ks. prof. dr hab. Roman E. Rogowski, Aleksander Szklarczyk

Serdecznie zapraszamy na marcowe Wieczory Tumskie, które odbędą się 30 marca br. o godz. 18.00 w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pl. Katedralny 1.

Niespełna miesiąc przed kanonizacją błogosławionego Jana Pawła II chcemy zaproponować Państwu wieczór refleksji przygotowujący do tego wielkiego wydarzenia.

Wykład pt. „Rozmyślania o Bogu i człowieku” wygłosi ks. prof. dr hab. Roman E. Rogowski – kapłan, pisarz, alpinista i naukowiec. W czasie spotkania poetycką „Drogę krzyżową” i inne wiersze, w części poświęcone bł. Janowi Pawłowi II, zaprezentuje wrocławski poeta i architekt Aleksander Szklarczyk, a autorskie piosenki, inspirowane Pismem Świętym, wykona zespół „40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach”.

Serdecznie zapraszamy

Wstęp wolny
ks. RogowskiKs. prof. dr hab. Roman E. Rogowski
Czymże jest życie wasze?…”/Jk 4,14/. Urodzony na Podolu, trzy lata przed wybuchem drugiej wojny światowej, wychowany wśród Ukraińców i w pewnym stopniu ocalony przez nich. Do szkoły zaczął chodzić w Wielkopolsce, żyjąc o chlebie o wodzie, a potem na Dolnym Śląsku ukończył Liceum Ząbkowickie. Tu przeżył swoją pierwszą miłość i szukał miejsca w życiu. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, by po zrezygnowaniu ze studiów pracować w Narodowym Banku Polskim. Zdecydował się na studia teologiczne w Metropolitarnym Seminarium Duchownym, a wyświęcony na kapłana pracował jako wikariusz w Zgorzelcu. Tu, na polskim „dzikim zachodzie”, otrzymał propozycję dalszych studiów teologicznych w Rzymie, ale na przeszkodzie stanęła sprawa paszportu, który mógł być udzielony pod pewnym warunkiem. Ponieważ nie zgodził się na ów warunek, pozostał w kraju i rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie pod kierunkiem ks. prof. Wincentego Grabata, dzisiaj kandydata na „Sługę Bożego”, zdobył tytuł doktora teologii. Pracował jako wikariusz w Parafii Katedralnej i o tym okresie mówi: „Wspaniałe lata!” Potem pełnił przez rok funkcję prefekta w Seminarium i był kapelanem Sióstr Św. Jadwigi, by potem otrzymać nominację na kapelana Sióstr Maryi Niepokalanej. W międzyczasie habilituje się na Papieskiej Akademii Teologicznej i zostaje mianowany wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym. W roku 1982 z ramienia KUL bierze udział w rzymskim sympozjum „Wspólne Chrześcijańskie Korzenie Europy” i na audiencji z tej okazji słyszy z ust Jana Pawła II słowa: „Księdza Rogowskiego można łatwiej przeczytać niż zobaczyć!” Potem „Mistykę gór”, dedykowaną Janowi Pawłowi II, przekazuje Papieżowi i otrzymuje odręczne, bardzo ciepłe, podziękowanie. Zdobywa tytuł profesora i formalnie rezygnuje ze wszystkich honorowych tytułów kościelnych. Kocha góry – Himalaje, Kaukaz, Alpy, Pireneje, Tatry, ale podziwia także pustynie – Pustynię Judzką i morze, oceany – przez miesiąc pełni funkcje kapelana na „Stefanie Batorym”. Zwiedza Tajlandię, Indie, Koreę, Wietnam i Meksyk. Dużo pisze – ponad czterdzieści książek, nie licząc artykułów. Jego ulubiona literatura piękna to Mauriak, Camus, Claudel, Malraux, a także Kazantzakis. Lubi poezję – metafizyczną poezję angielską i poezję rosyjską. Biorąc pod uwagę historyczne orędzie „ Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” ma wielki niedosyt i żal, że dotąd nie uczyniono tego w odpowiedniej formie w stosunku do wschodnich sąsiadów. Jest zwolennikiem ekumenizmu z prawosławiem i jest krytyczny wobec globalizacji. Wychodząc z pawłowego „ku wolności wyswobodził nas Chrystus”/Gal 5, 1/, istotę wolności ujmuje wewnętrznie i jest daleki od jej ubóstwiania. Nie demonizuje więc czasów PRL, a obecny system nazywa „demokracją totalitarną”. Kocha ludzi, zwłaszcza potrzebujących, i utrzymuje kilkoro dzieci w Rwandzie w ramach „Adopcji Serca”. Nie znosi obłudy, zwłaszcza takiej „pokropionej woda święconą”. W „Gazecie Wrocławskiej” pisze felietony „Pisząc na piasku”, a w „Radiu Wrocław” ma swoją audycję „Romanlandię”. Lubi pierogi ruskie i placki ziemniaczane, a także czerwone wino, które „rozwesela serca ludzkie”. Ewangelię traktuje na serio i bierze pod uwagę zdanie Mikołaja Bierdiajewa: „Świadomość moralna zaczyna się od pytania postawionego przez Boga: „Kainie, gdzie jest twój brat Abel?”. Zakończy się natomiast innym pytaniem ze strony Boga: „Ablu, gdzie jest twój brat Kain?””. A zatem „czymże jest życie nasze?”

