Jezus Chrystus w religiach niechrześcijańskich

Serdecznie zapraszamy na czerwcowe Wieczory Tumskie, które odbędą się 29 czerwca br. o godz. 19.00 w kościele Najświętszej Marii Panny „na Piasku””, ul. Św. Jadwigi.

Tym razem proponujemy Państwu wieczór poświęcony osobie Jezusa Chrystusa w religiach niechrześcijańskich.

Wykład pt. „Jezus Chrystus Dawcą wody żywej. Teologiczna refleksja na temat osoby Jezusa w judaizmie i islamie.” wygłosi ks. dr hab. Jarosław Lipniak z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, członek m.in. Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów oraz Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej.

W części muzycznej wystąpi Joanna Zawartko–Kołodziej – laureatka wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in. X Międzynarodowego Konkursu Moniuszkowskiego PIEŚŃ WIECZORNA 2009. Na organach grać będzie Łukasz Romanek – wicedyrektor Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu, organista i dyrygent chóru w parafii p.w. św. Maurycego we Wrocławiu.
W ich wykonaniu usłyszymy utwory Jana Sebastiana Bacha, Marcina Józefa Żebrowskiego, Louisa Vierne’a, Karla Jenkinsa oraz Williama Gomeza oraz improwizacje Łukasza Romanka.

Wstęp wolny
Serdecznie zapraszamy

 

Ks. Lipniak

Ks. dr hab. Jarosław Mariusz Lipniak

urodził się 2 lutego 1973 roku w Oławie. W 1988 roku ukończył Szkołę Podstawową w Wierzbnie. Następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Oławie. W 1992 roku wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studiował archeologię w Jerozolimie, gdzie uzyskał dyplom przewodnika po Ziemi Świętej. W 1997-1999 roku studia w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej i na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu uwieńczone stopniem magistra teologii. 27 czerwca 1998 roku przyjął święcenia diakonatu a 29 maja 1999 roku święcenia w stopniu prezbiteratu. W latach 1998-2001 studia licencjackie z historii Kościoła. W latach 2001-2003 studia doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu uwieńczone uzyskaniem tytułu doktora świętej teologii na podstawie pracy pt. „Recepcja Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu w teologii katolickiej” napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Bogdana Ferdka. 8 maja 2004 roku mianowany adiunktem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w Instytucie Teologii Systematycznej przy II Katedrze Teologii Dogmatycznej. W tym samym roku został wykładowcą teologii dogmatycznej i fundamentalnej w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej. W latach 2005-2006 studia z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od roku 2005 Diecezjalny Referent do Spraw Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego. W latach 2005-2011 redaktor serii naukowej Biblioteka Diecezji Świdnickiej. W latach 2005-2009 organizator Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Świdnicy. Od roku 2010 redaktor serii naukowej Dolnośląskiego Instytutu Dialogu i Tolerancji. Współzałożyciel Instytutu Jana Pawła II w Wałbrzychu i latach 2008-2011 wiceprezes zarządu. Współzałożyciel i aktualny wiceprezes Dolnośląskiego Instytutu Dialogu i Tolerancji. Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów, Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Europejskiego Stowarzyszenie Teologii Katolickiej. Od 2011 nauczyciel dyplomowany. Autor trzech monografii, redaktor ośmiu prac zbiorowych, czterdziestu pięciu artykułów naukowych, dwunastu recenzji, licznych tłumaczeń z języka angielskiego. W latach 1994-2012 brał czynny udział w siedemdziesięciu dwóch krajowych i międzynarodowych sympozjach i konferencjach naukowych. W roku 2007 był delegatem Konferencji Episkopatu Polski na III Zgromadzenie Ekumeniczne w Sibiu. Przy jego współpracy w latach 2004-2011 powstały trzydzieści dwie prace magisterskie. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami teologicznymi w Leuven, Regensburgu, Paryżu i Jerozolimie. W roku 2012 odznaczony przez Kustosza Ziemi Świętej  złotym Medalem Pielgrzyma oraz za zasługi dla edukacji polskiej medalem Ministra Edukacji Narodowej. 19 grudnia 2013 roku na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt.: Pierwsza wśród usprawiedliwionych. Reinterpretacja dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w świetle wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie dogmatyki. Adiunkt Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

joanna zawartko

Joanna Zawartko-Kołodziej

absolwentka Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem) w klasie śpiewu solowego prof. Agaty Młynarskiej-Klonowskiej. Obecnie kontynuuje naukę na studiach III stopnia w tejże uczelni.
Laureatka międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów, m.in.: Grand Prix i nagroda specjalna Dyrektora Opery Wrocławskiej na VI Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu (2013 r.), Nagroda Ich Magnificencji Rektorów Polskich Uczelni Muzycznych na Koncercie Roku w Poznaniu (2012 r.), Grand Prix na III Konkursie Wokalnym w Sopocie i Gdańsku (2011 r.), II miejsce oraz trzy nagrody specjalne na II Konkursie im. Jana, Józefiny i Edwarda Reszków w Częstochowie (2011 r.), I miejsce na X Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Dusznikach Zdroju (2010 r.), III miejsce na X Międzynarodowym Konkursie Moniuszkowskim „Pieśń Wieczorna” w Białymstoku (2009 r.).
Współpracowała z takimi dyrygentami jak m.in.: Stefan Bevier, Marzena Diakun, Silvano Frontalini, Andrzej Kosendiak, Ewa Michnik, Marek Pijarowski, Wojciech Rodek, Jerzy Salwarowski, Robertas Servenikas, Jan Ślęk, Alan Urbanek. Występowała na wielu festiwalach, m.in. na: Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju, Bydgoskim Festiwalu Operowym, Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju, Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej we Wrocławiu. Współpracuje z Filharmonią Częstochowską, Dolnośląską, Kaliską, Sudecką i Wrocławską oraz Agencją Artystyczną Pro Musica i Jama-art. W marcu 2014 r. debiutowała w Operze Wrocławskiej jako Desdemona w op. „Otello” G. Verdiego pod dyr. Ewy Michnik w reż. Michała Znanieckiego.
Stypendystka Prezydenta Wrocławia oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

l.romanekŁukasz Romanek

ukończył Państwową Szkołę muzyczną II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu w klasie organów mgra Marka Mikonowicza. Od 2006 do 2011 roku studiował we wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego w klasie organów prof. Magdaleny Czajki ( w latach 2006-2008) oraz prof. Andrzeja Chorosińskiego i dra Piotra Rojka ( w latach 2008-2011).
Swoje umiejętności doskonalił na kursach interpretacji organowej pod okiem m.in.: Johanna Trummera (Austria), Gijsa van Schoonhovena ( Holandia), Dariusza Bąkowskiego-Koisa (Polska). Brał również udział w kursach improwizacji organowej prowadzonych przez Thomasa Lennartza (Niemcy), Tomasza Adama Nowaka (Niemcy) oraz Juliana Gembalskiego (Polska).
Łukasz Romanek koncertuje w wielu kościołach jako solista i kameralista. Obecnie pełni funkcję wicedyrektora Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu, gdzie prowadzi klasę organów oraz zajęcia z improwizacji organowej i akompaniamentu liturgicznego. Jest również pedagogiem w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu. Ponadto posługuje jako organista i dyrygent chóru w parafii p.w. św. Maurycego we Wrocławiu.
W Archidiecezji Wrocławskiej jest członkiem komisji ds. Muzyki Kościelnej.