Chór Chłopięcy Pueri Claromontani pod dyrekcją Jarosława Jasiury

Serdecznie zapraszamy na sierpniowe Wieczory Tumskie, które odbędą się 25 sierpnia br. o godz. 19.00 w kościele Najświętszej Marii Panny „na Piasku”, ul. św. Jadwigi we Wrocławiu.

W miesiącu, w którym tysiące Polaków pielgrzymuje na Jasną Górę, proponujemy Państwu wieczór poświęcony temu właśnie miejscu.

Wykład pt. „Pomóżcie mi wszystko oddać w Polsce Matce Bożej” St. Kard. Wyszyński. Jasna Góra w dziejach Narodu wygłosi przeor konwentu Ojców Paulinów ojciec dr Mariusz Tabulski.

W części muzycznej wystąpi Jasnogórski Chór Chłopięcy Pueri Claromontani pod dyrekcją Jarosława Jasiury. Na organach akompaniował będzie Tadeusz Barylski. Chórowi będą towarzyszyły dwie sopranistki Katarzyna Kłosowska i Katarzyna Toboła. W wykonaniu artystów usłyszymy utwory J.S. Bacha, G. Faure’go oraz L. Delibesa.

Serdecznie zapraszamy.

Wstęp wolny.

o. Mariusz Tabulski

Przeor Konwentu Ojców Paulinów we Wrocławiu i proboszcz Parafii pw. św. mikołaja we Wrocławiu. Urodził się w Białymstoku, grając w piłkę nożną w miejscowej Jagielonii, marzył o karierze trenerskiej. Po ukończeniu studium nauczycielskiego i krótkiej pracy w szkole, odpowiedział na inne powołanie – w 1988 roku wstąpił do nowicjatu Zakonu paulinów. Po okresie sześciu lat formacji w Krakowie na skałce w 1994 złożył profesję wieczystą w zakonie a 1995r. przyjął święcenia kapłańskie. Posługiwał we Włodawie, w Warszawie (gdzie ukończył studia specjalistyczne z tytułem doktora pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim), w Krakowie jako prefekt kleryków w Paulińskim Seminarium i od pięciu lat jest przeorem i proboszczem we Wrocławiu.

Pueri Claromontani

Jasnogórski Chór Chłopięcy Pueri Claromontani powstał w 2003 roku na Jasnej Górze z inicjatywy O. Nikodema Kilnara. Chór ten był kontynuacją działalności chóru działającego przy Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater, którego inicjatorem powstania był ks. Lucjan Nowakowski. Rozpoczął on swoją działalność w roku 1993. We wrześniu 1993 roku dyrygentem chóru została p. Mariola Jeziorowska, która prowadziła zespół do 2005 roku. Od września 2005 roku dyrygentem chóru został p. Jarosław Jasiura. Do jednych z najważniejszych wydarzeń z życia zespołu można zaliczyć: oprawę muzyczną podczas wizyty Ojca Św. Benedykta XVI na Jasnej Górze. Zespół tworzy 70 chłopców w wieku od 7- 14 lat. Chór bierze czynny udział w życiu liturgicznym Sanktuarium, a także prowadzi działalność koncertową. Od początku swojej działalności chór jest członkiem Polskiej Federacji Pueri Cantores.

Jarosław Jasiura – dyrygent.

Edukację muzyczną rozpoczął w klasie skrzypiec w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kluczborku. W roku 1987 rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im F. Chopina w Opolu, którą ukończył w 1994 r. w klasie organów mgr Elżbiety Kaszyckiej-Kowalczyk. W roku 1991 ukończył Studium Muzyki Kościelnej w Opolu w klasie organów mgr Lucyny Glezner – Sun. Dalszą edukację muzyczną kontynuował na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, którą ukończył na dwóch kierunkach: Wychowania Muzycznego ze specjalizacją Chórmistrzowską w klasie ad. Bogusławy Orzechowskiej (z wyróżnieniem) oraz Dyrygentury Symfonicznej w klasie prof. Mieczysława Gawrońskiego. W latach 1991- 2006 był wykładowcą Studium Muzyki Kościelnej w Opolu. Jest absolwentem Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich, które ukończył w 2008 r. na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Brał udział w wielu koncertach w kraju i za granicą. W roku akademickim1998/99 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Do najważniejszych osiągnięć dyrygenckich należą: wyróżnienie w konkursie Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu w 1998 roku, III nagroda w Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim “W stronę polifonii” który odbył się we Wrocławiu w 1999 roku oraz nagrody dla wyróżniającego się dyrygenta w Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica” w Gnieźnie w 2010 roku i Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy w 2011 roku. W roku 1998 zdobył wyróżnienie w konkursie kompozytorskim we Wrocławiu w kategorii “Pieśń chóralna a capella”. W styczniu 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora sztuki w dziedzinie dyrygentury. Od lutego 2005 roku jest organista i chórmistrzem w Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze.

Katarzyna Kłosowska – sopran  Katarzyna Toboła – sopran

Swoją karierę muzyczną rozpoczęły w Jasnogórskim Zespole Wokalnym „Camerata” pod dyrekcją Jarosława Jasiury, z którym koncertowały w Polsce i za granicą oraz zdobywały liczne laury. Katarzyna Kłosowska ukończyła I stopień w Państwowej Szkole Muzycznej w Kluczborku w klasie skrzypiec u Hieronima Kędzi. Karierę solową rozpoczęła w 2005 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu w klasie śpiewu u prof. Ireny Torbus. Pięć lat później Katarzyna Toboła rozpoczęła naukę w tej samej szkole w klasie śpiewu prowadzonej również przez prof. Irenę Torbus. Oby dwie solistki są absolwentkami tej szkoły. Uczestniczyły w warsztatach muzycznych prowadzonych przez Piotra Łykowskiego, Jana Ballarina, Olgę Ksenicz, Jarosława Jasiurę oraz Bogdana Makala. Koncertowały pod batutą Huberta Prochoty oraz Jarosława Jasiury. Związane są z Jasną Górą gdzie często zapewniają oprawę muzyczną pod czas różnych uroczystości oraz nabożeństw. Od 3 lat koncertują jako duet.

Tadaeusz Barylski – organy

Urodził sie 22 marca 1989 roku w Częstochowie. W latach 1997 – 2002 uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Częstochowie, w klasie fortepianu. W latach 2002–2005 kontynuował naukę w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Częstochowie w klasie organów Adama Mroczka i Jana Mroczka,a następnie w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia w Częstochowie, w klasie organów Jana Mroczka, którą ukończył w roku 2008, zdając egzamin dyplomowy i maturalny. Obecnie jest studentem V roku Krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Mirosławy Semeniuk–Podrazy. W roku 2009 otrzymał II nagrodę w Europejskim Konkursie Organowym w Castellana Grotte we Włoszech. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez prof. Daniela Rotha z Francji. W tym samym roku został stypendystą Dartington International Summer School w Anglii w klasie mistrzowskiej prof. Davida Titteringtona, wykładowcy Royal Academy of Music – London. Stale doskonali swój warsztat, uczestnicząc w kursach mistrzowskich prowadzonych przez: prof. G.Boveta, prof. L.Ghielmiego, prof. D.Titteringtona, prof. M. Schmedinga, prof. L. Lohmanna, prof. J. Gembalskiego, prof. J. Serafina, M.Kruzel- Sosnowską