lipcowe Wieczory Tumskie, które odbędą się 27 lipca br., o godz. 18.00 w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pl. Katedralny 1.

Wykład pt. „Fenomen mózgu Mozarta” wygłosi dr Andrzej Wolański z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, wybitny znawca muzyki średniowiecznej i opery.

W części muzycznej wysłuchamy recitalu gitarowego Adama Ciećki – laureata I nagrody na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Centrum Edukacji Muzycznej , studenta znakomitego gitarzysty i pedagoga dr. Waldemara Gromolaka.

W jego wykonaniu usłyszymy kompozycje Leo Brouwera, Rolanda Dyensa i Marka Pasiecznego.

Serdecznie zapraszamy.

Wstęp wolny.

Andrzej Wolański

Studia muzykologiczne ukończył w 1982 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1982 roku związany jest z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W roku 1996 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie dysertacji Dramat liturgiczny w średniowieczu, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Woronczaka. Oprócz dramatu liturgicznego zajmuje się śląskim minnesangiem i meistergesangiem (szczególnie postacią wybitnego wrocławskiego meistersingera z XVI wieku Adama Puschmana), retoryką, kategorią symetrii w muzyce, historią i teorią opery oraz dramatu muzycznego, jak również tzw. historyczną perspektywą dzieła muzycznego. Jest autorem blisko stu publikacji, m.in. dwóch książek: napisanej wspólnie z prof. drem hab. Janem Mozrzymasem (fizykiem, byłym rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego) Harmonii sfer niebieskich i muzyki abstrakcyjnych symetrii [Wrocław 1993] oraz Dramatu liturgicznego w średniowieczu [Wrocław 2005]. Wygłosił ponad dwieście referatów podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, m.in. w Berlinie, Dreźnie, Salzburgu, Padeborn, Chemnitz, Rostocku, Würzburgu, Monachium, Lille i Giessen. Współpracuje ze Studium Generale Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, od lat wykłada na kursach dla wokalistów. Jest członkiem dwóch towarzystw naukowych: Arbeitsgemeinschaft für die Musikgeschichte in der Mittel- und Osteuropa na Uniwersytecie w Lipsku i Société Internationale pour l’étude du Théâtre Médiéval [SITM] na Uniwersytecie w Lille. W 1996 roku otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Adam Ciećko

adam ciecko

Swoją edukację muzyczną zaczął, kiedy miał osiem lat. Wtedy to na własne życzenie rodzice zapisali Adama do ogniska muzycznego, gdzie podjął naukę gry na fortepianie. Parę lat później postanowił pójść do szkoły muzycznej im. Aleksandra Tansmana w Łodzi. Jako główny instrument wybrał gitarę klasyczną, co okazało się bardzo dobrym wyborem. Przez pierwszy stopień szkoły muzycznej uczył się pod kierunkiem mgr. Macieja Załugi. Wtedy też zaczął odnosić sukcesy w konkursach regionalnych jako solista. Następnie zdał do Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki. Tam kształcił swoje umiejętności pod okiem znanego łódzkiego pedagoga mgr. Marka Tubisa. W tym czasie pojawiły się pierwsze poważne sukcesy, najważniejsze z nich to:

  • II miejsce w regionalnym konkursie gitarowym w Olsztynie
  • III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym „Gitara Viva” Kielce
  • III miejsce w duo gitarowym w Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Olsztynie.

Przed zakończeniem nauki w drugim stopniu szkoły muzycznej, dostał się do Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do klasy wybitnego gitarzysty i pedagoga dr. Waldemara Gromolaka. Jednocześnie kontynuował tok nauki w Państwowej Szkole Muzycznej im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. Już podczas pierwszego semestru nauki odniosł duży sukces zdobywając pierwszą nagrodę w Ogólnopolskich przesłuchaniach Centrum edukacji Artystycznej.