Archive for August 2012


Z głębokim żalem żegnamy Ś.P. JM ks. prof. dr. hab. Waldemara Irka, Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Dyrektora naukowego „Wieczorów Tumskich”.
Spoczywaj w pokoju

image