Romano Cornuto

SzklarczykAleksander Szklarczyk
Urodzony w 1943 r. w Łańcucie, tu ukończył  Liceum Ogólnokształcące w 1961 r. następnie trzyletnią Państwową Szkołę Architektury w Rzeszowie  potem Studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w 1970 r. Od tego czasu wykonuje swój zawód architekta bez przerwy wpisując się w pejzaż myśli i przestrzeni

Pejzaż myśli – to jego poezja, która dotyka wartości bliskich każdemu człowiekowi, nierozerwalnie związana z jego istnieniem i filozofią bytu, jest  szukaniem  relacji i odpowiedzią na wzajemne przenikanie się myśli – w rozmyślaniach jest modlitwą – sercem pośród serc.

Jego tomik poezji „Tobie Boże Tobie Człowiecze” wydany w 1997 r. jest twórczym przemyśleniem, wyrazistym obrazem pełnym zawierzenia i miłości wzajemnych relacji Boga i Człowieka, pragnieniem bycia razem w pokoju dla spraw i rzeczy małych i dużych.

Obecnie  przygotowane do wydania są teksty oratoriów – Misterium o Janie Pawle II, Magnificat, Credo dla Europy, Ekumenia- rozmyślania, Droga Krzyżowa – rozmyślania pod Krzyżem o Bogu i Człowieku. W przygotowaniu są tłumaczenia na j. włoski, j. angielski, j. niemiecki oraz nowy tomik poezji zawierający około 90 utworów – napisany, nie wydany.

40_czterdziestu_fot. Grzegorz BirQT Markowski (1)
40 SYNÓW I 30 WNUKÓW JEŻDŻACYCH NA 70 OSLĘTACH

„40 synów…” to nazwa zespołu grającego muzykę o zabarwieniu folkowym z elementami muzyki etnicznej i akustycznego reggae, a także cytat z Pisma Św. (Księga Sędziów 12,14); dla zespołu cytat ten jest synonimem błogosławieństwa (dla Izraelitów męscy potomkowie byli wyrazem Bożej Opieki i Błogosławieństwa).

Zespół to w większości absolwenci wrocławskich uczelni, którzy spotkali się w Duszpasterstwie Akademickim „Wawrzyny” i tam pod wpływem nauczań duszpasterza akademickiego ks. Stanisława „Orzecha” Orzechowskiego oraz świadectw nawróconych muzyków rockowych postanowili powołać do życia zespół grający na chwałę Boga; początek istnienia zespołu datuje się na 4.06.1999 r., kiedy to odbył się jego pierwszy koncert, we Wrocławiu na SacroSongu `99; zespół zdobył tam pierwszą nagrodę.

Większość tekstów piosenek wykonywanych przez zespół oparta jest bezpośrednio na Słowie Bożym (szczególnie na Psalmach i Księgach Starego Testamentu), a część z nich jest autorstwa członków zespołu, mówią o poszukiwaniu relacji i życiu z Jezusem Chrystusem oraz o Łasce płynącej z przyjaźni z Nim.

„40 synów…” wykonuje piosenki autorskie, sam komponuje muzykę i aranżuje utwory, wykorzystuje do tego następujące instrumenty: git. klasyczną, git. akustyczną, git. basową, akordeon, sopiłki (ukraińskie flety ludowe), mandolinę, djembe, werbel, bombo i instrumenty perkusyjne.

Zespół określa swoje powołanie jako służbę Bogu i ludziom; gra na imprezach parafialnych, duszpasterskich, festiwalach i przeglądach, ale swoje działanie świadomie kieruje w stronę ewangelizacji środowisk trudnych: zakładów karnych, ośrodków leczenia z uzależnień, zakładów wychowawczych, ośrodków szkolno – wychowawczych, domów dziecka, ludzi uzależnionych i bezdomnych oraz obojętnych na sprawy związane z wiarą w Boga; chce pójść wszędzie tam gdzie pośle go Bóg!

Najbardziej prestiżowe imprezy, w których zespół brał udział to: Song Of Songs Festival (Toruń), Targi Muzyki Chrześcijan (Kraków), Festiwal Muzyki Dobrej (Warszawa), Festival de Paques (Chartres, Francja), Festiwal Stróżów Poranka (Chorzów, Wilno) oraz najważniejsze: koncerty ewangelizacyjne w domach dziecka, ośrodkach szkolno – wychowawczych oraz w monarach, więzieniach, na dworcach kolejowych.

DYSKOGRAFIA:
2001 r. – CD/MC „GDZIE JESTEŚ?”,
(16 piosenek) Dom Wydawniczy RAFAEL (TUBA DEI – debiut płytowy roku/nominacja)
2003 r. – CD „JEST TAKIE MIEJSCE”,
(14 piosenek) Dom Wydawniczy RAFAEL
2005 r. – CD „NOWA RZECZYWISTOŚĆ”,
(14 piosenek) Dom Wydawniczy RAFAEL
2006 r. – CD „KONCERTOWO”,
(13 piosenek, 2 teledyski) Dom Wydawniczy RAFAEL
2009 r. – CD „GŁOWA NA PÓŁ”
(14 piosenek) CULTURARTE
Obecnie zespól pracuje na nowa płytą, premiera przewidziana jest na czerwiec 2014 r.
SKŁAD:
Artur Bednarski: [djembe, instrumenty perkusyjne (przeszkadzajki)]
Marek Bryłka: [gitara basowa]
Łukasz Damurski: [djembe, folkowy zestaw perkusyjny]
Marcin Oleksy: [gitara klasyczna, śpiew]
Andrzej Ruszczak: [gitara akustyczna, solowa, śpiew]
Robert Ruszczak: [akordeon, sopiłki, śpiew]